Lukemattomat tiedot yhteisöhankintalaskussa ja oikeus soveltaa 0 %:n verokantaa

Palveluvero

Tällä hetkellä monet yritykset tarjoavat tuotteitaan kotimarkkinoiden lisäksi myös EU:n markkinoille. Yhteisön sisäisten tavaroiden luovutuksen menettely tunnetaan yhä laajemmin, samoin kuin arvonlisäverokannan 0 prosentin soveltamisehdot tai dokumentointivelvoitteet. Tilausten vaikutusvallan lisääntyessä urakoitsijat tekevät kuitenkin erilaisia ​​virheitä myyntidokumentaatiossa. Mitä myyjän tulee tehdä, jos yhteisön sisäisten toimitusten laskussa on lukukelvottomia tietoja? Entä mahdollisuus soveltaa 0 % ALV-kantaa?

Edellytykset 0 prosentin verokannan soveltamiselle yhteisön sisäisiin toimituksiin

Art. 42 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan tavaran yhteisöluovutus verotetaan 0 prosentin verokannan mukaan edellyttäen, että:

 1. verovelvollinen on suorittanut luovutuksen ostajalle, jolla on ostajan jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva ja voimassa oleva yhteisön sisäisiä liiketoimia varten tunnusnumero, joka sisältää arvonlisäveroon käytetyn kaksikirjaimisen koodin,

 2. verovelvollisella on ennen tietyn verokauden veroilmoituksen jättämisen määräajan päättymistä todisteet asiakirjoissaan siitä, että yhteisöluovutuksen kohteena olevat tavarat on viety maan alueelta ja toimitettu ostajalle muun jäsenvaltion alueella kuin maan alueella,

 3. verovelvollinen on rekisteröity EU:n arvonlisäverovelvolliseksi jättäessään veroilmoituksen, josta ilmenee tämä tavaran luovutus.

WDT:n valmistumisen vahvistavat asiakirjavelvoitteet

Sitä vastoin Art. 42 sek. arvonlisäverolain 3 §:n mukaan seuraavat asiakirjat ovat todisteena yhteisöluovutusten toteuttamisesta, jos ne yhdessä vahvistavat yhteisöluovutuksen kohteena olevan tavaran toimituksen muun kuin jäsenvaltion alueella sijaitsevalle ostajalle. maan alue:

 1. Maan alueelta tavaroiden viennistä vastaavalta rahdinkuljettajalta (huolitsijalta) saadut kuljetusasiakirjat, jotka osoittavat selvästi, että tavara on toimitettu määräpaikkaansa muun jäsenvaltion kuin maan alueella - jos tavaroiden kuljetus tilataan rahdinkuljettajalle (huolitsijalle),

 2. yksittäisten rahtierien erittely.

Yllä oleva luettelo ei ole tyhjentävä, ja lainsäätäjä mahdollistaa myös muiden todisteiden esittämisen, mikäli em. asiakirjat eivät selvästi vahvista tavaran toimittamista EU:n vastaanottajalle:

 1. liikekirjeenvaihto ostajan kanssa, mukaan lukien hänen tilauksensa,

 2. vakuutus- tai rahtikuluja koskevat asiakirjat,

 3. asiakirja, joka vahvistaa tavaran maksun, paitsi jos toimitus on maksuton tai velvoite suoritetaan muussa muodossa, jolloin muu - asiakirja, joka vahvistaa velvoitteen päättymisen,

 4. todiste siitä, että ostaja on hyväksynyt tavarat muun jäsenvaltion kuin maan alueella.

Dokumentaarisia esimerkkejä, jotka vahvistavat WDT:n valmistumisen

WDT:n suorituskyvyn ja mahdollisuuden soveltaa 0 %:n verokantaa kyseiseen liiketoimeen asiakirjavahvistusta varten verovelvollinen voi kerätä myös muita todisteita, jotka vahvistavat WDT:n tosiasiallisen valmistumisen, mukaan lukien:

 1. ostajan kirjalliset ilmoitukset, jotka vahvistavat tavaran toimituksen ostajan ilmoittamiin paikkoihin, jotka ovat muita EU-maita kuin Puola, tai

 2. ostajan kirjalliset ilmoitukset tavaran toimittamisesta tavaran ostajalta ostavalle lopulliselle vastaanottajalle, joka sijaitsee muussa Euroopan unionin maassa kuin myyjän kotimaassa ja ostajan kotimaassa, tai

 3. myyjän esittämä asiakirjamalli, joka sisältää: toimittajan nimi, ostajan nimi, tavaran myöntämispaikka, tavaran määräpaikka, tavaran tyyppi, määrä ja CN-koodi, auton rekisteröinti numero, rahdinkuljettajan nimi ja tavaran vastaanottajan allekirjoitus.

 4. ALV-lasku, joka sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen vietävästä valikoimasta,

 5. tuloste pankkitililtä, ​​joka vahvistaa tavaran maksun,

 6. liikekirjeenvaihto ostajan kanssa, mukaan lukien hänen tilauksensa.

Kerätyssä dokumentaatiossa tärkeintä on, että sen tulee yksiselitteisesti vahvistaa, että siinä mainitut tavarat on todella viety Puolan ulkopuolelle ja toimitettu EU:n vastaanottajamaahan. Myös korkein hallinto-oikeus 11.10.2010 antamassaan päätöksessä, viitenumerolla IFPS 1/10 osoitti, että laissa luetellut asiakirjatyypit eivät ole vain sitovia vaan suhteellisen sitovia. Jos niistä puuttuvat tai puuttuvat vaaditut, oikeat tiedot tai tiedot ovat puutteellisia, verovelvollinen voi kuitenkin käyttää muita todisteita tavaroiden viennistä ja toimituksesta EU-urakoitsijan maahan.

Lukemattomat tiedot WDT-laskussa ja oikeus soveltaa arvonlisäveroa 0 %

Puolalainen veronmaksaja, joka myy tavaroita EU:n alihankkijoille, kohtaa joskus puutteita asiakirjoissa, jotka on kerätty yhteisön sisäisen tavaran luovutuksen vahvistamiseksi, esimerkiksi CMR-asiakirjassa, jossa on virheellinen tavaran vastaanottopäivä tai lukukelvoton leima tai allekirjoitus. Virheyden lisäksi on tilanteita, joissa edes CMR-rahtikirjaa ei voida panna täytäntöön tai asiakirja on kadonnut, puhumattakaan mahdollisuudesta saada korjauksia olemassa oleviin asiakirjoihin. Tavaran viennin ja EU-urakoitsijan maahan toimituksen vahvistaviin asiakirjoihin liittyvät vähäiset puutteet eivät estä verovelvolliselta 0 % arvonlisäverokantaa, kunhan ne vahvistavat todellisen kaupan.

CMR-asiakirjat, joissa on virheellinen tavaran vastaanottopäivä tai lukukelvoton leima tai allekirjoitus, voivat muodostaa perustan 0 %:n arvonlisäverokannan soveltamiselle yhteisön sisäiseen tavaran luovutukseen. Nämä virheet voidaan korjata CMR-asiakirjan sisällössä yliviivaamalla virheellinen merkintä ja lisäämällä sitten oikea sanamuoto muutoksen tekijän leimalla, päivämäärällä ja muutoksen tekijän allekirjoituksella muutospaikassa.

Yllä oleva kanta on vahvistettu Katowicen verokamarin johtajan yksittäisessä tulkinnassa 15. marraskuuta 2013, viite nro. IBPP4 / 443-399 / 13 / LG.