Ikuinen lisenssi

Palvelus

Kuten yleisesti tiedetään, teoksen tekijällä on oikeus sekä henkilökohtaiseen että omaisuuteen. Se voi sallia teoksen käytön kolmansille osapuolille ja ilmoittaa samalla, missä määrin he voivat käyttää sitä ja aika, jolle se myöntää lisenssin. Voinko jakaa kappaleen jonkun kanssa asettamatta aikarajaa? Tietysti - sitä varten ikuinen lisenssi on tarkoitettu.

Lisenssi - mikä se on?

Pysyvän luvan myöntämisen tarkastelu tulisi aloittaa lainaamalla itse luvan määritelmää. Sen olemuksen vangitsee parhaiten Art. Tekijän- ja lähioikeuksista annetun lain 67 §:

Art. 67. 1. Tekijä voi antaa luvan teoksen käyttöön sopimuksessa määritellyillä käyttöaloilla, täsmentäen käytön laajuuden, paikan ja ajan.

2. Jos sopimuksessa ei varata yksinoikeutta teoksen käyttöön tietyllä tavalla (yksinoikeuslisenssi), lisenssin myöntäminen ei rajoita tekijän oikeutta käyttää teosta samalla käyttöalalla (ei-yksinoikeuslisenssi). ).

3. Ellei sopimuksessa toisin määrätä, lisenssinsaaja ei saa valtuuttaa toista henkilöä käyttämään teosta hankitun lisenssin puitteissa.

4. Ellei sopimuksessa toisin määrätä, yksinoikeuslisenssin haltija voi nostaa kanteita omistusoikeuksien loukkaamisesta lisenssisopimuksen kattaman soveltamisalan puitteissa.

5. Yksinoikeuslisenssisopimuksen on oltava kirjallinen, muutoin mitätön.

Säännöksen perusteella voimme määritellä lisenssin teoksen tekijän kolmannelle osapuolelle tai laitokselle myöntämäksi luvaksi sekä asiakirjaksi, johon suostumus on kirjattu. Se viittaa teoksen käyttöön tiukasti määritellyissä puitteissa sekä ajallisesti että käyttöaloilla, joilla lisenssinhaltija voi käyttää teosta.

Lisenssissä ei tarvitse sisältää määräyksiä siitä, kuinka kauan luvanhaltija saa käyttää teosta. Laki itse säätelee tätä asiaa:

Artikla 66. 1. Lisenssisopimus oikeuttaa käyttämään teosta viiden vuoden ajan sen maan alueella, jossa lisenssinsaajan kotipaikka on, ellei sopimuksessa toisin määrätä.

2. Kohdassa mainitun määräajan jälkeen 1, lisenssisopimuksen mukainen oikeus raukeaa.

Edellä mainituista säännöksistä seuraa, että yleisin toimilupamuoto on määräaikainen lupa. Lainsäätäjä ilmoittaa normaalin lisenssikauden - 5 vuotta.Se on yleensä myös osapuolten etujen mukaista - lisenssinsaaja hyötyy yleensä taloudellisten tekijänoikeuksien pysyvästä siirrosta enemmän kuin säännöllinen lisenssimaksujen maksaminen - tällainen määräys löytyy monista lisenssisopimuksista. Luvan myöntäminen puolestaan ​​viittaa siihen, että tekijä ei jostain syystä halua siirtää tekijänoikeutta kokonaisuudessaan jollekin. Jos osapuolet kuitenkin päättävät, että sopivin tapa käyttää teosta kolmansille osapuolille on lisenssin myöntäminen, pysyvä lisenssi voi olla hyvä ratkaisu. Se antaa myös monia mahdollisuuksia teoksen oikeuksien hallintaan - tekijä voi sallia (tai olla) käyttämättä teosta kaupallisiin tarkoituksiin, voi ilmoittaa käyttöalueet (joskus hyvin kapeat) ja myös alueelliset alueet. jossa teosta on mahdollista käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Pysyvä lisenssi - tärkein tieto

Pysyvä lisenssi, vaikka rakenteeltaan hieman poikkeaa määräaikaisesta toimiluvasta, on monessa suhteessa määräaikaisten lupien säännösten alainen. Ensinnäkin se viittaa niiden aihealueeseen - rajoittamaton käyttöoikeus siirtää lisenssinhaltijalle oikeuden käyttää teosta sopimukseen merkityillä aloilla. Lisenssin irtisanominen on samanlainen - kuten määräaikaisen lisenssin tapauksessa, irtisanomisaika tulee ilmoittaa selkeästi toistaiseksi voimassa olevaan lisenssisopimukseen. Koska kuitenkin ohjelmistoille ja sovelluksille myönnetään yleensä pysyvä lisenssi, tehokkaan irtisanomisen ehto on monissa tapauksissa ohjelman poistaminen tietokoneelta tai muulta laitteelta.