Leasing ja kassakone - milloin on oikeus olla vapautettu kassasta?

Verkkosivusto

1.1.2018 alkaen on voimassa uusi kehitys- ja valtiovarainministerin asetus poikkeuksista kassakirjanpitovelvollisuudesta. Uusi asetus on tehnyt pieniä muutoksia vuokratuloisten osalta. Aiemminkin voimassa oleva määräys antaa poikkeuksen kassakoneen käyttövelvollisuudesta oman tai vuokratun kiinteistön vuokraamiseen ja hoitoon. Poikkeuksen saamiseksi tiettyjen edellytysten on kuitenkin täytyttävä. Milloin kassakone ei ole pakollinen vuokrauspalveluissa? Selitämme.

Vapautus oman tai vuokratun kiinteistön vuokraamiseen ja hallintaan

Kehitys- ja valtiovarainministerin 20.12.2017 antaman asetuksen poikkeuksista kassakoneiden kirjanpitovelvollisuudesta, omien tai vuokrattujen kiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut. Ei ole väliä, onko vuokrattu kiinteistö rakennettu kiinteistö, toimitila vai maatalousmaa.

Tähän asti verovelvollisen oli todistettava vuokraus laskulla voidakseen hyödyntää vapautusta. Uuden asetuksen mukaan vapautus on edelleen mahdollista hyödyntää, jos verovelvollinen dokumentoi liiketoimen laskulla. Vapautusta voidaan kuitenkin hyödyntää myös, jos vuokralainen ei laskuta, vaan saa täyden maksun postin, pankin tai luottoyhtiön kautta ja maksun dokumentoivista asiakirjoista ja todisteista käy selvästi ilmi, mihin toimintaan se liittyi. to.

Erääntyvien määrien maksaminen kokonaan tilille

Kuten edellä mainittiin, vaihtoehtona ihmisille, joille säännöllinen laskutus voi osoittautua hankalaksi tai mahdottomaksi (jos kyseessä on elinkeinotoimintaa harjoittamattoman luonnollisen henkilön vuokraus), on vapautus liikevaihdon rekisteröintivelvollisuudesta kassakoneen käytön yhteydessä. maksujen kanssa vuokranantajan tilille. Nämä maksut tulee suorittaa kokonaisuudessaan postin, pankin tai luotto-osuuskunnan kautta, ja maksutositteista tulee selvästi käydä ilmi, mihin toimintaan ne liittyvät.

Tässä tapauksessa on erittäin tärkeää, että kaikki vuokralaisten velat menevät aina vuokranantajan tilille. Jopa yksittäinen käteisen saaminen vuokralaiselta johtaa oikeuden maksuperusteiseen vapautukseen eli laskutusvelvollisuuteen kaikista liiketoimista tai kassakoneen asennusvelvollisuuden menettämiseen (jos vuokrasta syntyvän liikevaihdon arvo edellisenä verovuonna ylitti 20 000 PLN). zloty).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kassakone ja tulorajan aiheuttama vapautus

Viimeinen tapa välttää kassakoneen tarvetta vuokrattaessa yksityishenkilöille on hyödyntää tulorajasta johtuvaa vapautusta. Vuotuinen enimmäismäärä myyntituloista luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita vapautusta oikeuttavaa liiketoimintaa, on 20 tuhatta zlotya. zloty.

Vuoden aikana toimintansa aloittavat verovelvolliset asettavat tämän rajan suhteessa. On kuitenkin muistettava, että kassakoneen käyttöönottoa velvoittavan liikevaihdon laskemiseksi tulee summata tulot kaikista luonnollisten henkilöiden tai kiinteämääräisten viljelijöiden etuuksista - ei vain vuokrasta. Näin ollen, jos veronmaksaja saa tuloja myynnistä edellä mainituille myös muista lähteistä (esim. osana liiketoimintaansa) tulevat yhteisöt ovat velvollisia ottamaan sen huomioon määrätessään subjektiiviseen poikkeukseen oikeuttavan tai olematta käyttämättömän liikevaihdon määrää.