Epäreilu mainonta – milloin käsittelemme sitä?

Palvelus

Vilpillinen kilpailu voi esiintyä monessa muodossa. Yksi niistä on mainonta, joka rikkoo lain ja vapaiden markkinoiden perusperiaatteita. On täysin kiellettyä mainostaa tuotteitasi ja palveluitasi epäreilusti toisen kauppiaan kustannuksella. Mutta mitä on epäreilu mainonta?

Vilpillisen kilpailun teot

Art. Vilpillisen kilpailun torjumisesta annetun lain 3 §:n mukaan vilpillinen kilpailu on lain tai moraalin vastaista toimintaa, jos se uhkaa tai loukkaa toisen yrittäjän tai asiakkaan etua.

Vilpillisen kilpailun teot ovat erityisesti:

 • yrityksen harhaanjohtava nimitys;

 • väärä tai vilpillinen maininta tavaroiden tai palvelujen maantieteellisestä alkuperästä;

 • tavaroiden tai palvelujen harhaanjohtava nimitys;

 • liikesalaisuuksien rikkominen;

 • kehotus irtisanoa sopimus tai olla täyttämättä sitä;

 • tuotteiden jäljitelmät;

 • panettelu tai epärehellinen kiitosta;

 • markkinoille pääsyn estäminen;

 • julkisessa virassa olevan henkilön lahjonta;

 • epäreilu tai kielletty mainonta;

 • lumivyörymyyntijärjestelmän järjestäminen;

 • toiminnan johtaminen tai järjestäminen konsortiojärjestelmässä;

 • toimitettujen tavaroiden tai suoritettujen palvelujen maksuehtojen perusteeton pidentäminen.

Epäreilu mainonta on yksi markkinoiden asianmukaisen kilpailun periaatteiden vastaisista toimista. Puolan lainsäätäjä kiinnittää tähän asiaan erityistä huomiota.

Mitä on epäreilu mainonta?

Nykyaikaiset mainokset ovat muodoltaan monenlaisia, ja ne tasapainottavat usein oikeellisuuden tai sovellettavan lain noudattamisen rajalla. Mielenkiintoista on, että yhdessä maassa sallittu mainonta voi olla kokonaan kielletty toisessa - pääasiassa kyseisessä maassa vallitsevien tapojen tai siellä voimassa olevan lainsäädännön vuoksi.

Reilun mainonnan käsite on hyvin laaja, ja myytyjen tavaroiden tai tarjottujen palvelujen asianmukaisen myynninedistämisen määritelmää on mahdotonta määritellä selkeästi. Asianmukaisen mainonnan tulee epäilemättä noudattaa voimassa olevia säännöksiä (se ei voi saada rikkomaan niitä) ja markkinoiden reilun kilpailun ehtoja (se ei voi johtaa ns. toisen yrityksen tuhoutumiseen). SA:n tuomio Krakovassa 11. helmikuuta 2020 (tiedoston viitenumero I Aga 39/19)

Rehellisen mainonnan tulee olla positiivista, eli sen tulee pyrkiä rohkaisemaan asiakkaita ostamaan mainostetun yrityksen tuotteita, eikä hillitä heitä käyttämästä kilpailevien yritysten tarjontaa amoraalisesti heikentämällä niiden luotettavuutta.

Mainoksen oikeudenmukaisuus tulee aina määrittää tapauksen olosuhteiden perusteella. Kampanjan luonteella ei kuitenkaan ole tässä niin suurta merkitystä - epäreilu mainonta voi ilmetä missä tahansa muodossa (paperi-, radio-, TV-, internet-spotti tai jopa virheellinen tuotesijoittelu media-ohjelmissa).

Mitä on epäreilu mainonta?

Apua tietyn mainoksen kohtuuttomuuden selvittämiseen tulee suoraan vilpillisen kilpailun torjumisesta annetusta laista. Sen art. sisällön mukaan 16 vilpillisen kilpailun teko mainonnan alalla on erityisesti:

 • mainonta lain, hyvien tapojen vastaista tai ihmisarvoa loukkaavaa;

 • mainonta, joka johtaa asiakasta harhaan ja voi siten vaikuttaa hänen päätökseensä ostaa tavara tai palvelu - mainoksen aiheuttaman virheen tulee olla merkittävä, eli sen tulee aiheuttaa vähintään mahdollisuus vaikuttaa asiakkaiden päätöksiin mainostettavan tuotteen valinnassa;

 • mainonta, joka vetoaa asiakkaiden tunteisiin aiheuttamalla pelkoa, käyttämällä hyväksi lasten taikauskoa tai herkkäuskoisuutta;

 • lausunnot, jotka rohkaisemalla ostamaan tavaroita tai palveluja antavat vaikutelman neutraalista tiedosta;

 • mainontaa, joka loukkaa merkittävästi yksityisyyden suojaa, erityisesti häiritsemällä asiakkaita asiakkaita rasittavilla julkisilla paikoilla, lähettämällä ei-toivottuja tavaroita asiakkaan kustannuksella tai käyttämällä teknisiä viestintävälineitä väärin.

Harhaanjohtavaa mainontaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon kaikki sen osatekijät, erityisesti ne, jotka liittyvät mainostettavien tavaroiden tai palvelujen määrään, laatuun, ainesosiin, valmistustapaan, soveltuvuuteen, soveltuvuuteen, korjaukseen tai huoltoon sekä asiakkaiden käyttäytymiseen. SA:n tuomio Lublinissa 7. maaliskuuta 2018 (tiedoston viitenumero I Aga 21/18)

Vilpillisen kilpailun toimista mainonnan alalla vastuussa on epäilemättä ja jopa ennen kaikkea se taho, jonka tuotteet, palvelut tai toiminta ovat mainonnan kohteena, eli taho, jonka eduksi mainontaa tehdään.

On yleisesti hyväksyttyä, että mainonta on kaikkia viestintämuotoja, myös sellaisia, jotka eivät sisällä arvioivia tai ostamaan kannustavia elementtejä, mutta vastaanottajat voivat hyväksyä sen ostokannustimena. Mainosviestin perustekijä ei ole vain enemmän tai vähemmän selkeä kannustin ostaa tavaroita, vaan myös lähettävän tahon todelliset aikomukset ja viestin vastaanottaminen tahoissa, joille se on osoitettu.

Vertaileva mainonta

Erityinen mainonnan muoto, joka voi olla vilpillistä kilpailua, on ns vertaileva mainonta. Käytännössä se koostuu eri yrittäjiltä peräisin olevien samantyyppisten tuotteiden tai palveluiden kokoamisesta ja niistä vain yhden (suoraan mainostajalta tulevan) mainostamisesta.

Vertaileva mainonta ei pääsääntöisesti ole kiellettyä, mutta jos se rikkoo reilun kilpailun perussääntöjä, sitä ei saa käyttää ollenkaan. Mainonta, joka mahdollistaa kilpailijan tai kilpailijan tarjoamien tavaroiden tai palvelujen suoran tai välillisen tunnistamisen, on vilpillistä kilpailua, jos se on moraalin vastaista. Vertaileva mainonta ei ole moraalin vastaista, jos se yhdessä täyttää seuraavat ehdot:

 • ei ole harhaanjohtavaa mainontaa;

 • vertaa oikeudenmukaisesti ja on objektiivisin perustein todennettavissa, samat tarpeet täyttävät tai samaan tarkoitukseen tarkoitetut tavarat tai palvelut;

 • se vertaa objektiivisesti yhtä tai useampaa näiden tavaroiden ja palvelujen olennaista, ominaisuutta, todennettavissa olevaa ja tyypillistä ominaisuutta, joka voi sisältää myös hinnan;

 • ei aiheuta markkinoilla sekaannusta mainostajan ja hänen kilpailijansa välillä tai heidän tavaroiden tai palveluiden, tavaramerkkien, yritystunnusten tai muiden tunnusten välillä;

 • ei halveksi tavaroita, palveluita, toimintaa, tavaramerkkejä, yritysmerkkejä tai muita erottavia merkkejä eikä kilpailijan olosuhteita;

 • kun kyseessä ovat tavarat, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä tai suojattu alkuperänimitys, sitä sovelletaan aina samalla merkinnällä varustettuihin tavaroihin;

 • ei hyödynnä epäoikeudenmukaisesti kilpailijan tavaramerkin, yrityksen nimen tai muun erottavan merkin mainetta tai kilpailevien tuotteiden suojattua maantieteellistä merkintää tai suojattua alkuperänimitystä;

 • se ei esitä tavaraa tai palvelua sellaisen tavaran tai palvelun jäljitelmänä tai jäljitelmänä, jossa on suojattu tavaramerkki, maantieteellinen merkintä tai suojattu alkuperänimitys tai muu erottamiskykyinen merkki.

Muista, että erikoistarjoukseen liittyvässä vertailevassa mainonnassa tulee sen ehdoista riippuen selvästi ja yksiselitteisesti ilmoittaa tämän tarjouksen päättymispäivä tai sisältää tiedot siitä, että tarjous on voimassa, kunnes tavaravarasto on lopussa tai palvelut eivät ole enää voimassa. Jos erikoistarjous ei ole vielä voimassa, on ilmoitettava myös päivämäärä, josta alkaen erikoishintaa tai muita tarjouksen erityisehtoja sovelletaan. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yhteenveto

Tuotteiden ja palveluiden mainonta on Puolassa laillisesti sallittua, kuitenkin edellyttäen, että mainostaminen ei riko sovellettavia lakeja, hyviä tapoja eikä muodosta ns. aggressiivinen kilpailu. Epäreilu mainonta on kiellettyä ja sen käytöstä voidaan vaatia asianmukaista korvausta. Joka kerta kun mainos on kuitenkin arvioitava huolellisesti, loukkaavan tulee todistaa sen lainvastaisuus. Kuvaus sopimattomasta mainonnasta löytyy mm vilpillisen kilpailun torjumisesta annetun lain luettelossa.