Internet-mainonta lain valossa, osa II

Palveluliiketoiminta

Internet-mainonta ja vertaileva mainonta

Internet-mainonnan tarkastelun päätteeksi lain valossa on mahdotonta olla pysähtymättä vertailevaan mainontaan. Se on osa niin suosittua myynninedistämistoimea kuin Internet-mainonta, ja se aiheuttaa suurimman kiistan sekä perinteisessä mediassa että Internetissä.

Kaikki siksi, että on erittäin helppoa ohittaa kaikki säännökset, jotka säätelevät vertailevaa mainontaa ja mitkä tekijät tulee ottaa huomioon päätettäessä verrata tuotettasi kilpailijoihin. Usein tällaisilla toimilla ei pyritä niinkään esittelemään tuotteesi etuja, vaan ennen kaikkea panemaan kilpailevaa tuotetta osoittamalla puutteita, unohtaen vertailun ja objektiivisuuden.

On syytä huomata, että vuoteen 2000 asti vertaileva mainonta oli virallisesti kielletty Puolassa. Kuten käy ilmi - vain teoriassa. Voidakseen käyttää tätä mainonnan muotoa yritysten oli todistettava, että niiden mainonta sisälsi "kuluttajalle merkityksellistä ja hyödyllistä tietoa" - tämän säännöksen välttäminen ei vaatinut paljon. Sittemmin lainsäädäntö on hieman muuttunut. Tämä ongelma on selitetty kohdassa Art. 16 sek. Vuoden 1999 muutoksella käyttöön otetun vilpillisen kilpailun torjumisesta annetun lain 2 ja 3 §, joilla pannaan täytäntöön vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 97/55/EY säännökset ja muutetaan harhaanjohtavaa mainontaa koskevaa direktiiviä.

Art. 16 sek. Vuoden 1999 muutoksella käyttöön otetun vilpillisen kilpailun torjumisesta annetun lain 2 ja 3 §

3. Mainonta, joka mahdollistaa kilpailijan tai kilpailijan tarjoamien tavaroiden tai palvelujen suoran tai välillisen tunnistamisen, jäljempänä "vertaileva mainonta", on vilpillistä kilpailua, jos se on moraalin vastaista. Vertaileva mainonta ei ole moraalin vastaista, jos se yhdessä täyttää seuraavat ehdot:

1) ei ole kohdassa tarkoitettu harhaanjohtava mainos. 1 piste 2;

2) vertailee samoja tarpeita vastaavia tai samaan tarkoitukseen tarkoitettuja tavaroita tai palveluita oikeudenmukaisella ja todennettavissa olevalla tavalla objektiivisin perustein;

3) vertaa objektiivisesti yhtä tai useampaa näiden tavaroiden ja palvelujen olennaista, ominaista, todennettavissa olevaa ja tyypillistä ominaisuutta, joka voi sisältää myös hinnan;

4) ei aiheuta markkinoilla sekaannusta mainostajan ja hänen kilpailijansa tai näiden tavaroiden tai palveluiden, tavaramerkkien, yritystunnusten tai muiden tunnusmerkkien välillä;

5) ei halveksi tavaroita, palveluita, toimintaa, tavaramerkkejä, yritysmerkkejä tai muita tunnusmerkkejä eikä kilpailijan olosuhteita;

6) suojatulla maantieteellisellä merkinnällä tai suojatulla alkuperänimityksellä varustetun tavaran osalta se tarkoittaa aina samalla merkinnällä varustettuja tavaroita;

7) ei käytä epäoikeudenmukaisesti kilpailijan tavaramerkin, toiminimen tai muun tavaramerkin tunnusmerkkiä taikka kilpailevien tuotteiden suojattua maantieteellistä merkintää tai suojattua alkuperänimitystä;

8) se ei esitä tavaraa tai palvelua sellaisen tavaran tai palvelun jäljitelmänä tai jäljitelmänä, jossa on suojattu tavaramerkki, suojattu maantieteellinen merkintä tai suojattu alkuperänimitys tai muu erottamiskykyinen nimitys.

Mainosten omistajien, mainostoimistojen ja itsenäisten yrittäjien, jotka olivat vastuussa mainoksen luomisesta, tulee noudattaa tiukasti yllä olevia 8 ohjetta. Rikosoikeudellinen vastuu yllä olevien kohtien noudattamatta jättämisestä on sama kaikille niille, jotka ovat osallisina tuotteiden/palvelujen epäeettiseen mainostamiseen Internetissä. On syytä lisätä, että tilapäisen kampanjan tapauksessa vertailevassa mainonnassa on otettava huomioon kampanjan kesto (esim. isompi pakkaus halvemmalla) - mukaan lukien alkamispäivämäärä, jos mainos ei ole vielä ilmestynyt markkinoille.

Internet-mainonta liittyy myös tuotevertailua käsittelevien sivustojen luomiseen - esim. Ceneo tai Skąpiec. Kun ne tulivat markkinoille, niiden toimivuudesta oli lukuisia epäilyksiä. Viimeisenä keinona todettiin, että tällainen toiminta ei riko vilpillisen kilpailun vastaista lakia, koska se ei erota tiettyjä tuotteita muista, vaan osoittaa vain todellisen eron, joka on hinta tietyissä myymälöissä - tavoite Tämäntyyppisen palvelun luonne on laillista maassamme.

Internet ja vertaileva mainonta - yhteenveto

Kuten edellä käsitellyt esimerkit osoittavat, Internet-mainonta on tehokasta paitsi tehokkaan markkinointitutkimuksen, markkina- ja kilpailuanalyysin ansiosta, myös tuotteen edistämisen ja reilun kilpailun oikeudellisten näkökohtien tuntemisen ansiosta.

Historia on useaan otteeseen osoittanut, että huonon, kiistanalaisen tai aiheeseen liittymättömän mainoksen tekeminen heräsi parhaimmillaankin potentiaalisissa asiakkaissa inhoa ​​- sen sijaan, että se olisi ohjannut heidät myymälään. Siksi ei ole vain syytä tutustua kaikkiin laillisesti käsiteltyjä asioita sääteleviin lakeihin, vaan myös luottaa tähän tietoon ja tehdä perusteellisempaa markkinointitutkimusta, joka auttaa välttämään ei-toivottuja onnettomuuksia tulevaisuudessa - ja nämä eivät maksa vain paljon aikaa ja rahaa, mutta myös mainetta, jota ei ole helppo saada takaisin myöhemmin.