Kiinteistöjen huutokauppa ulosottomiehen toimesta

Palvelus

Kiinteistöhuutokauppa on eräänlainen asunnon/talon julkinen myynti, johon kuka tahansa kiinnostunut voi osallistua. Se koskee omistusasuntoja ja taloja sekä osuuskuntaasuntoja. Voit huutokaupata kiinteistön, jonka kiinnitys oli tekemishetkellä velkojalta, sekä kiinteistön, johon ei ole asetettu velkojan hyväksi. Toisessa tapauksessa velkoja hakee perintämenettelyä myymällä kiinteistön, koska velallinen ei ole suorittanut velvoitteitaan. Vain velallisen omistamat kiinteistöt voidaan huutokaupata.

Huutokaupan suorittaa aina ulosottomies huutokaupan kohteena olevan omaisuuden sijaintipaikan mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen tuomarin valvonnassa.

Ulosottomiehen kiinteistöhuutokauppa - miten menee?

Tarjousmenettely koostuu useista vaiheista. Tässä artikkelissa käsitellään vain huutokaupan valmistelua ja toteuttamista.

Ensimmäinen vaihe on omaisuuden takavarikointi. Näin tehdessään ulosottomies kehottaa samanaikaisesti velallista maksamaan velan 2 viikon kuluessa siitä, kun velallinen on vastaanottanut maksuvaatimuksen, sekä tekemällä merkinnän kiinnitykseen täytäntöönpanon aloittamisesta. Jos velallinen ei noudata kahden viikon velan selvitysaikaa, velkoja voi pyytää ulosottomieheltä kuvauksen laatimista huutokaupattavaksi tarkoitetusta omaisuudesta ja asiantuntijan arvioimaan sen arvoa.

Valmisteltuaan huutokaupattavaa omaisuutta koskevat asiakirjat ulosottomies ja menettelyä valvova tuomioistuin ilmoittavat huutokaupan päivämäärän. Se voi tapahtua aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun kiinteistön kuvaus ja arviointi on tullut lopulliseksi. Kiinteistöjen huutokauppa on julkinen, ja siitä on tiedotettava kaksi viikkoa ennen huutopäivää kiinteistön sijaintikunnan kuntaviranomaisen oikeusrakennuksessa sekä laajalti luettavassa paikallisessa päivälehdessä.

Ensimmäisenä päivänä myynnin aloitushinta ei saa olla pienempi kuin kiinteistön arvioitu arvo, ja jos ostajaa ei löydy, velkojan pyynnöstä määrätään huutokaupan toinen päivämäärä ja aloitushinta laskee. ⅔ kiinteistön arvioidusta arvosta.

Huutokauppaan osallistumisen ehtona on, että jokainen osallistuja maksaa takuun (yhden kymmenesosan arvion summasta). Takuun määrä sisältyy huutokaupan voittamisen tapauksessa myyntihintaan ja häviämisen tapauksessa se palautetaan. Itse huutokauppa on suullinen. Voittaja on korkeimman hinnan tarjonnut osallistuja.

Jos ensimmäisessä ja toisessa huutokaupassa kukaan ei osta kiinteistöä eikä velkoja ota haltuunsa kiinteistöä lähtöhintaan (¾ ensimmäisessä huutokaupassa ja ⅔ toisessa huutokaupassa), ulosottomenettely keskeytetään ja tämän kiinteistön uusi ulosotto voidaan suorittaa aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Huutokaupan loppu

Tuomioistuin vahvistaa voittajan, joka tarjosi korkeimman hinnan (ns. "tarjous"). Päätöksen tullessa lainvoimaiseksi kiinteistön uuden ostajan on 14 päivän kuluessa haasteen vastaanottamisesta suoritettava huutokaupattu summa vähennettynä käteisellä maksetulla takuulla (ostaja maksaa rahat tuomioistuimen sulkutilille).

Kun tuomioistuimen päätös maksettavan määrän myöntämisestä ja maksamisesta tulee lainvoimaiseksi, tuomioistuin antaa määräyksen omistusoikeuden myöntämisestä. Tämä tarkoittaa omistusoikeuden siirtymistä uudelle omistajalle, ja tämä on sinetöity asianmukaisella merkinnällä kiinteistö- ja kiinnitysrekisteriin. Uusi omistaja saa oikeuden saada meidät poistumaan asunnosta tai talosta ja tyhjentämään se omaisuudestamme.