Kassakoneen kiertoraja - asettamissäännöt

Verkkosivusto

Velvollisuus pitää kirjaa myynnistä kassakoneella koskee verovelvollisia, jotka 30.1. 111 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan ne myyvät elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja kiinteämääräisille maanviljelijöille. Myynnin kirjaamisen alkamisajankohta kassakoneella ei ole kaikille sama kuin liiketoiminnan alkamispäivä tai ensimmäinen myyntipäivä. Jotkin verovelvolliset ovat lainsäätäjän kassavapautusasetuksessa määrittämiä poikkeuksia. Näissä säännöksissä säädetään poikkeuksista sekä liiketoi- mintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja kiinteämääräisille maanviljelijöille saadun liikevaihdon sekä harjoitetun toiminnan tyypin osalta. Lue artikkeli ja ota selvää, kuinka kassakoneelle asetetaan kiertoraja.

Ketä vapautus koskee kassakoneen kiertorajan vuoksi?

Veronmaksaja, joka aloittaa myynnin yksityishenkilöille ja kiinteämääräisille maanviljelijöille ja jatkaa sitä, voi sovellettavien säännösten mukaan saada vapautuksen myynnin kirjaamisvelvollisuudesta, kunnes lakisääteinen 20 000 zlotyn liikevaihtoraja ylittyy. .

Yksityishenkilöille myyntiä jatkavien henkilöiden osalta vapautus kassakoneen käyttövelvollisuudesta johtuu, jos elinkeinotoimintaa harjoittamattomien henkilöiden ja kertakorvausviljelijöiden liikevaihdon määrä ei edellisenä verovuonna ylittänyt edellä mainittu kassakoneen liikevaihtoraja eli 20 000 zlotya.

Vapautukseen oikeuttavan rajan ylittymisen jälkeen yrittäjällä on kaksi kuukautta (laskettuna sen kuukauden lopusta, jonka aikana hän menetti oikeuden) ostaa kassakone.

Kassakoneen kiertoraja - asettamissäännöt

Liikevaihto, art. 29a kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan kaikki, mikä muodostaa maksun, jonka tavarantoimittaja tai palveluntarjoaja on saanut tai saavansa ostajalta, palvelun vastaanottajalta tai kolmannelta osapuolelta, mukaan lukien saamat avustukset, avustukset ja muut vastaavanlaiset lisämaksut. välitön vaikutus verovelvollisen toimittamien tavaroiden tai palvelujen hintaan.

Pääsääntöisesti kassakoneen käyttövelvollisuudesta vapautukseen oikeuttavan liikevaihdon määrää määritettäessä on laskettava yhteen liiketoimintaa harjoittamattomien luonnollisten henkilöiden ja kiinteämääräisten viljelijöiden kokonaisliikevaihto. On syytä muistaa, että vaikka yrittäjä harjoittaisi rinnakkaismyyntiä elinkeinotoimintaa harjoittaville luonnollisille henkilöille, tämän tilin liikevaihto ei sisälly vapautukseen oikeuttavan määrän määrittämiseen.

Kassakoneen liikennöintirajaa asetettaessa ei voi jättää huomioimatta erilaisia ​​toimintoja (esim. huomioida vain yksityishenkilöille tarjotut palvelut jättäen huomiotta niille myytävät tavarat), jos tätä toimintaa harjoitetaan yhden yrityksen sisällä. Arvonlisäveron maksajan tulee ottaa kassakoneen liikevaihtorajaa asettaessaan arvonlisäveroton liikevaihto. Muiden kuin verovelvollisten osalta olisi otettava huomioon myynnin kokonaisarvo muille kuin elinkeinonharjoittajille luonnollisille henkilöille ja kiinteämääräisille maanviljelijöille.

Liikevaihtoraja kassakoneelle ja verovelvolliselle, joka jatkaa myyntiä yksityishenkilöille

Veronmaksajien, jotka eivät edellisenä verovuonna ylittäneet 20 000 Puolan zlotyn rajaa yksityishenkilöille ja kiinteämääräisille viljelijöille, ei tarvitse laskea rajaa suhteellisesti uudelleen riippumatta siitä, tapahtuuko myynti yksityishenkilöille ympäri vuoden vai esimerkiksi puolesta vuodesta alkaen. Kassakoneen kiertoraja on 20 000 zlotya kokonaisuudessaan. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kassan kiertoraja ja myynnin alkaminen yksityishenkilöille tiettynä verovuonna

Verovelvolliselle, joka aloittaa myynnin yksityishenkilöille tiettynä verovuonna, kassakoneen käytön vapautuksen raja määritetään edellä mainitun myynnin odotetun liikevaihdon perusteella. henkilöitä suhteessa kyseisen toiminnan suorittamisaikaan tiettynä verovuonna (kassavapautusasetuksen 3 §:n 1 momentin 2 kohta).

Myynnin alkaminen yksityishenkilöille edellisen verovuoden aikana ja kassakoneen kiertoraja

Tilanteessa, jossa verovelvollinen aloitti myynnin elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja tasakantaisille viljelijöille edellisen verovuoden aikana, hän ei tee muunnoksia seuraavana vuonna. Kassakoneen kiertorajan määrä on 20 000 PLN.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja aloitti myynnin henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa 1.6.2021. Tässä tilanteessa kirjanpitovapautuksen raja määritellään seuraavasti:

20 000 x 214 (myyntipäivien määrä vuonna 2021): 365 (päivien määrä vuodessa) = 11 726,03 PLN.

Jos verovelvollinen ei ylitä edellä mainittua rajaa vuonna 2021, hän voi hyötyä kassavapautuksesta vuonna 2021. Sovellettava raja vuonna 2022 on 20 000 PLN.

Kassakoneen kiertorajan ylittäminen - milloin kannattaa aloittaa kassakoneen käyttö?

Niiden henkilöiden osalta, jotka jatkavat myyntiä elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja kiinteämääräisille viljelijöille sekä aloittavat tällaisen toiminnan, saavutetusta liikevaihdosta johtuva vapautus lakkaa kahden kuukauden kuluttua siitä kuukaudesta, jona edellä mainitun liikevaihdon syntyi. -mainitsi henkilöt ylittävät 20 000 PLN tiettynä verovuonna.

Esimerkki 2.

Joulukuussa 2021 esimerkin 1 verovelvollinen ylitti kassasta vapautukseen oikeuttavan rajan, koska yksityishenkilöille tapahtuneen myynnin arvo oli 12 000 zlotya. Menettääkö veronmaksaja oikeuden vapautua kassakoneesta?

Kyllä, vapautukseen oikeuttavan rajan ylittäminen velvoittaa verovelvollisen ostamaan kassakoneen. Hänen on hankittava viimeistään 1.3.2021 mennessä kassakone ja kirjattava siihen myynti yksityishenkilöille ja kiinteämääräisille maanviljelijöille. Yrittäjät, jotka ostavat kassakoneen verkosta, voivat hyödyntää sen ostoalennuksen. Lisätietoa alennukseen oikeuttavista ehdoista löytyy artikkelista: Verohelpotus kassakoneen ostosta - milloin sitä voi käyttää?