Nievatowiec ja tavaroiden osto EU:ssa

Palveluvero

Usein yrittäjät, jotka eivät ole aktiivisia arvonlisäveron maksajia, suorittavat EU-tapahtumia, mukaan lukien yhteisön sisäiset tavarahankinnat (WNT). Tästä syystä herää kysymys, edellyttääkö tällainen liiketoimi EU:n arvonlisäverorekisteröintiä? Tarkista, kuinka arvonlisäverosta vapautetun verovelvollisen tavaraostot EU:ssa selvitetään. Löydät vastauksen alla olevasta artikkelista.

ALV-vapautus – milloin?

Yleisin arvonlisäverovapautus on ns subjektiivinen vapautus arvonlisäverosta, eli koska vuosiliikevaihto ei ylitä 200 000 PLN zloty.

Art. 113 kohta. arvonlisäverolain "ZNiiden verovelvollisten myynnit, joiden myynnin arvo ei ylittänyt edellisen verovuonna yhteensä 200 000 zlotya, on vapautettu verosta. Veron määrä ei sisälly myyntiarvoon." On kuitenkin korostettava, että niiden tapausten luetteloa, joissa tällaista vapautusta ei myönnetä, on säännelty. Tämä koskee yrittäjiä, jotka tekevät mm. jalometallituotteiden, uusien kuljetusvälineiden ja lakipalvelujen toimittaminen. Tämä tarkoittaa, että toimintaa harjoittavien yrittäjien on rekisteröidyttävä aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi (liikevaihtorajasta riippumatta).

ALV-vapaan verovelvollisen ostama tavaroita EU:ssa - seuraukset

Jos ei-arvonlisäverovelvollinen (veronmaksaja, joka on vapautettu aktiivisesta verovelvollisuudesta myynnin määrän vuoksi) yhteisöhankinnan kokonaisarvo ei ylittänyt 50 000 zlotya tiettynä verovuonna, hän ei saa näyttää sisäistä - Yhteisön tavaroiden hankinta ostettaessa tavaroita toisesta EU-maasta. Säännösten mukaan tällainen ostaja ei saa pitää tiettyä liiketoimea yhteisöhankinnaksi tai hän voi vapaaehtoisesti ilmoittaa, että EU-urakoitsijoiden tavaroiden ostotapahtumaa käsitellään yhteisön sisäisenä hankintana.

Jos arvonlisäverosta vapautunut verovelvollinen on velvollinen tai vapaaehtoisesti esittää liiketoimen yhteisöhankintana, hänen on maksettava liiketoimesta syntynyt arvonlisävero (kansallisen verokannan mukaan). Maksettu arvonlisävero voi olla yrityskulua.

Ei-arvonlisävero, joka ostaa tavaroita EU:sta - rekisteröinti EU:n arvonlisäverovelvolliseksi

Jos ostaja, joka ei ole aktiivinen arvonlisäveron maksaja, ei ylitä 50 000 zlotyn rajaa, PLN, yhteisön sisäisiä liiketoimia varten ei tarvitse rekisteröityä. Näin ollen se olettaa sopimuspuolen maan soveltaman verokannan, joka soveltuu tietylle tavaralle.

Jos arvonlisäveron ulkopuolinen omistaja päättää ilmoittaa yhteisön sisäisen arvonlisäveron (tai ylittää 50 000 zlotyn rajan), hänen on ennen tavaroiden yhteisöhankintaa rekisteröitynyt EU:n arvonlisäverovelvolliseksi (joka tekee yhteisön sisäisiä liiketoimia) tai hänen on rekisteröidyttävä antaa verotoimiston päällikölle kirjallinen ilmoitus tällaisen selvityksen valinnasta tai sitä on käytettävä ALV-EU-numeron kanssa antamalla myyjän numero (arvonlisäverolain 10 §:n 6 momentti).

Rekisteröityminen tapahtuu VAT-R-lomakkeella merkitsemällä osan C3 ruutuun 60. Rekisteröinnin ansiosta veronmaksaja saa NIP-numeronsa eteen ylimääräisen maakoodin (esim. Puola - PL), jota hän käyttää yhteisön sisällä. liiketoimia. ALV-EU-rekisteröinti ei johda verovelvollisen nykyisen arvonlisäverovapautuksen menettämiseen, vaan antaa hänelle vain oikeuden käsitellä EU-maasta alihankkijalta tavaroiden ostoon liittyviä liiketoimia yhteisön sisäisenä tavaranhankintana. Ilmoittautuminen on voimassa siihen asti, kunnes se poistetaan rekisteristä verovelvollisen pyynnöstä.

Jos verovelvollinen käyttää yhteisöhankintaa, hän on velvollinen verottamaan tavaran hankinnasta maassaan sovellettavan verokannan. Samalla maksettu arvonlisävero voi olla verotuksessa vähennyskelpoinen.

Maassa arvonlisäverovapautuksen saavan yrittäjän on tilanteessa, jossa hän aikoo ostaa tavaroita verovelvolliselta EU-maasta, todistettava tavaroiden yhteisöhankinta, jos:
- tapahtumarajan ylittäminen (50 tuhatta zlotya),
- kun rajaa ei ole ylitetty, mutta ostaja käytti eurooppalaista verotunnusta (etuliitteellä PL) - eli lasku ei sisällä arvonlisäveroa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kuinka varata WNT-tapahtuma nievatowiecin kanssa wfirma.pl-järjestelmässä?

Jos haluat kirjata yhteisön sisäisen tavaran hankinnan arvonlisäverottomassa liiketoimessa, siirry välilehdelle: KULUT »KIRJANPITO» LISÄÄ »KULUT. Valitse ADVANCED-alivälilehdeltä WNT-vaihtoehto ja valitse valuutta. Syötä NETTOARVO-kenttään arvo ostolaskusta ja valitse arvonlisäverokannaksi sopiva Puolan ALV-kanta tietylle tavaratyypille (yleensä 23 %).

ALV-8-ilmoitus tulee lähettää toimistolle kuun lopun jälkeen seuraavan kuukauden 25. päivään mennessä, joka tulee luoda välilehden ALOITUS »VEROT» ALV-VERO »LISÄÄ ILMOITUS» ALV-ILMOITUS 8. Sitten , valitse näkyviin tulevasta ikkunasta ajanjakso, johon ilmoitus liittyy, ja valitse lähetyksen tarkoitus: ILMOITUKSEN LÄHETTÄMINEN.

Lisäksi toimistolle tulee toimittaa ALV-EU yhteenvetotiedot, jotka luodaan välilehden kautta: ALOITUS »VEROT» ALV-VERO »LISÄÄ ILMOITUS» ALV-EU-TIEDOT.