Ilmainen palvelujen tarjoaminen ja arvonlisäverovapautus

Palveluvero

Voi käydä niin, että päätämme tarjota tietyntyyppisiä palveluita tietylle säätiölle maksutta. Onko palvelujen tarjoaminen vapautettu arvonlisäverosta?

Ilmainen palveluiden tarjoaminen ja ALV

Maksuton palvelujen tarjoaminen on yleensä tavaroista ja palveluista verotettavaa toimintaa, ellei suoritettujen palvelujen ja yrittäjän harjoittaman liiketoiminnan välillä ole yhteyttä, niin palvelujen vapaa tarjoaminen ei ole arvonlisäveron alaista.

Art. 8 sek. arvonlisäverolain 2 §
Palvelujen tarjoaminen korvausta vastaan ​​katsotaan myös verovelvollisen tai hänen työntekijöidensä, mukaan lukien entiset työntekijät, osakkaat, osakkeenomistajat, osakkeenomistajat, osuuskuntien jäsenet ja heidän kotitalouksiensa jäsenet, oikeuslaitoksen hallintoelinten jäsenet, henkilökohtaisiin tarkoituksiin tehtävien palvelujen vapaa tarjoaminen. henkilöitä, yhdistyksen jäseniä ja muita maksuttomia palveluja muihin tarkoituksiin kuin verovelvollisen elinkeinotoimintaan”.

Esimerkki 1.

Laskentaalan yksityisyrittäjä Dominika sitoutui veloituksetta tilinpäätöksen laatimiseen ystävystyneelle säätiölle. Voiko se hyötyä arvonlisäverovapautuksesta, koska se ei saa korvausta suoritetusta palvelusta?

Vaikka Dominika erosi säätiön tilinpäätöksen laatimispalvelusta, hän on velvollinen maksamaan hänestä arvonlisäveron. Edellä mainitun Art. 8 sek. Arvonlisäverolain 2 §:n mukaan palvelujen vapaa tarjoaminen muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaan on arvonlisäverollista.

Säätiön lasten leirien järjestämispalvelut - milloin ne on vapautettu arvonlisäverosta?

Art. 8 sek. 1 Valtiovarainministerin 27.4.2004 antaman asetuksen tiettyjen tavaroiden ja palveluiden verosta annetun lain säännösten täytäntöönpanosta, lasten leireillä tarjottavat palvelut (PKWiU ex 55.23.11) on vapautettu arvonlisäverosta. siltä osin kuin niitä harjoitetaan osana palkallista ja palkatonta yleishyödyllistä toimintaa yleishyödyllisestä toiminnasta ja vapaaehtoistyöstä annetussa laissa tarkoitettujen yleishyödyllisten yhteisöjen toimesta.

Mainitussa säännöksessä todetaan, että säätiön lasten leirien järjestämispalvelut ovat arvonlisäverottomia, mutta vain, jos niitä tarjoavat yleishyödylliset yhteisöt osana yleishyödyllistä toimintaa. Silloin ei ole väliä, tarjotaanko nämä palvelut maksua vastaan ​​vai ilmaiseksi.
Yleishyödyllinen yhteisö on ymmärrettävä kansalaisjärjestöksi (tai muuksi laissa tarkoitetuksi yhteisöksi - esim. sosiaalinen osuuskunta), joka harjoittaa yleishyödyllistä toimintaa laissa määritellyssä laajuudessa ja on saanut toimivaltaisen käräjäoikeuden talousosaston. istuimelle ns yleishyödyllisen organisaation asema. Toisaalta yleishyödyllinen toiminta on ymmärrettävä kansalaisjärjestöjen yhteiskunnallisesti hyödylliseksi harjoittamiseksi laissa määriteltyjen julkisten tehtävien piirissä. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 2.

Yleishyödyllinen järjestö, jonka yhtenä tavoitteena on harjoittaa yleishyödyllistä toimintaa, joka koostuu leirien järjestämisestä orpokodin lapsille, tarjoaa maksuttoman palvelun toiselle säätiölle. Vapautuuko lasten leirien järjestämispalvelu arvonlisäverosta?

Koska lasten leirin järjestämispalvelu on osa yleishyödyllistä toimintaa, säätiöllä on oikeus hakea arvonlisäverovapautusta.

Esimerkki 3.

Oletetaan, että yrittäjä tarjoaa maksutta saman lastenleirin järjestämispalvelun lastenleirin järjestämisessä. Vapautuuko säätiölle lasten leirien järjestämispalvelu arvonlisäverosta?

Tällöin yksityistä elinkeinonharjoittajaa harjoittava yrittäjä ei voi hyödyntää oikeutta soveltaa arvonlisäverovapautusta, koska kaikki ehdot eivät ole täyttyneet, eli palvelun tarjoaja ei ole leiriä järjestävä yleishyödyllinen yhteisö. lapset osana yleishyödyllistä toimintaa. Yrittäjän säätiölle tarjoama palvelu (vaikka se olisi ilmainen palvelu) on arvonlisäveron alaista.

Yhteenvetona voidaan olettaa, että säätiölle maksutta tarjotut palvelut ovat vapautettuja tavaroista ja palveluista vain silloin, kun tarjottujen palvelujen ja yrittäjän harjoittaman liiketoiminnan välillä on yhteys.