Valvonta – pitäisikö työnantajan ilmoittaa siitä työntekijälle?

Palvelus

GDPR:n aikakaudella työnantaja ei voi käsitellä työntekijöidensä henkilötietoja rajoittamattomasti. Kuva - mukaan lukien nauhalle tallennettu kuva - on henkilötietosuojasäännösten mukaista henkilötietoa. Jos työnantaja haluaa asentaa valvontaa yritykseensä, hänen on noudatettava tällaisen ratkaisun hyväksyttävyyttä koskevia määräyksiä, mukaan lukien tiedottaminen käytetystä valvonnasta.

Lataa työntekijälle työpaikan valvontajärjestelmän asennuksen yhteydessä oleva tietopohja PDF- ja DOCX-muodossa!

Ladata:

pdf
Tietoa työntekijälle työpaikan valvontajärjestelmän asennuksen yhteydessä - template.pdf Kuvaus: manuaalisesti täytettävä tuloste docx
Tietoa työntekijälle työpaikan valvontajärjestelmän asennuksen yhteydessä - template.docx Kuvaus: editointi, tulostus, tallennus

Milloin työnantaja voi asentaa valvonnan?

Voimassa olevien säännösten mukaan työnantaja ei voi käyttää valvontaa millään tavalla vain omien tarpeidensa perusteella. Se ei esimerkiksi voi asentaa minkäänlaista valvontaa, jos se aikoo käyttää sitä valvomaan palkattuja työntekijöitä tai heidän tehtäviensä suorittamisen luotettavuutta. Työlain 22 § 1 §
"Jos on tarpeen varmistaa työntekijöiden turvallisuus tai omaisuudensuojelu tai tuotannonvalvonta tai pitää salassa sellaisia ​​tietoja, joiden paljastaminen voisi altistaa työnantajan vahingolle, työnantaja voi ottaa käyttöön erityisen valvonnan työpaikan tiloissa tai sen ympäristössä. työpaikka kuvien rekisteröinnin (seurannan) mahdollistavien teknisten toimenpiteiden muodossa". Valvonta voidaan asentaa vain, kun on tarpeen varmistaa:

 • työntekijöiden turvallisuus;

 • omaisuuden suojelu;

 • tuotannon valvonta;

 • luottamuksellisia tietoja, joiden paljastaminen voisi vahingoittaa työnantajaa.

Työnantajan on ilmoitettava seurannasta

Seurannan käyttöönotto työpaikalla ei rajoitu CCTV-kameroiden tai muiden laitteiden asentamiseen. Voidakseen tehdä niin voimassa olevien määräysten mukaisesti työnantajan on täytettävä useita vaatimuksia:

 1. valvonnan tarkoituksen, laajuuden ja tavan määrittäminen työehtosopimuksessa tai työsäännöissä tai ilmoituksessa (riippuen yrittäjällä voimassa olevista asiakirjoista tai yhteydenpidosta työntekijöiden kanssa);

 2. työntekijöille tiedottaminen valvonnan käyttöönotosta;

 3. Tietojen tarjoaminen vasta palkatuille työntekijöille;

 4. asettamalla työpaikan tiloihin kylttejä, jotka kertovat käytetystä valvonnasta.

Jos työnantaja aikoo soveltaa valvontaa saniteettitiloissa, hänen on edellä mainittujen vaatimusten lisäksi hankittava suostumus yrityksen ammattiyhdistysjärjestöltä tai työnantajan hyväksymällä tavalla valituilta työntekijöiden edustajilta (jos yritysammattia ei ole) ammattiliitto). Tällöin seurannan aloittamista on edellytettävä työnantajan suostumuksella. Työlain 22 § 6-8 §
6 §. Valvonnan tavoitteet, laajuus ja soveltamistapa määräytyvät työehtosopimuksessa tai työsäännöissä tai irtisanomisessa, jos työnantaja ei kuulu työehtosopimuksen piiriin tai ei ole velvollinen perustamaan työtä. määräyksiä.
7 § Työnantaja tiedottaa työntekijöille valvonnan käyttöönotosta tietylle työnantajalle hyväksytyllä tavalla viimeistään 2 viikkoa ennen sen käynnistämistä.
8 §. Ennen kuin työnantaja antaa työntekijän työhön, hän antaa hänelle kirjallisesti 6 §:ssä tarkoitetut tiedot.". Yrittäjän tulee työntekijälle tarkoitettuihin tietoihin sisällyttää käytettävään seurantaan liittyvät perustiedot, mukaan lukien tiedot:

 • asiakirja, jossa ilmoitetaan tarkasti soveltamisen tavoitteet, laajuus ja seurantamenetelmä;

 • käytetyn seurannan tyyppi;

 • valvotut huoneet;

 • tallenteiden säilytysaika;

 • henkilöt, joilla on pääsy tallenteisiin.

Työntekijälle annetut tiedot voivat olla missä tahansa muodossa riippuen työnantajan tarpeista ja hänen omaksumastaan ​​yhteydenpidosta työntekijöiden kanssa. Työntekijän allekirjoituksella vahvistettu kirjallinen lomake on tehokkain tapa tiedottaa työntekijälle käytetystä valvonnasta.

Työntekijän tietomalli, joka tulee antaa työntekijälle valvonnan asennuksen yhteydessä, on esitetty alla. Tätä kaavaa voidaan käyttää myös silloin, kun aiemmin valvontaa käyttänyt työnantaja palkkaa uuden työntekijän.

Työntekijän tiedon antaminen käytetystä valvonnasta ei riitä täyttämään kaikkia työlain säännösten mukaisia ​​velvoitteita. Työnantaja on myös velvollinen merkitsemään asianmukaisesti kaikki huoneet ja valvonnalla valvottava alue asianmukaisilla kylteillä tai ääniilmoituksilla. Tietyn merkintätavan valinta on yrittäjällä, ja hänen käyttämiensä merkintöjen on oltava työntekijöiden nähtävissä ja luettavissa. Kyltit tulee asentaa viimeistään päivää ennen valvontajärjestelmän käyttöönottoa.