Sponsoroidut linkit – ovatko ne laillisia?

Palveluliiketoiminta

On tiedetty jo pitkään, että mainonta on kaupan vipu. Mitä tunnistettavampi palvelu tai tuote on, sitä suurempi on mahdollisuus, että myyjä ansaitsee enemmän rahaa. Mainonnan muotoja voi olla monenlaisia, varsinkin nykyään, jolloin valtaosa ihmisistä käyttää Internetiä ja erilaisia ​​mobiilisovelluksia ilman ongelmia. Ovatko sponsoroidut linkit hyvä ja laillinen mainonnan muoto?

Mitä ovat sponsoroidut linkit?

Sponsoroidut linkit ovat Internet-mainonnan muoto, joka näkyy useimmiten tekstinä, joka viittaa toiselle verkkosivustolle (useimmiten paikkaan, jossa lukija voi tehdä ostoksen). Tällä tavalla määritämme myös hakukoneeseen sijoitettujen ilmoitusten nimet, jotka näkyvät ns. luonnollisin tuloksin. Sponsoroidut linkit voivat olla paitsi sanallisia myös graafisia tai ääniä.

Sponsoroidut linkit kiinnittävät enemmän tai vähemmän lukijan huomion, vaikka ne ovat usein myös tyytymättömyyden lähde. Toisaalta ne näyttävät meille mielenkiintoisia tarpeisiimme räätälöityjä tarjouksia, toisaalta ne kuitenkin tulvivat meidät valtavalla määrällä sisältöä ja tekevät meitä kiinnostavien verkkosivujen selaamisesta yksinkertaisesti työlästä. Joten herää kysymys - ovatko sponsoroidut linkit laillisia? Tämä mainonnan muoto tuo viime kädessä mukanaan edellä mainittuja haittoja ja käyttää hyvin usein tietyn käyttäjän internet-elämän seurannan vaikutuksia.

Sponsoroidut linkit ja laki

Sponsoroiduilla linkeillä ei ole omaa yksiselitteistä oikeudellista sääntelyään, ja kaikki siksi, että Puolassa ei ollut lain - Lehdistölain luomisen aikaan tällaista käsitettä eikä Internetiä. On kuitenkin oletettava, että tällä hetkellä joitain tämän lain säännöksiä on sovellettava verkkomainonnan muotoon. Sponsoroidut linkit eivät pääsääntöisesti ole laissa kiellettyjä, mutta niiden on täytettävä useita tärkeitä ehtoja.

Art. Lehdistölain 36 §:n mukaan lehdistö (ja siten myös Internetissä ilmestyvät artikkelit) voi sijoittaa maksettuja mainoksia ja mainoksia. Ne eivät voi olla lain tai sosiaalisen rinnakkaiselon periaatteiden vastaisia. Ne on merkittävä selvästi, etteivät ne muodosta toimituksellista materiaalia. Kustantajalla ja toimittajalla on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta ja ilmoitusta, jos niiden sisältö tai muoto on ristiriidassa ohjelmalinjan tai julkaisun luonteen kanssa. Kustantajan tai toimittajan on erillisten määräysten perusteella siihen valtuutettujen viranomaisten pyynnöstä julkistettava elinkeinotoimintaan liittyvissä asioissa maksullisia ilmoituksia tai mainoksia lähettävien yrittäjien tai luonnollisten henkilöiden nimet ja osoitteet.

Yllä oleva säännös osoittaa selvästi, että sponsoroituja linkkejä voidaan käyttää online-artikkeleissa, kunhan ne ovat maksullisia. Toisin sanoen, jos tietyn sisällön tekijä tai julkaisija aikoo sisällyttää tekstiinsä sponsoroidun linkin, hänen on tehtävä se maksua vastaan ​​- asiakas on velvollinen maksamaan asianmukainen summa tuotteidensa tai palveluidensa mainonnasta. Muista kuitenkin, että julkaisija tai kirjoittaja voi kieltäytyä julkaisemasta sponsoroitua linkkiä, varsinkin jos se rikkoo lakia tai sosiaalisen rinnakkaiselon sääntöjä (esim. ohjaa sinut kauppaan, jossa on Puolan lain mukaan kiellettyjä tuotteita, tai palveluihin, jotka ovat epäeettisiä, vaikka laki sallii sen).

Korkeimman oikeuden tuomio 18.1.2017 (tiedoston viitenumero I CSK 351/06)

Lehden kustantaja ja päätoimittaja eivät ole velvollisia julkaisemaan ilmoituksia ja mainoksia. Kun kieltäytyminen on syrjivää (esim. filosofisista tai poliittisista syistä), se on perusteltava sillä oletuksella, että ilmoituksen tai mainoksen julkaiseminen on ristiriidassa lehden ohjelmalinjan tai julkaisun luonteen kanssa.

Piilotetut sponsoroidut linkit

Virallisten, ostettujen sponsoroitujen linkkien käyttö on siksi laillista, kunhan se täyttää Art. Lehdistölain 36 §. On kuitenkin olemassa lisäsääntö, joka on erityisen tärkeää tietää, kun kyse on tämäntyyppisen mainonnan laillisesta käytöstä. Art. Edellä mainitun lain 12 §:n mukaan toimittaja on velvollinen:

  • noudattaa erityistä huolellisuutta kerätessään ja käyttäessään lehdistömateriaalia, erityisesti tarkastaa saatujen tietojen todenmukaisuuden tai ilmoittaa niiden lähteen;

  • suojella vilpittömässä mielessä toimivien tiedonantajien ja muiden, jotka luottavat häneen, henkilökohtaisia ​​oikeuksia ja etuja;

  • Huolehdi kielen oikeellisuudesta ja vältä kirosanoja.

Toimittaja ei saa harjoittaa piilomainontatoimintaa, jossa hän saa aineellista tai henkilökohtaista hyötyä mainonnasta kiinnostuneelta henkilöltä tai organisaatioyksiköltä.

Yllä oleva asetus tarkoittaa, että sponsoroitujen linkkien piilotettu käyttö on täysin kiellettyä. Käytännössä tietyn tekstin kirjoittaja tai julkaisija ei voi " ohimennen " mainostaa kollegansa palveluita ja tuotteita ilman maksua.

Esimerkki 1.

Michał ja Adam olivat yliopistokavereita. Michał ylläpitää omaa uutissivustoaan, ja Adamilla on tilattujen materiaalien painamiseen erikoistunut yritys. Adam keksi idean mainostaa yritystään, mutta hän ei halunnut käyttää rahaa siihen. Michałin verkkosivusto on erittäin suosittu ja kaksi miestä olivat erittäin ystävällisiä. Michał päätti auttaa Adamia ja laittoi joka toiseen julkaisemaansa tekstiin sponsoroidun linkin, joka lähetti hänet yrityksensä verkkosivuille (hän ​​teki sen ilman maksua). Tällaista toimintaa voidaan pitää lehdistölain rikkomisena, ja itse sponsoroidut linkit ovat laittomia.

Esimerkki 2.

Michał ja Adam olivat yliopistokavereita. Michał ylläpitää omaa uutissivustoaan, ja Adamilla on tilattujen materiaalien painamiseen erikoistunut yritys. Adam sai idean mainostaa yritystään entisen kollegansa avulla - mutta hän ei halua mitään ilmaiseksi, joten molemmat miehet allekirjoittivat sopivan sopimuksen ja asettivat hinnan muutaman Adamin verkkosivuille osoittavan sponsoroidun linkin julkaisemisesta. Tässä tilanteessa tämän mainosmuodon käyttö on hyväksyttävää, koska se tapahtui maksetussa ja täysin avoimessa muodossa (linkkejä ei salakuljeteta "vahingossa" missään Michałin verkkosivuston tekstissä).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ilmaiset sponsoroidut linkit ja laki

Onko sponsoroitujen linkkien ilmainen käyttö siis aina lain vastaista? Ei, koska laki sallii tämäntyyppisen mainonnan, vaikkakin sillä ehdolla, että sitä ei voida rinnastaa ns. salaperäinen. Ilmaisen sponsoroidun linkin sisältävän tekstin on oltava arvokasta lukijalle ja liityttävä mainostettuun tarjoukseen tai palveluun - silloin ei rikota lehdistölakia.

Esimerkki 3.

Michał ja Adam olivat yliopistokavereita. Michał ylläpitää omaa uutissivustoaan, ja Adamilla on tilattujen materiaalien painamiseen erikoistunut yritys. Adam keksi idean mainostaa yritystään, mutta hän ei halunnut käyttää rahaa siihen. Michałin verkkosivusto on erittäin suosittu ja kaksi miestä olivat erittäin ystävällisiä. Michał päätti auttaa Adamia ja laittoi joka toiseen julkaisemaansa tekstiin sponsoroidun linkin, joka lähetti hänet Adamin yrityksen verkkosivuille (hän ​​teki sen ilman maksua). Tämän tyyppistä toimintaa voidaan pitää laillisena edellyttäen, että sponsoroituja linkkejä sisältävät tekstit liittyvät mainostettuun aiheeseen - tässä tapauksessa erilaisten materiaalien painamiseen liittyviin kysymyksiin. Jos asia olisi toisin, esimerkiksi terveys- tai oikeudellisia neuvoja koskeva teksti sisältäisi piilotetun linkin Adamin kirjapainoon, tällaista linkkiä voitaisiin pitää laittomana.

Varsovan käräjäoikeuden tuomio 23. helmikuuta 2006 (tiedoston viitenumero XVII Ama 118/04)

Toiminta, jonka tarkoituksena on luoda kuluttajien keskuudessa vaikutelma siitä, että mainosviesti on neutraalia tietoa ja siten salata mainoskampanjan myynninedistämistarkoitus, on vilpillistä kilpailua ja on kuluttajien yhteisiä etuja loukkaavaa käytäntöä, sellaisena kuin se on määritelty 11 artiklassa. Kilpailu- ja kuluttajansuojalain 23 a §.

Sponsoroidut linkit - yhteenveto

Sponsoroitujen linkkien käyttö on laillista, kunhan se ei riko lehdistölain sisältämiä asiaankuuluvia säännöksiä. Tämän mainonnan laillinen käyttö tapahtuu ensisijaisesti silloin, kun hankintaviranomainen maksaa tekstin tekijälle tai julkaisijalle sponsoroidun linkin sijoittamisesta. Tällaisten linkkien ilmainen käyttö on yleensä laitonta, elleivät ne liity temaattisesti tekstiin, jossa ne esiintyvät, emmekä voi pitää niitä piilomainoksina.