Kartta EU-tuista eli siitä, mitä maassamme on jo luotu Euroopan rahastoista

Palveluliiketoiminta

Puola liittyi Euroopan yhteisöön yli 10 vuotta sitten. Varmasti EU:n jäsenyydellä on monia etuja ja haittoja. Ei kuitenkaan voida kiistää, että Euroopan rahastoista saatujen varojen ansiosta maamme kehittyy ja Puolan talouden kilpailukyvyn kasvu on tuntuvaa. Maailmanlaajuiset yritykset investoivat maahamme paitsi alhaisten työvoimakustannusten vuoksi. Myös kansainväliset yritykset huomaavat puolalaisten työntekijöiden potentiaalin. Euroopan unionin rahoitustuen vaikutuksia voidaan seurata jatkuvasti EU-tukien interaktiivisen kartan avulla. Kaikki tähän mennessä toteutuneet hankkeet ovat nähtävillä infra- ja kehitysministeriön ylläpitämillä verkkosivuilla. Mitä yksittäisissä voivodikunnissa on toteutettu?

Kartta EU:n tuista Ala-Sleesialle ja Opolen alueelle

Ala-Sleesia on viime aikoina kehittynyt erittäin dynaamisesti. Wrocławista on tulossa IT-palvelukeskus, ja suurten saksalaisten yritysten, kuten Deichmannin ja Kauflandin, pääkonttori on Legnican talousvyöhykkeellä. EU:n tukikartan kiinnostavimpia hankkeita ovat mm.

 • luomalla luontostudion jokaiseen Ala-Sleesian kuntaan,

 • pienyrityssuihkukoneen suunnittelu ja valmistus,

 • infrastruktuuri-investoinnit, mm. A4-moottoritien nykyaikaistaminen, Wrocławin ohitustien rakentaminen.

Polttoaine- ja energia-, sementti- ja kalkkiteollisuus, kemianteollisuus, auto- ja huonekaluteollisuus kehittyvät erittäin dynaamisesti Opolskie Voivodeshipissa. Noin 20 % kansallisesta sementin tuotannosta ja 1/3 koksista ja puolikoksista tuotetaan Opolen alueella. Opolskie Voivodikunnan EU-tukien kartalta löytyy mm.

 • liikennekaupungit,

 • Pysyn täällä ja perustan oman yrityksen - aloitteen yrittäjyyden tukemiseksi,

 • diagnostinen kuvantaminen ja kolmiulotteinen rekonstruktiojärjestelmä selkärangan sairauksien hoitokeskuksessa Kluczborkissa.

Kartta EU-tuista Pommerin alueelle

Me yhdistämme Pommerin lomiin, rantakävelyihin, auringonottoon ja aaltojen ääneen. Alue on luonnon, kulttuurin ja talouden suhteen varsin monipuolinen. Meriliikenne kehittyy Pommerin Gdańskissa, kun taas Szczecinistä on tulossa kuuluisa nykyaikaisista teknologioista ja edistyneistä IT-ratkaisuista. EU-varoilla toteutettuja hankkeita Pommerin alueella ovat mm.

 • alueellisen innovaatiojärjestelmän hallintakeskuksen perustaminen Kuyavian-Pommerin voivodikuntaan,

 • innovaation siirtoohjelman toteuttaminen yrityksille - Innovators,

 • Hautomo spin off ja spin out -yrityksille,

 • INNOpomorze - Pommerin innovaatiokeskus organisaatiossa

 • aktivoimalla yhteistyölinkkejä Pommerin voivodikunnan avainklusterissa - Baltic Eco-Energy Clusterissa.

Kartta EU:n tuista Lubuskien, Wielkopolskien ja Łódzkien voivodistuksille

Lubuskien voivodikunta on kuuluisa maalauksellisista ja puhtaista järvistään, Wielkopolska on maatalouden maa, ja Łódź alkaa nyt kehittyä taloudellisesti Itä-Aasiasta tuotujen tuotteiden ansiosta. EU:n tukikartta näille alueille on seuraava:

 • luodaan alusta yrityksille ja tieteelle tiedon ja innovaatioiden siirtoa varten,

 • Työ, terveys, ympäristö – IT-alusta tehokkaaseen tiedon ja tutkimuksen hallintaan,

 • apurahatuen myöntäminen jatko-opiskelijoille Wielkopolskan kehityksen kannalta strategisiksi katsotuilla aloilla.

Kartta EU:n tuista Sleesian, Małopolskan ja Świętokrzyskien voivodikunnalle

Tähän asti Sleesian voivodikunta on liitetty ensisijaisesti kaivostoimintaan. Tällä hetkellä alueelta etsitään vaihtoehtoa taloudelliselle kehitykselle, sillä suurin osa kaivoksista ei ole enää kannattavaa. Małopolska, kuten Wrocław, kehittyy dynaamisesti kohti palveluiden, IT:n ja puhelinkeskuksen ulkoistamista. Świętokrzyskien maakunta puolestaan ​​on kuuluisa kalkki- ja kalsiumlannoitteiden tuotannosta, koska se sijaitsee kalkkikivellä. Tällä alueella toteutettiin seuraavat EU-tukihankkeet:

 • START - ohjelma yrittäjyyden edistämiseksi Sleesian voivodikunnan yliopistoissa,

 • luoda prototyyppi järjestelmästä robottiparven ohjaamiseen,

 • E-paperin vallankumous - ensimmäinen puolalainen elektroninen lukija.

Lubelskien ja Podkarpackien voivodikunnat - kartta EU-tuista

Me yhdistämme Podkarpacie Bieszczady-vuoriin ja karhuihin, joita puuttuu maamme länsiosassa sijaitsevilta vuorilta. Lublinin alue puolestaan ​​tunnetaan hedelmällisistä maistaan ​​- mustasta maasta. Näiden voivodikuntien EU-tukien kartalta löydät:

 • Lublin East of Innovation -projekti,

 • aloite itäisen ICT-klusterin tukemiseksi,

 • innovatiivisten maatalouskoneiden tuotanto kehittynyttä teknologiaa käyttäen.

Masovian, Podlasien ja Warmia-Masurian voivodikunnan tukikartta

Masovian voivodikunta on vastakohtien maa. Toisaalta siellä on maan parhaiten kehittynyt palvelukeskus (Varsova), toisaalta maaseudulla on kuitenkin korkea työttömyys. Warmiassa ja Mazuriassa sekä Podlasiessa perinteinen maatalous ja alhainen digitalisaatio vallitsee edelleen monilla paikkakunnilla. EU:n tuella toteutettuja hankkeita näissä voivodikunnissa ovat mm.

 • hankkeen toteutus IT-keskuksen kehittäminen avaimena uusien liiketoimintaratkaisujen toteuttamiseen,

 • Metsätietokeskus - ohjelmoi alustan luonnonympäristön seurantaan,

 • alueellisen innovaatiotukijärjestelmän perustaminen,

Podlaski SPIN tiede ja liiketoiminta.