WDT - onko maksun ajoituksella vielä väliä?

Palveluvero

Yhä useammat yrittäjät tekevät yhteistyötä Euroopan unioniin kuuluvien maiden urakoitsijoiden kanssa. Siksi on syytä tuntea yhteisön sisäisten liiketoimien selvityssäännöt. Milloin voimme puhua tavaroiden yhteisön sisäisestä toimituksesta? Onko maksuhetkellä merkitystä yhteisön sisäisen tavaran luovutuksen yhteydessä?

Yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus (WDT) - määritelmä

Art. 13. sek. ALV-lain 1 §:n mukaan tavaroiden yhteisön sisäinen luovutus on ymmärrettävä tavaroiden vientiksi Puolan alueelta toisen jäsenvaltion alueelle. Pääsääntöisesti, jotta tavaroiden vientiä voitaisiin pitää yhteisön sisäisenä luovutuksena, sekä tavaroiden myyjän että ostajan on oltava rekisteröityinä yhteisön sisäisiä liiketoimia varten (heillä on oltava aktiivinen EU-numero ). Ainoa poikkeus ovat liiketoimet, jotka koskevat uusia kuljetusvälineitä ja valmisteveron alaisia ​​tavaroita.

Edellytykset 0 prosentin verokannan soveltamiselle yhteisön sisäisiin toimituksiin

Veronmaksaja voi 1.4.2013 alkaen soveltaa yhteisöluovutuksia tehdessään 0 prosentin verokantaa edellyttäen, että:

 • on suorittanut ostajalle luovutuksen, jolla on ostajan jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva ja voimassa oleva yhteisön sisäisten liiketoimien tunnistenumero, joka sisältää arvonlisäverotuksessa käytetyn kaksikirjaimisen koodin, ja on maininnut tämän numeron laskussa;

 • ennen tietyn verokauden veroilmoituksen jättämisen määräaikaa, hänellä on asiakirjoissaan todisteita siitä, että yhteisöluovutuksen kohteena olevat tavarat on viety maan alueelta ja toimitettu ostajalle jäsenen alueella muu valtio kuin maan alue;

 • jättämällä veroilmoituksen, jossa hän osoittaa tavaran toimituksen, hän rekisteröityy EU:n arvonlisäverovelvolliseksi.

Vahvistus tavaroiden viennistä WDT:ssä

Yksi tärkeimmistä edellytyksistä, joka yrittäjän on täytettävä voidakseen laatia laskun, jossa todistetaan tavaroiden yhteisötoimitus 0 %:n korolla, on tavaran viennin maasta toiseen jäsenvaltioon vahvistavien asiakirjojen hallussa.

Kun myyjä toimittaa tavaroita yhteisössä, hänen on hankittava seuraavat asiakirjat:

 • kopio laskusta ja yksittäisten rahtierien eritelmistä ja

 • jos tavaran kuljetus tilataan rahdinkuljettajalle - maan alueelta tavaroiden viennistä vastaavalta rahdinkuljettajalta saadut lähetysasiakirjat, jotka osoittavat selvästi, että tavara on toimitettu määräpaikkaan muun jäsenvaltion alueella kuin Puola,

 • kun tavaroita viedään yhteisön sisäisenä tavaran luovutuksena suoraan ostajalle tai myyjälle tämän omalla kuljetusvälineellä - asiakirjat, jotka sisältävät vähintään seuraavat tiedot:

- myyjän ja ostajan nimet ja sukunimet tai nimet ja toimiosoitteet,

- osoite, johon tavarat kuljetetaan,

- tavaroiden tunnistetiedot ja niiden määrä,

- ostajan vahvistus tavaroiden vastaanottamisesta,

- sen kuljetusvälineen tyyppi ja rekisterinumero, jolla tavarat viedään.

Todistavat asiakirjat voivat olla:

 • kirjeenvaihto ostajan kanssa,

 • vakuutusasiakirjat,

 • vahvistus tavaroiden maksusta,

 • todiste siitä, että ostaja on vastaanottanut tavarat maan alueella,

 • muualta kuin Puolasta.

Lasku, joka dokumentoi WDT:n

Verovelvollisuus syntyy pääsääntöisesti, kun yhteisöluovutusta todistava lasku on laadittu. Jos urakoitsija ei lähetä laskua, tämä velvoite syntyy WDT:n mukaista toimituskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä.

Maksuhetki WDT:ssä

WDT:n maksuhetkellä oli merkitystä vain vuoden 2012 loppuun asti. Tällöin saamisten kaikkien tai osan vastaanottaminen osana yhteisön sisäistä tavaranluovutusta johti verovelvollisuuden syntymiseen sen vastaanottamisen vahvistavan laskun laatimisen yhteydessä.

Tällä hetkellä WDT-verovelvollisuus syntyy laskun laatimisen yhteydessä, kuitenkin viimeistään toimituskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä. Koko maksun tai sen osan vastaanottamiseen liittyvät kysymykset eivät siten ole enää merkityksellisiä.