Toimitilojen ilmainen lainaus - arvonlisäverollinen

Palveluvero

Sattuu, että nuoret yrittäjät käyttävät oman perheensä apua. Usein se koostuu mahdollisuudesta käyttää kiinteistöä, sillä sen vuokraaminen itse on aloittelevalle yrittäjälle huomattava kustannus. Tarkista, pitäisikö toimitilojen veloituksetta lainata olla arvonlisäverollista.

Mikä on arvonlisäveron alaista?

Art. 5 sek. Arvonlisäverolain (jäljempänä arvonlisäverolaki) 1 momentin 1 momentin mukaan arvonlisäveroa on maksettu maan alueella suoritettavista tavaroiden luovutuksista sekä maksullisista palvelujen suorituksista. Lainsäätäjä Art. 7 sek. Arvonlisäverolain 1 pykälä sisälsi määritelmän tavaroiden toimituksesta eli tavaroiden määräysvallan siirtymisestä omistajana.

Palvelun tarjoaminen (ks. ALV-lain 8 §:n 1 momentti) on luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai oikeushenkilöllisyyttä vailla olevaa organisaatioyksikköä koskeva säännös, joka ei ole tavaroiden luovutusta. Palvelutarjontaan kuuluu myös:

  1. aineettomiin hyödykkeisiin liittyvien oikeuksien siirto riippumatta siitä, missä muodossa oikeustoimi on suoritettu;

  2. velvollisuus pidättäytyä toimenpiteen suorittamisesta tai sietää toimintaa tai tilannetta;

  3. palvelujen tarjoaminen sen puolesta toimivan viranomaisen tai yhteisön määräyksen tai laista johtuvan määräyksen mukaisesti.

Lainsäätäjä päätti, että edellä mainitut toimet olisi maksettava. Erityistapauksissa verotetaan kuitenkin myös ilmaisten palvelujen tarjoamista.

Palvelujen tarjoaminen maksutta - ALV-vero

Joissain tilanteissa myös maksuton palvelun tarjoaminen on arvonlisäveron alaista (ks. ALV-lain 8 §:n 2 momentti). Palvelujen tarjoamisena maksua vastaan ​​katsotaan seuraavat:

  1. verovelvollisen yritykseen kuuluvien tavaroiden käyttö muihin tarkoituksiin kuin verovelvollisen liiketoimintaan, mukaan lukien erityisesti verovelvollisen tai sen työntekijöiden henkilökohtaisiin tarkoituksiin, mukaan lukien entiset työntekijät, osakkaat, osakkeenomistajat, osuuskuntien jäsenet ja heidän perheenjäsenensä , oikeushenkilöiden muodostavien elinten jäsenet, yhdistyksen jäsenet, jos verovelvollisella oli oikeus alentaa maksettavan veron määrää kokonaan tai osittain näiden tavaroiden tai niiden osan hankinnasta, maahantuonnista tai valmistuksesta perittävän veron määrällä osat;

  2. verovelvollisen tai sen työntekijöiden, mukaan lukien entiset työntekijät, osakkaat, osakkeenomistajat, osuuskuntien jäsenet ja heidän kotitalousjäsenensä, oikeushenkilöiden muodostavien elinten jäsenet, yhdistyksen jäsenet, henkilökohtaisiin tarkoituksiin tarkoitettujen palvelujen ilmainen tarjoaminen ja kaikki muut palvelujen tarjoaminen maksutta maksu muihin tarkoituksiin kuin verovelvollisen liiketoimintaan .

Taiteen tarjoaminen. 8 sek. Arvonlisäverolain 2 momentin 1 kohta on rajoitettu vain niihin ilmaisiin palveluihin, jotka täyttävät siinä luetellut kaksi ehtoa. Ensinnäkin se koskee ainoastaan ​​verovelvollisen liiketoimintaan kuuluvien tavaroiden käyttöä muihin tarkoituksiin kuin verovelvollisen liiketoimintaan, ja toiseksi vain tilanteita, joissa verovelvollisella oli oikeus alennukseen ostoihin sisältyvästä verosta verovelvollisen maksetun veron määrällä. kyseisten tavaroiden hankinnasta.

Toisin sanoen yllä oleva säännös koskee vain niitä ilmaisia ​​palveluja, jotka on tarkoitettu 1999-2003. 8 sek. Lain 2 1 momentin mukaan, jotka palvelevat muuta tarkoitusta kuin verovelvollisen elinkeinotoimintaa, ja verovelvollisella oli siten oikeus vähentää ostoihin sisältyvä vero. Jos jokin edellä mainituista ehdoista ei täyty, maksutta tarjottua palvelua ei voida pitää maksullisena palveluna.

Mainitun taiteen sisältö. 8 sek. Pykälän 2 momentin 2 kohdassa todetaan, että sen määrittämiseksi, onko tietty vapaa palvelujen tarjoaminen tämän säännöksen perusteella verotettavaa, on tärkeää selvittää tällaisen säännöksen tarkoitus. Jos maksuton palvelu on osa elinkeinotoiminnan tarkoitusta, ehto tällaisen maksuttoman toiminnan tunnustamiselle maksulliseksi palveluksi ei täyty. Tällainen lausunto riippuu tietyssä tapauksessa esiintyvistä erityisolosuhteista.

Taloudellisen toiminnan käsite

Palvelujen tarjoaminen maksutta on arvonlisäverollista, jos se liittyy harjoitettavaan liiketoimintaan. Termi "taloudellinen toiminta" määritellään 11 ​​artiklassa. 15 sek. arvonlisäverolain 2 §:n mukaan, jonka mukaan se kattaa kaiken tuottajien, kauppiaiden tai palveluntarjoajien toiminnan, mukaan lukien luonnonvaroja hankkivat yhteisöt ja maanviljelijät, sekä freelance-toiminnan. Taloudellinen toiminta sisältää erityisesti toiminnan, joka koostuu tavaroiden tai aineettomien hyödykkeiden jatkuvasta käytöstä kaupallisiin tarkoituksiin. Jos ilmainen palvelu liittyy liiketoimintaan, se on veronalaista.

Tilojen ilmainen lainaus

Veronmaksajat käyttävät usein sukulaistensa kiinteistöjä ilmaiseksi. Se kannattaa esittää alla olevan esimerkin muodossa.

Esimerkki 1.

Veronmaksajalla on suuri varasto. Valmistuttuaan koulusta hänen poikansa päätti myös harjoittaa kaupallista toimintaa (verkkokauppa). Hänen isänsä päätti lainata hänelle yhden varastonsa huoneista. Veronmaksaja pohtii, onko edellä mainittu lainaus arvonlisäverollinen. Tässä tapauksessa laina liittyy harjoitettuun liiketoimintaan ja on arvonlisäverollinen.

Edellä olevan vahvistaa Katowicen verokamarin johtajan 20. helmikuuta 2017 antama yksilöllinen tulkinta:

"Yllä olevan valossa on todettava, että hakija on velvollinen verottamaan käyttöomaisuuden ilmaista lainaamista 23 %:lla ja dokumentoimaan tämän toiminnan puolisolle lähetetyllä laskulla edellä mainitun mukaisesti. -mainitut määräykset. Tämän seurauksena hakija on velvollinen laskemaan ja maksamaan kiinteän omaisuuden ilmaisesta lainauksesta maksettavan veron."

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kuinka dokumentoida ilmainen palvelujen tarjoaminen

Sekä arvonlisäverolain että sen toimeenpanosäännösten sanamuodossa lainsäätäjä ei ole säätänyt maksuttoman luotonannon verotusta alennettuun tai verovapaaseen palveluun verrattuna. Annamme ALV-laskun seuraavissa tapauksissa:

  1. myynti, lukuun ottamatta pykälässä tarkoitettuja tapauksia. 17 sek. 1 pistettä 4 ja 5 ja sek. 1a, jossa palveluntarjoaja tai tavaroiden toimittaja ei suorita maksettavaa veroa ja näitä liiketoimia dokumentoivaa laskua ei ole laatinut tavaran vastaanottaja tai ostaja palveluntarjoajan tai luovuttajan puolesta ja hyödyksi. tavarat;

  2. tavaroiden luovutukset ja palvelujen suorittaminen verovelvollisen, jolla on sääntömääräinen kotipaikka sen maan alueella tai pysyvä toimipaikka, josta tätä toimintaa harjoitetaan, ja jos sääntömääräistä kotipaikkaa ei ole maan alueella ja pysyvä toimipaikka, jolla on pysyvä toimipaikka sen maan asuinpaikan tai vakinaisen asuinpaikan alueella, josta tätä toimintaa harjoitetaan, jos suorituspaikka on:

  • muussa jäsenvaltiossa kuin maan alueella, ja arvonlisäveron maksaja on tavaran ostaja tai palvelun vastaanottaja, eikä kyseinen ostaja tai palvelun vastaanottaja ole laatinut näitä toimintoja osoittavaa laskua ja veronmaksajien eduksi,

  • kolmannessa maassa.