Sisäisen laskun selvitystila 2014

Palveluvero

Vuoden 2012 loppuun asti verovelvollisilla oli velvollisuus laatia sisäisiä laskuja valittujen - arvonlisäverolain mukaisten - taloudellisten tapahtumien asianmukaiseksi selvittämiseksi. Vuodesta 2013 alkaen lainsäätäjä antoi veronmaksajille jonkin verran vapautta valmisteluun. Ensi vuodesta alkaen sisälaskun käsite poistuu kuitenkin kokonaan arvonlisäverolain säännöksistä.

Sisäisten laskujen vapaus vuoden 2013 loppuun asti

Sisäisten laskujen laatimista on säännelty §:ssä. 106 sek. arvonlisäverolain 7 §. Tämän tyyppinen asiakirja voidaan sen sisällön mukaan myöntää seuraavissa tapauksissa:

  • kohdassa luetellut toimet. 7 sek. 2 ja art. 8 sek. 2 § (mukaan lukien ilmainen tavaroiden toimitus, ilmainen palvelujen tarjoaminen),

  • tavaroiden yhteisöhankinta,

  • tavaroiden luovutus, jonka ostaja on veronmaksaja, ja

  • sellaisten palvelujen tarjoaminen, joiden vastaanottaja on veronmaksaja.

Tärkeää on, että verovelvollinen voi laatia tietyltä selvitysjaksolta yhden laskun, joka dokumentoi yhteisesti mainitulla ajanjaksolla suoritetut toiminnot. Sisäisiä laskuja voidaan myös laatia avustusten, tukien ja muiden vastaavien maksujen palautettujen määrien dokumentoimiseksi.

Ei sisäisiä laskuja vuonna 2014

Arvonlisäverolain muutoksen yhteydessä pykälän 2 momentin mukaan 106, mikä johtaa uusien säännösten käyttöönotolle tällä alalla (106a–106q artikla), jotka eivät koske sisäisten laskujen antamista.

Tämän tyyppisellä ratkaisulla pyritään mukauttamaan puolalaisia ​​säännöksiä EU-direktiiveihin sekä poistamaan tiettyjä veronmaksajien velvoitteita ja näin - poistamaan turhaa byrokratiaa.

Joidenkin liiketoimien luonteen odotetaan edelleen velvoittavan verovelvollisen kirjanpitoon arvonlisäveroa, mikä tarkoittaa, että se on edelleen laskettava. Verovelan määrittämiseksi tarvittavat laskelmat veronmaksaja voi kuitenkin tehdä suoraan urakoitsijalta saadulle alkuperäiselle laskulle, esimerkiksi tuodessaan palveluja tai yhteisöhankintoja.

Koska maksuttomassa tavaransiirrossa tai palvelujen tarjoamisessa käytettiin sisäisiä laskuja, verovelvollisella ei ole käytössään asiakirjaa, joka olisi perustana kirjanpitoon. Siksi veron laskemista varten olisi laadittava sisäinen asiakirja, joka mahdollistaisi asianmukaiset laskelmat ja toimisi myös kirjanpitoasiakirjana, joka mahdollistaisi kirjausten sisällyttämisen pidettävään kirjanpitoon.