Internet-mainonta lain valossa, osa JA

Palveluliiketoiminta

Ei voida kiistää, että Internet-mainonta on houkutteleva tapa mainostaa tavaroita ja palveluita - siihen vaikuttavat monet tekijät. Vain muutama vuosi käyttöönoton ja kehittämisen jälkeen se hallitsi aiemmin perinteistä mainosmediaa. Suurimpia etuja ovat globaali pääsy, jonka ansiosta käytännössä jokainen kuluttaja maailmassa näkee mainoksen, jos se sijaitsee valitulla sivulla. Kiistaton etu on myös alhainen hinta, jota ei voida sanoa edes TV-mainonnasta. Verkkomainonnan tapauksessa määritämme esimerkiksi käyntitiheyden mittauksen perusteella, missä ja milloin vastaanottajat voivat nähdä mainoksen.

Lukuisten markkinointitutkimusten ansiosta pystymme myös profiloimaan valitun viestin paljon paremmin, mikä tarkoittaa, että valitulle aiheelle (esim. teknologiset innovaatiot) omistetulle sivulle voit laittaa mainoksen atk-laitteista, mikä lisää mahdollisuuksia suurempaan kiinnostukseen ja näin ollen tavaroiden/palvelujen osto. Lisäksi tämäntyyppiset mainokset ovat pysyviä, ja niitä voidaan itse asiassa julkaista paljon pidempään kuin televisiossa tai radiossa - suuremman valikoiman ja kiinnostuksen vuoksi. Seuraavat vuodet toivat merkittäviä muutoksia Internet-mainonnan markkinoille. Sen lisäksi, että uudet mainonnan tyypit ovat näkyvissä, myös uusien mainonnan muotojen esittämistä koskeva lainsäädäntö on muuttunut.

Ei voida kiistää, etteikö Internet-mainonnan alkaessa ollut rajoituksia tässä suhteessa. Tästä syystä on luotu erilaisia ​​tuotteiden ja palvelujen edistämisen muotoja, jotka ovat Internetin käyttäjien mielestä epätoivottuja ja epäeettisiä. Paras esimerkki tästä on roskaposti, jonka käytöllä voi olla vakavia seurauksia yrityksille – postilaatikon estämisestä, hakukoneen sijoituksista poistamiseen ja jopa oikeustoimiin. Mainosohjelmat ja vakoiluohjelmat ovat yhtä epämiellyttäviä mainonnan muotoja - niiden tehtävänä ei ole vain mainostaa valittuja tuotteita, vaan myös valvoa tietokonetta, johon nämä ohjelmat on asennettu (yleensä tietämättään). Tästä syystä on käynyt selväksi, että tällaisten uusien myynninedistämismateriaalien, kuten Internet-mainonnan, näyttämistä olisi säänneltävä laillisesti. Ensinnäkin oli tarpeen vastata kysymykseen: minkä tyyppinen mainonta on sallittu verkossa?

Internet-mainonta Puolan lain valossa

Puola on yksi johtavista maista, joihin hakkerit hyökkäävät useimmiten. Ensinnäkin kyseenalaisilla verkkosivustoilla vierailevien tai tuntemattoman alkuperän sähköpostien avaamisen vuoksi. Toisaalta tähän tilanteeseen vaikuttaa suurelta osin verkkomainontaa koskevien tiukkojen lakisääteisten säännösten puute, jota monet Internetin käyttäjät tähän päivään asti yksinkertaisesti rinnastavat roskapostiin tai erilaisiin viruksiin. Vaikka sitä on vaikea uskoa, Puolan lainsäädäntöön ei ole vielä sisällytetty erillisiä lakeja, jotka sääntelevät kattavasti Internet-mainonnan toimintaa. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö rajoituksia olisi. Kotimaan Internetissä on kiellettyä mainostaa kaikenlaisia ​​piristeitä (mukaan lukien alkoholi ja tupakkatuotteet) ja reseptilääkkeitä. Tästä voimme kuitenkin löytää poikkeuksia - esimerkiksi heikommat alkoholit - kuten oluet - tai jotkut huumeet, joissa on selkeä osoitus siitä, miten niitä tulee käyttää ja mihin tarkoitukseen. Artiklan 16 b säännökseen kannattaa tutustua yksityiskohtaisesti. Yleisradiolaki 29. joulukuuta 1992

Art. 16b.

1. Mainonnan lähettäminen on kiellettyä:

1) tupakkatuotteet, tupakka-rekvisiitta, tupakkatuotteita jäljittelevät tuotteet tai tupakan rekvisiitta sekä tupakan käyttöön liittyvät symbolit terveyden suojelusta tupakan ja tupakkatuotteiden käytön seurauksilta 9.11.1995 annetussa laissa säädetyssä laajuudessa (Lakilehti 1996, nro 10, kohta 55, sellaisena kuin se on muutettuna);

2) alkoholijuomat siinä laajuudessa kuin raittiudeksi kasvatuksesta ja alkoholismin torjumisesta 26.10.1982 annetulla lailla (Lakilehti 2007, nro 70, kohta 473, sellaisena kuin se on muutettuna) säädetyssä laajuudessa;

3) terveydenhuoltolaitoksista 30 päivänä elokuuta 1991 annetussa laissa (Lakilehti 2007, nro 14, kohta 89, sellaisena kuin se on muutettuna) tarkoitettuja sairaanhoitopalveluja vain lääkärin lähetteen perusteella;

4) lääkkeet 6 päivänä syyskuuta 2001 annetulla lääkelailla (Lakilehti 2008, nro 45, kohta 271, sellaisena kuin se on muutettuna);

5) lieriömäiset pelit, korttipelit, noppapelit, keskinäinen vedonlyönti, peliautomaattipelit 19.11.2009 annetussa rahapelilaissa (Lakilehti nro 201, kohta 1540 ja 2010, nro 127, kohta 857) säädetyssä laajuudessa. ).

On syytä huomata, että eduskunnan antamien lakien lisäksi on olemassa myös sääntöjä, jotka on luotu vapaaehtoisesti tietyn toimialan yrittäjien yhteenliittymässä - myös Puolassa. Esimerkiksi: maassamme ns tupakkatuotteiden markkinoinnin käytännesäännöt - sen tarkoituksena on suojella yrittäjiä epäreilulta ja aggressiiviselta kilpailulta. On syytä lisätä, että tämä on yksi ensimmäisistä tämäntyyppisistä aloitteista Itä-Euroopassa.

8. huhtikuuta 2005 puolestaan ​​luotiin Puolan panimoiden mainossäännöstö, jonka yli 90 % Puolan oluentuottajista allekirjoitti vapaaehtoisesti - asiakirja sisälsi sekä panimotuotteiden mainontaa koskevat menettelysäännöt että rikosoikeudelliset seuraamukset. jos hyväksyttyjä sääntöjä ei noudateta. Yllä olevat esimerkit osoittavat, että itseään kunnioittavat yritykset selviävät myös lainvalvontaviranomaisilta varsin hyvin epäreilusta kilpailusta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Internet-mainonta ja epäreilu kilpailu

Mitä tulee yrittäjien suojelemiseen epäreilulta kilpailulta, asiaa säätelevä laki on 16. huhtikuuta 1993 annettu laki vilpillisen kilpailun torjumisesta. Erityisen tärkeä säännös sisällytettiin artiklaan. 16.1, joka selittää, mitä vilpillinen kilpailu on mainonnan kannalta - myös Internet-mainonta on tällaista toimintaa.

Art. 16

1. Vilpillinen kilpailu mainonnan alalla on erityisesti:

1) lain tai moraalin vastaista tai ihmisarvoa loukkaavaa mainontaa,

2) mainontaa, joka johtaa asiakasta harhaan ja voi siten vaikuttaa hänen tavaroiden tai palvelujen ostopäätöksiin,

3) mainonta, jossa viitataan asiakkaiden tunteisiin aiheuttamalla pelkoa, käyttämällä taikauskoa tai lasten herkkäuskoisuutta,

4) lausunto, joka kannustaa ostamaan tavaroita tai palveluita, mutta antaa vaikutelman neutraalista tiedosta,

5) mainontaa, joka loukkaa merkittävästi yksityisyyden suojaa, erityisesti häiritsemällä asiakkaita asiakkaita rasittavilla julkisilla paikoilla, lähettämällä tavaroita, joita ei ole tilattu asiakkaan kustannuksella tai käyttämällä väärin teknisiä viestintävälineitä.

Yllä olevaan artikkeliin kannattaa lisätä kysymys oikeudellisen vastuun vastaanottajasta. Epäreilusta kilpailusta ei ole vastuussa vain yritys, joka omistaa mainoksen, joka ei täytä yllä olevia standardeja, vaan myös mainostoimisto tai riippumaton yrittäjä, joka on vastuussa tämän mainoksen tekemisestä (esim. välityspalkkiolla).

Yhteenvetona voidaan todeta, että epäreilu mainonta ymmärretään mainonnaksi, joka saa vastaanottajan uskomaan, että asioiden todellinen tila ei ole totta. Toisin sanoen se on eräänlainen mainonta, jonka tarkoituksena on manipuloida vastaanottajaa vaikuttamalla erilaisiin ärsykkeisiin ja tunteisiin saadakseen hänet ostamaan. Esimerkiksi silloin, kun mainostettavan tuotteen todellinen käyttötarkoitus on eri kuin mainoksessa. Tämä kysymys selitettiin yksityiskohtaisesti Gdańskin hovioikeuden määräyksessä 6. marraskuuta 1996:

Tuomioistuimen mukaan epäreilu ja siten moraalin vastainen mainos on mainos, jossa käytetään vastaanottajan olosuhteiden perusteltua herkkäuskoisuutta ja keskimääräistä kyvyttömyyttä tehdä monimutkaisia ​​assosiaatioita ja päätelmiä halutun sisällön esittävän tekstin perusteella. mainostajan toimesta saa keskimääräisen vastaanottajan uskomaan, että on olemassa tosiasioita, joita ei todellisuudessa tapahdu, mikä aiheuttaa pettymyksen, piittaamattomuuden tai jopa huijauksen tunteen.