Voittojen maksimointi yrityksessä - miten se tehdään?

Palveluliiketoiminta

Voittojen maksimointi on yrityksen toiminnan päätavoite. Yrityksen ei ole tarkoitus vain harjoittaa päivittäistä liiketoimintaa. Jos näin olisi, voi käydä ilmi, että se olisi tilanteessa, jossa valmistettujen tavaroiden tai palveluiden määrä ylittää, eikä se siten pystyisi myymään. Tällaisen toimenpiteen seurauksena myyntitulot pienenevät ja maksuvalmius vähenee. Kuinka viisaasti maksimoida voitot? Mikä vaikuttaa niiden maksimointiin? Milloin ja missä tilanteissa se tuo toivottuja tuloksia? Vastaamme näihin ja muihin kysymyksiin tässä artikkelissa.

Kuinka viisaasti maksimoida voitot?

Aikaisemmin, edellisellä talouskaudella, työ, tuotanto ja yritysten toiminta perustuivat periaatteeseen työtä idean, hyvän ja tavanomaista korkeamman suunnitelman toteuttamisen puolesta. Muistamme edelleen sanonnat, kuten "120% suunnitelmasta", "On myönnettävä, että työ menee kaasulla", "en tiedä, en tiedä, en tiedä, olen ansainnut ." Kapitalismin myötä lähestymistapa yritysten toimintaan on muuttunut. Voiton luominen osoittautui yhdeksi yhtiön toiminnan tavoitteista. Ei vain tuotettujen tavaroiden määrällä ollut merkitystä. Myös voiton maksimointi alkoi saada taloudellista arvoa.

Nykyään voidaan sanoa, että jokainen yritys on luotu saavuttamaan tavoitteensa ja maksimoimaan voitot. Sen saavuttaman voiton määrä riippuu pääasiassa yrityksen omistajien tavoitteista. Juuri he tietävät näkemyksensä yrityksen toiminnasta, minkälaista voittoa he haluavat sen tuottavan ja mitä tavoitteita tämän tuloksen saavuttamiseksi tulisi saavuttaa. Yrityksen jokapäiväistä toimintaa toteutettaessa ei kuitenkaan saa unohtaa sen mainetta ja hyvää nimeä. Nykyään myös sosiaalinen aktiivisuus on erittäin tärkeää taloudellisen tuloksen saavuttamisessa.Yrityksen tulee palkita koko suhdannekierron ajan erilaisia ​​ihmisiä ja instituutioita, kuten:

 • toimittajia

 • julkiset ja oikeuslaitokset (esim. Kansaneläkelaitos, verovirasto)

 • rahoituslaitokset (esim. pankit)

 • työntekijät

 • omistajia.

Jokaisella edellä mainitulla henkilöllä/laitoksella on oikeus yhtiön toiminnasta saataviin rahavaroihin. Jälkimmäisille, eli omistajille, pitäisi ansaita voittoa. Jaettavan voiton määrä riippuu useista tekijöistä:

 • hinnat

 • tuotantomahdollisuudet

 • tuotteiden valmistuskustannukset.

Alla oleva kaavio näyttää, kuinka yksittäiset elementit vaikuttavat nettovoiton määrään.

Mikä vaikuttaa voiton maksimointiin?

Voiton maksimoimiseksi on monia ideoita. Jotkut niistä on esitetty alla:

 • Nykyaikaiset valmistustekniikat

 • Innovatiiviset tuotteet

 • Puolivalmisteiden tai valmiiden osien toimitukset, energia

 • Myyntiverkoston laajentaminen

 • Logistiikka

 • Internet-myynti

 • Varaston vuokraus

 • Henkilöstökoulutus.

Nykyaikaisten valmistustekniikoiden käyttöönotto yrityksessä lisää tuotantoprosessin tehokkuutta. Tämä puolestaan ​​​​merkitsee nopeampaa tuotantoa tai laadukkaampaa tuotantoa. Koko homma kasvattaa myyntituloja. Tämä on ratkaisu, joka aluksi nostaa tuotantokustannuksia, mutta pitkällä aikavälillä ajansäästö tai hinnannousu kasvattaa voittoa. Innovatiivisten tuotteiden tuominen markkinoille lisää yrityksen kilpailukykyä markkinoilla. Uusi valikoima voi houkutella siihen uusia asiakkaita tai lisätä olemassa olevien myyntiä. Jos uudet tuotteet eivät sisällä uutta tuotantoteknologiaa ja ne valmistetaan samoilla koneilla tai kauppayhtiöiden tapauksessa kyseessä on vain valikoiman laajennus esimerkiksi samalla kauppaalueella, tämä ajatus johtaa voittojen maksimointiin lyhyt aika.

Vaihtamalla tavarantoimittajia voimme neuvotella parempia toimitusehtoja ja siten vaikuttaa kustannusten optimointiin yrityksessä. Kukoistavassa liiketoiminnassa yksi voiton maksimoimisen elementeistä on uusien myyntipisteiden luominen. Aluksi toisen myymälän tai näyttelytilan avaaminen edellyttää tietyn pääoman sijoittamista, mutta hyvin lasketulla budjetilla ja hyvin toimivalla yrityksellä nämä ovat yleensä sijoitettavaa summaa, ei lainapääomaa. Mitä suurempi myyntiverkosto optimaalisella kustannustasolla, sitä suuremmat ovat myyntituotot ja sitä kautta yrityksen voitot.

Toinen ratkaisu voi olla verkkomyynnin käyttöönotto. Nykyään se on erittäin suosittu tapa maksimoida voitot, koska tällaisen myymälän perustaminen on alhainen ja asiakaspalveluun liittyvät kustannukset ovat paljon alhaisemmat. Mukavuus, nopeus ja helppo pääsy tuotteisiin lisäävät yrityksen voittoa. Panostaminen henkilöstön koulutukseen, erityisesti pehmeän asiakaspalvelukoulutukseen, on yritykselle erittäin hyvä pääomasijoitus. Tutkimusten mukaan 68 % asiakkaista lähtee vuosittain myyjien huonon palvelun vuoksi. Yleisin tehty virhe on myydä itsensä prisman kautta. Kuulemme usein kysymyksen "Voinko auttaa sinua jossain?" Asiakas asetetaan tilanteeseen, jossa ehdotetaan, ettei hän selviä jostain. Asiasta kannattaa huolehtia käyttämällä neuvontamyyntiä. Vastaamme asiakkaidemme kysymyksiin ja valitsemme heidän tarpeisiinsa sopivan tuotteen.

Milloin ja missä tilanteissa voittojen maksimointi tuo toivottuja tuloksia?

Yhteiskuntavastuu osoittaa, että voiton maksimointi ei ole yrityksen toiminnan tärkein osa. On myös otettava huomioon ympäristön tarpeet ja edut. Työntekijän oikeuksien kunnioittaminen, paikallisyhteisön kehittäminen tai sosiaalisten (mukaan lukien ekologisten) uhkien vähentäminen tuo erilaisia ​​etuja paitsi toteuttavan yrityksen myös sen ympäristölle ja koko yhteisölle. Nykyään yrityksellä on yhä tärkeämpi rooli yhteiskunnassa. Yrityksen sosiaalinen asenne vaikuttaa myönteisesti voiton maksimointiin. Haluttuja yhteiskunnallisia aktiviteetteja, jotka vaikuttavat positiivisesti voiton kasvuun, ovat mm.

 • Voiton säilyttäminen luomalla suhteita urakoitsijoiden kanssa,

 • Sijoittajasuhteiden käyttäminen yrityksen kehittämiseen,

 • Tuotteiden valmistus vahingoittamatta luontoa,

 • Eettisten asenteiden käyttö yrityksessä.

Edellä mainittujen toimintojen soveltaminen mahdollistaa sen, että yritys voi rakentaa myönteisiä suhteita ympäristöön ja samalla maksimoida yrityksen taloudellinen tulos.

Yrityksen voiton maksimointi ei ole täysin mahdollista. Jokainen kauppias pyrkii kasvattamaan voittoaan. Yrityksen jatkuvaan kehittämiseen pyrkiminen tarkoittaa, että huipputasoa ei koskaan saavuteta. Vain tämä lähestymistapa on tae menestyvästä liiketoiminnasta ja maksimaalisen voiton saavuttamisesta tietyllä hetkellä.