Vuoden 2020 huonoimmat ja parhaat veromuutokset

Palveluvero

Vuosi 2020 on täynnä kaikenlaisia ​​veromuutoksia. Vaikka niillä on tarkoitus olla myönteinen vaikutus talouteen ja veronmaksajiin, ne heijastavat itse asiassa laajaa tyytymättömyyttä puolalaisten yrittäjien keskuudessa. Yksi vuonna 2020 käyttöön otetuista uutuuksista oli kuitissa oleva verotunnus tai pakollinen osamaksu. Tässä artikkelissa esittelemme vuoden 2020 huonoimmat ja parhaat veromuutokset.

Huonoimmat ja parhaat veromuutokset eli mitä uutta vuonna 2020

Valtiovarainministeriö yrittää vuosi vuodelta torjua harmaan taloutta vahvistamalla verovalvontakoneistoa. Vaikka visio valtion budjetin kiristämisestä ja arvonlisäveropetosten torjunnasta on otettu myönteisesti vastaan, toteutetut toimenpiteet menevät usein veroviranomaisten hyvien aikomusten ulkopuolelle. Vuoden 2020 kiinnostavimpia veromuutoksia ovat mm. NIP (verotunnus) kuitissa, pakollinen osamaksu, valkoinen veronmaksajien lista, veromikrotili ja tuloveron alennus veroasteikon mukaan. Suurin osa tehdyistä muutoksista on veronmaksajien tyytymättömiä. Veronmaksajille erityisen hankalaksi tulleista erotettiin kuitissa oleva NIP tai pakollinen osamaksu. Mitkä ovat pahimmat ja parhaat veromuutokset? Siitä alla.

Pakollinen NIP kuitissa

Muutetun taiteen mukaan. 106b kohta. ALV-lain 5 §:n mukaan yrittäjä saa 1.1.2020 alkaen lähettää ostajalle laskun kuitista vain, jos kuitissa (1.1.2020 alkaen) on hänen NIP-numeronsa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myyjän tulee kuittia myöntäessään kysyä ostajalta, onko osto yksityinen vai yritys, ja, jos yritys on osto, kysy ostajalta NIP (verotunnus). Jos yrittäjä uusista säännöksistä huolimatta antaa yrittäjänä toimivalle ostajalle laskun kuitista, johon ei ole merkitty NIP:tä, hänen tulee ottaa huomioon rikosoikeudelliset seuraamukset. Mikäli säännöksiä ei noudateta, myyjälle määrätään 100 %:n suuruinen seuraamus laskussa näkyvästä arvonlisäverosta, mikä tarkoittaa, että kaupan arvonlisävero on maksettava kaksinkertaisena.

Esimerkki 1.

Rouva Ola johtaa varastoa. 2. helmikuuta ostaja pyysi häntä lähettämään laskun kuitista. Yrityksen verotunnusta ei mainittu kuitissa. Pitäisikö Olan laskuttaa kuitista ostajan yritykselle?

Yllä olevassa tilanteessa, koska kuitissa ei ollut ilmoitettu yrityksen NIP:tä (verotunnusta), Ola ei voi laatia laskua kuitista yrityksen hyväksi. Muutokset eivät koske liiketoimia yksityishenkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, joille myyjä voi laskuttaa kuitista ilman NIP-tunnusta (verotunnusta). On myös syytä huomauttaa, että jokaisessa verokassakoneessa ei ole mahdollisuutta merkitä verotunnusta kuittiin, mikä voi lisäksi tarkoittaa tarvetta vaihtaa tällä hetkellä käytössä oleva kassakone uuteen laitteeseen, joka tarjoaa tällaisen toiminnon. esim. online-kassakone.

Pakollinen jaettu maksu

Velvollisuus käyttää ositettua maksumekanismia otettiin käyttöön 1.11.2019 käännetyn verovelvollisuuden poistamisen seurauksena kotimaisissa liiketoimissa, kun taas seuraukset koskevat veronmaksajia 1.1.2020 alkaen. Pakollisen osamaksun olemus koskee arvonlisäverolain liitteessä 15 lueteltujen palvelujen ja arkojen tavaroiden liiketoimet. Säännösten mukaan velvollisuus soveltaa jakomaksua syntyy, kun seuraavat ehdot yhdessä täyttyvät:

  • kaupan bruttoarvo on vähintään 15 000 PLN zloty;
  • verovelvollisuus, tavaroiden toimittaminen tai palvelujen toimittaminen ja laskun päiväys on 31.10.2019 jälkeen;
  • vähintään yksi laskussa mainittu erä sisältyy arvonlisäverolain liitteeseen 15;
  • sekä myyjä että vastaanottaja ovat veronmaksajia (aktiivisia ja vapautettuja).

Seuraavien ehtojen täyttyminen yhdessä edellyttää, että ostaja maksaa velan split-maksumekanismin avulla: erikseen arvonlisäveron ja erikseen nettoarvon. Toisaalta myyjän tulee liittää laskuun lisämerkintä "jaettu maksumekanismi", joka osoittaa ostajalle tarpeen suorittaa vastuu tässä muodossa. Osittain maksettavan määrän maksamatta jättämisestä, jos se on pakollista, määrätään veroseuraamuksia, jotka ovat 30 % laskussa näkyvästä veromäärästä. Samanlaisia ​​seuraamuksia sovelletaan myös myyjään, jos myyjä unohtaa tehdä merkinnän laskuun eikä ostaja sovella osittaista maksua.

Esimerkki 2.

Herra Adam laskutti 17 tuhatta euroa. PLN brutto. Myydyistä tavaroista laskulla mainitaan arvonlisäverolain liitteessä 15 luetellut tuotteet, jotka ovat pakollisen osamaksun alaisia. Herra Adam ei kuitenkaan maininnut laskussa merkintää "jaettu maksumekanismi", ja ostaja maksoi summan tavallisella pankkisiirrolla. Asetetaanko herra Adamille lisärangaistuksia?

Kyllä, koska ostaja teki säännöllisen tilisiirron split-maksumekanismissa erääntyneestä summasta huolimatta, seuraamukset 30 % laskussa näkyvästä verosta koskevat sekä myyjää että ostaja.

Valkoinen lista veronmaksajista

Veronmaksajien valkoisen listan käyttöönotto sai myönteisen vastaanoton veronmaksajien keskuudessa, sillä he saivat työkalun urakoitsijoidensa entistä tarkempaan todentamiseen. Veronmaksajien valkoinen lista ei ole muuta kuin sähköinen luettelo yhteisöistä, joille veroviraston päällikkö on rekisteröinyt tai palauttanut arvonlisäveron, sekä yhteisöistä, jotka on poistettu (syy mainitsemalla) tai joita ei ole rekisteröity. Valkoinen lista sisältää myös tiedot CEIDG-1:ssä raportoiduista nykyisistä pankkitileistä.

Urakoitsijoiden todentamismahdollisuuden ansiosta veronmaksajat voivat välttää liiketoimia olemattomien yritysten kanssa. Lisäksi, jos kaupan arvo ylittää 15 000 zlotya, on maksettava erääntyvä summa urakoitsijan tilille, joka on valkoisessa listassa. Jos verovelvollinen ei suorita maksua vähintään 15 000 euroa PLN, hän ei voi sisällyttää kuluja verokuluihin. Ellei hän ilmoita siirrosta ZAW-NR-lomakkeella 3 päivän kuluessa siirron tilaamisesta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Vero-mikrotili

Veromikrotili osoittautui suureksi yksinkertaistukseksi veronmaksajille 1.1.2020 alkaen. Se on jokaiselle veronmaksajalle erikseen luotu pankkitili, jota käytetään arvonlisäveron, arvonlisäveron ja arvonlisäveron verovelkojen maksamiseen. Veronmaksajien ei siis tarvitse tehdä erillisiä arvonlisäveron ja erikseen PIT:n vuoksi tilisiirtoja tietyn veroviraston tilille. Kun maksat yhdelle pankkitilille, virheen tekeminen on varmasti vaikeampaa. Veromikrotilin luominen on mahdollista valtiovarainministeriön tarjoaman veromikrotiligeneraattorin avulla.

17 % tuloveron alennus

1.1.2020 alkaen yleisillä periaatteilla verotettavat verovelvolliset ns veroasteikko soveltaa alempaa 17 prosentin verokantaa. Muutosten jälkeen veroasteikko on seuraava:

  • 17 % 85 528 PLN asti,
  • 32 % ylijäämästä, joka on yli 85 528 PLN.

Veron alentaminen 1. verokynnykselle, joka tähän asti oli 18%, säästää veronmaksajilta jopa useita satoja zlotyja vuodessa.

Valtiovarainministeriö työstää parhaillaan muita veromuutoksia mm uuden JPK_7M- ja JPK_7K-rakenteen käyttöönotosta, joilla korvataan tähän mennessä toimitettu ALV-ilmoitus ja JPK_VAT-tiedosto. Vaikka teoriassa muutokset ennakoivat ilmoitusmenettelyjen yksinkertaistamista, niiden laaja ja monimutkainen luonne voi olla myös veronmaksajien tyytymätön, joten pahimmat ja parhaat veromuutokset voivat ulottua vielä pidemmälle.