Käteismaksujen raja on 15 000 PLN

Palveluvero

Yrittäjälakiin sisältyvät säännökset sisältävät 15 000 zlotyn rajan käteismaksujen suorittamiselle. Jos raja ylittyy, verovelvollinen ei voi maksaa kulua verokuluina.

Art. Yrittäjälain 6.3.2018 19 §:n mukaan harjoitettavaan liiketoimintaan liittyvien maksujen suorittaminen tai vastaanottaminen tapahtuu yrittäjän maksutilin kautta, mikäli molemmat ehdot yhdessä täyttyvät:

  • maksun tuloksena olevan kaupan osapuoli on toinen yrittäjä ja

  • kertaluonteisen tapahtuman arvo, riippumatta siitä johtuvien maksujen määrästä, ylittää 15 000 PLN:n.

Jos yrittäjä maksaa liiketoimet ulkomaan valuutoissa, ne tulee muuntaa zlotyiksi Puolan keskuspankin viimeisen tapahtumapäivää edeltävänä pankkipäivänä ilmoittaman ulkomaanvaluutan keskikurssin mukaan.

Kuitenkin Art. 22p kappale. ALV-lain 1 §:n mukaan verovelvolliset, jotka harjoittavat muuta kuin maataloutta taloudellista toimintaa, eivät sisällytä kulua siihen osaan, jossa 1 momentissa tarkoitettuun toimeen liittyvän maksun määrä. Lain 19 § - Yrittäjälaki tehtiin ilman maksutilin käyttöä. Toisaalta Art. 22p kappale. ALV-lain 2 §:ssä säädetään, että jos kustannukset siinä osassa, jossa maksu 13 §:ssä tarkoitetusta liiketoimesta. Lain 19 § - Yrittäjälaki tehtiin ilman maksutilin välitystä, maatalouden ulkopuolista liiketoimintaa harjoittavat verovelvolliset:

  • vähentää myös verotuksessa vähennyskuluja

  • jos on mahdotonta vähentää verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia - ne lisäävät tuloja

- sinä kuukautena, jolloin maksu suoritettiin.

Huolimatta näennäisesti selkeistä ja läpinäkyvistä säännöksistä, kuten käytäntö osoittaa, yrittäjillä on monia epäilyksiä niiden asianmukaisesta soveltamisesta. Alla esittelemme yleisimmät.

Maksu kolmannen osapuolen tilille

Veroviranomaiset sallivat maksun maksutilin kautta - myyjän vaatimusten mukaisesti - myyjän osoittamalle kolmannen osapuolen tilille.

Tämän kannan vahvisti Verohallinnon johtaja 31.3.2017 antamassaan yksittäispäätöksessä, tiedostoviite. 1061-IPTPB1.4511.15.2017.1.KU, josta voimme lukea:

(...) ostamalla henkilöautoja Puolan tasavallan alueen ulkopuolelta arvoltaan yli 15 000 zlotya ja maksamalla ostetut autot myyjän vaatimusten mukaisesti eli myyjän ilmoittaman kolmannen osapuolen maksutilin kautta , artiklan säännösten mukaisesti. Tuloverolain 22p §:n mukaan Hakija voi laskea verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja elinkeinotoiminnassa, mikäli aiheutuneet kulut on asianmukaisesti dokumentoitu (...).

Ulkomainen transaktio ja 15 000 PLN:n raja

Kustannuskorjausta koskevat määräykset 15 000 zlotyn rajan ylittämisen jälkeen eivät sulje pois velvollisuutta soveltaa kyseisiä määräyksiä, kun ostetusta tavarasta tai palvelusta maksetaan yrittäjälle muusta kuin Puolasta. Siksi jos puolalainen yrittäjä tekee liiketoimen ulkomaisen yrittäjän kanssa, jonka arvo ylittää 15 000 zlotyn rajan, ja maksaa sen kokonaisuudessaan käteisellä, hän ei voi sisällyttää tätä kulua verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin.

Verohallinnon johtaja vahvisti tällaisen kannan 4.4.2017 päivätyllä kirjeellä, tiedostoviite. 0461-ITPB1.4511.88.2017.1.MR, josta voimme lukea:

(...) Esitetyissä tosiseikoissa hakija mm. ostaa auton Saksassa toimivilta yrityksiltä/henkilöiltä. Tällaisen auton oston arvo voi Puolan zlotyiksi muutettuna olla suurempi kuin 15 000 zlotya. Saksalaiset vastapuolet eivät halua hyväksyä maksuja pankkitilin kautta, vaan vaativat käteismaksuja hakijalta.

Edellä oleva huomioon ottaen on todettava, että hakija ostaessaan tavaroita (autoja) Puolan tasavallan ulkopuolelta, joiden arvo ylittää 15 000 zlotyn rajan käteisenä, jättäen pois maksutilin, artiklan säännösten mukaisesti. Tuloverolain 22p mukaan hän ei voi sisällyttää ostoon käytettyä summaa verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin (...).

postiennakko

Yrittäjät tekevät hyvin usein postiennakolla, eli suorittavat käteismaksun kuriirille, jonka jälkeen hän siirtää rahat myyjän pankkitilille. Tässä tapauksessa veroviranomainen esittää rajoittavan kannan, jonka mukaan tällaisessa tilanteessa ei voida katsoa, ​​että ostaja olisi suorittanut maksun maksutilin kautta.

Łódźin verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan 27. helmikuuta 2017 päivätyllä kirjeellä nro 1061-IPTPB1.4511.1071.2016.1.AP, jossa lukee:

(...) ei ole epäilystäkään siitä, että art. Tuloverolain 22p §:ää voidaan soveltaa vain niihin hakemuksessa mainittuihin Yhtiön vastuisiin, jotka liittyvät liiketoimiin toisen yrittäjän kanssa. Näihin kuluihin ei kuitenkaan tietenkään voi laskea käteisellä postiennakolla, maksutiliä jättämättä suoritettuja kuluja - tässä tapauksessa ei voida puhua liiketoimesta tai elinkeinotoimintaa harjoittavien yrittäjien välisestä sopimuksesta.

Edellä oleva huomioon ottaen hakemuksessa esitetyn tulevan tapahtuman osalta on todettava, että 31.12.2016 jälkeen hakijalla, joka on avoin yhtiömies, ei ole oikeutta sisällyttää verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja. , käteisellä säädetyt kulut postiennakkomaksuilla ilman maksutiliä (...).