360 asteen menetelmä työntekijän arvioinnissa

Palveluliiketoiminta

Työntekijöiden arviointi aiheuttaa stressiä. Suurissa organisaatioissa se tapahtuu yleensä kerran vuodessa ja työntekijät ovat huolissaan siitä, mitä he kuulevat. Tällainen palaute työstämme on kuitenkin erittäin tärkeää. Tämän ansiosta työntekijä voi objektiivisesti arvioida osaamistaan, selvittää, millä osa-alueilla hän tarkistaa, mitä hänen pitäisi korjata, missä hän tekee virheitä. Arviointi on siis välttämätöntä kehityksen kannalta. Miten se toteutetaan? Sen kanssa tekemisissä olevat esimiehet tai HR-työntekijät käyttävät monia menetelmiä. Niistä 360-menetelmää käytetään yhä useammin. Mistä on kyse?

360 menetelmä työntekijän arvioinnissa

Yleensä työntekijän arvioi esimiehensä. Hän arvioi työtään, sitoutumistaan ​​ja asemaansa yrityksen rakenteessa. 360-menetelmän avulla voit puolestaan ​​lukea monien muiden ihmisten mielipiteitä, minkä ansiosta siitä tulee objektiivisempi ja luotettavampi.

360-menetelmä ei kata vain työntekijää ja esimiesta. Siihen osallistuvat työntekijän alaiset, hänen työtoverinsa, kollegansa osastolta ja johtohenkilöstö. Myös asiakkaat ovat usein mukana kyselyssä. Joten miten arviointi suoritetaan tällä menetelmällä? Työntekijän osaamista arvioiva kyselylomake on laadittava. Siinä puhutaan sekä vahvuuksistaan ​​että näkökohdista, joita pitäisi parantaa. Kyselylomake on anonyymi, joten osallistujat ovat rehellisempiä arvioinnissaan.

Kyselylomakkeet voi laatia HR-osasto, erityisesti tähän tarkoitukseen palkattu yritys, tai voit käyttää 360 asteen menetelmän sisältämiä yleisiä näkökohtia.

Kyselyn suorittamisen jälkeen sen tulokset tarkistetaan ja laaditaan raportti, jossa kaikki kerätyt tiedot analysoidaan huolellisesti. Samalla ilmoitetaan työntekijän kehityspolku, muutettavat elementit ja suunta, jota hänen tulisi seurata.

Nämä johtopäätökset esitellään tapaamisessa työntekijän kanssa ja samalla laaditaan myös hänen kehityssuunnitelmansa seuraavalle vuodelle. Tämän arvioinnin ansiosta on mahdollista nähdä selvästi, mihin näkökohtiin työntekijän tulee kiinnittää enemmän huomiota.

On syytä lisätä, että kyselylomakkeen täyttää ja myös arvioi arvioitu työntekijä. Siksi hän voi kohdata mielipiteensä itsestään ja kollegoidensa mielipiteet. Se auttaa häntä myös muuttamaan näkemyksiään työstään ja näkökulmasta. Hän pystyy havaitsemaan kaikki erot harkinnoissa ja pohtimaan, miksi näin on. Tämä osoittautuu usein erinomaiseksi tilaisuudeksi itsetutkiskeluun.

360 asteen menetelmä askel askeleelta

Ensimmäinen askel on ilmoittaa arvioitavalle, että 360 asteen testi on alkanut. Samalla nimetään henkilöitä valmistelemaan ja toteuttamaan kysely sekä sen myöhempää analysointia ja raportin laatimista.

Tämän jälkeen tiedotetaan työntekijöille ja kaikille kyselyyn osallistuneille ja pätevyyden arviointiprosessi alkaa. Ei voida kiistää, että tämä vaihe kestää yleensä hyvin kauan, koska siihen osallistuu jopa useita kymmeniä ihmisiä. Tämä arviointimenetelmä on siksi ehdottomasti pitkäaikainen.

Sitten nimetty ryhmä lukee kyselyjen tulokset, analysoi tulokset ja määrittää ehdokkaan kehityspolun. Tätä vaihetta seuraa hakijan haastattelu ja hakemusten esittely.

360 asteen menetelmä ei vain vuosiarvioinnissa

Työnantajat käyttävät 360 asteen menetelmää paitsi vuosittaisessa arvioinnissa. Ehdokaskyselyitä voi esiintyä myös muissa tilanteissa. Sitten ne ensisijaisesti auttavat valinnassa. Milloin menetelmä on tehokas?

Työntekijän pätevyyden kehittäminen: 360 asteen lähestymistapa voi auttaa sinua valitsemaan työnantajan, joka on lahjakas ja johon kannattaa sijoittaa. Osaamisen kehittäminen on yritykselle erittäin tärkeää, koska ihmiset ovat pääomaa, johon kannattaa ehdottomasti sijoittaa.

Rekrytointi: Yritykset päättävät rekrytoida myös sisäisesti. Tällaisessa tilanteessa 360 asteen arviointi voi olla sitova valittuun tehtävään sopivan ehdokkaan valinnassa. Sen ansiosta työnantaja näkee ehdokkaan aseman yrityksen rakenteessa paremmin kuin itsearvioinnissa.

Hyviä tuloksia tai ei tuloksia: 360 asteen lähestymistapa voi olla hyödyllinen myös silloin, kun työntekijä yhtäkkiä alkaa saavuttaa mahtavia tuloksia tai päinvastoin saavuttaa hyviä tuloksia ja yhtäkkiä pysähtyy. Tällainen tila on esimiehelle hämmentävä ja 360 asteen menetelmä voi auttaa selventämään tilannetta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

360 asteen menetelmä - edut ja haitat

360 asteen menetelmällä on monia etuja - ensinnäkin se on erittäin luotettava ja antaa työnantajalle mahdollisuuden nähdä tarkasti, miten työntekijän osaamista arvioidaan. Tutkimus on objektiivinen - monien ihmisten mielipide mahdollistaa tiettyjen säännönmukaisuuksien erottamisen. Lisäksi häntä arvostetaan tarkkuudesta ja mahdollisuudesta esitellä paremmin seuraavan työvuoden kehityssuunnitelmia.

Yksi tämän menetelmän suurimmista haitoista on sen suorittamiseen kuluva pitkä aika. Kuten mainitsimme, tutkimukseen voi osallistua jopa useita kymmeniä ihmisiä. Tiedonkeruu ja analysointi vaativat myös aikaa ja tarkkuutta. Siksi arvioitavan henkilön tapaamiseen valmistautuminen aiheuttaa suuria kustannuksia ja vie aikaa.

Kuitenkin kannattaa harkita tämän menetelmän käyttöönottoa yrityksessänne, jotta voidaan arvioida objektiivisesti ja luotettavasti työntekijöiden osaamista. Tämän ansiosta pystymme huolehtimaan heidän kehityksestään mahdollisimman tehokkaasti ja mitä suurempi heidän osaamisensa, sitä paremmat mahdollisuudet yrityksellä on menestyä. Vaikka aika on pitkä ja kustannukset huomattavat, 360 asteen menetelmän tehokkuus on korvaamaton.