Takaisinvuokraus - mahdolliset muutokset arvonlisäveromaksuissa

Palveluvero

Käänteisleasing on loistava tapa parantaa yrityksesi maksuvalmiutta. Arvonlisäveroon perustuvan takaisinvuokrauksen säännöt ovat erityisen hyödyllisiä verovelvollisille, joilla on korkea markkina-arvoinen käyttöomaisuus, josta he eivät halua luopua kokonaan. Takaisinvuokrasopimusten arvonlisäveron selvitystapa saattaa pian muuttua EU:n tuomioistuimen maaliskuussa 2019 antaman tuomion johdosta. Mitä muutoksia voimme odottaa? Vastaus tässä artikkelissa.

Mikä on takaisinvuokraus?

Leasing yhtenä suosituimmista rahoitusmuodoista voi olla erilaisia. Rahoitus- ja käyttöleasingin lisäksi on myös takaisinvuokraus. Se koostuu:

  • yrittäjä myy oman omaisuutensa leasingyhtiölle;
  • leasingsopimuksen tekeminen tämän leasingyhtiön kanssa samasta (aiemmin myyty) esineestä, jonka verovelvollinen hyväksyy yrityksessä käytettäväksi sopimuksessa määrätyksi ajaksi;
  • myynnin seurauksena kiinteistön omistaja vaihtuu, mutta kohde on edelleen yrittäjän käytössä leasingsopimuksen ehtojen mukaisesti.

Käänteinen vuokrasopimus voi perustua käyttö- tai rahoitusleasingsopimukseen. Käyttöleasingissa vuokratavara on vuokranantajan kiinteistössä ja yrittäjä sisällyttää verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina vain vuokraerät, joista hänellä on oikeus arvonlisäveron vähennykseen. Jos takaisinvuokraus perustuu rahoitusleasingin periaatteisiin, vuokrattu kohde kirjataan käyttöomaisuusrekisteriin ja yrittäjän verotuksessa vähennyskelpoiset kulut ovat poistot. Yrittäjällä on oikeus vähentää arvonlisävero kokonaisuudessaan leasingsopimuksen tekokuukauden aikana.

Mitä hyötyä takaisinvuokrauksesta on?

Yleensä takaisinvuokrasopimukset tehdään yrityksen maksuvalmiuden parantamiseksi. Tällaisen transaktion ansiosta käyttöomaisuuteen jäädytetyt varat vapautuvat, mikä antaa yritykselle pääomaa, joka voidaan käyttää investointeihin tai velkaantumisen ehkäisemiseen. On totta, että takaisinvuokrasopimus johtaa vuokratun omaisuuden myyntiin leasingyhtiölle, mutta tämä esine on edelleen alkuperäisen omistajan käytössä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että myynnistä huolimatta veronmaksaja jatkaa saman kohteen käyttöä, mutta lakkaa olemasta sen omistaja sopimuksen solmimisen myötä. Sinun on otettava huomioon, että leasingyhtiöt voivat periä tästä ylimääräisiä provisioita, jotka sisältyvät kuukausimaksuihin, mikä voi saada takaisinvuokrauksen näyttämään kannattamattomalta. Verotuksen osalta voidaan kuitenkin havaita merkittäviä etuja. Takaisinvuokrausta voidaan käyttää seuraavissa tapauksissa:
- autot;
-koneet;
- Kiinteistöt.

ALV käänteinen vuokrasopimus

Takaisinvuokraus voi pääsääntöisesti koskea erityyppisiä omaisuuseriä, mutta vaikeinta tämän tyyppisen liiketoimen arvonlisäverotuksessa kirjanpidossa voi aiheuttaa henkilöauton takaisinvuokraus.

ALV-vähennys henkilöautoa ostettaessa

Päättäessään ostaa henkilöauton yritykselle verovelvollisella on oikeus vähentää arvonlisävero 50 % ostoa todistavasta ALV-laskusta. Jäljelle jäävä osa arvonlisäverosta, jota ei ole vähennetty, tulee yrittäjän verotuksessa vähennyskelpoiseksi kuluksi. Arvonlisäveron täysi määrä voidaan vähentää vain, jos autoa käytetään vain liiketoimintaan ja lisämuodollisuuksien suorittamisen jälkeen, kuten:

  • ajokilometrien hallinta ja laskureiden tietueet;
  • ajoneuvon rekisteröinti VAT-26-lomakkeella 7 päivän kuluessa kulujen syntymispäivästä;
  • ajoneuvon käyttöä koskevien määräysten valmistelu yrityksessä.

Lisäksi Art. 86a kohta ALV-lain 5 §:n mukaan täysi arvonlisäverovähennys on suoritettava jälleenmyyntiä varten ostetuista autoista, jos näiden ajoneuvojen vastikkeellinen jälleenmyynti, myynti tai käyttö on verovelvollisen toiminnan kohteena.

Käytännössä tapahtuu niin, että yrittäjät ostavat henkilöauton suoraan tarkoituksenaan myydä se edelleen leasingyhtiölle ja tehdä takaisinvuokrasopimus. Tällöin saattaa vaikuttaa siltä, ​​että jälleenmyyntiä varten ostettaessa henkilöauto on oikeutettu vähentämään 100 %:n arvonlisävero tällaisen ajoneuvon ostosta ilman lisämuodollisuuksia. Liiketoiminnan alalla on kuitenkin täytettävä lisäehto, joka on autojen myynti. Verovelvollisella, joka ei harjoita autojen myyntiin liittyvää toimintaa ja joka on ostanut henkilöauton jälleenmyydäkseen leasingyhtiölle, on oikeus vähentää ajoneuvon hankinnasta aiheutuneista kuluista arvonlisävero 50 %, ellei hän täyttää yllä mainitut ehdot.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Auton myynti ja takaisinleasingsopimuksen solmiminen sekä ALV

Arvonlisäveroon perustuvaa takaisinvuokrasopimusta solmittaessa on kaksi verollista toimintaa - tavaroiden luovutus ja palvelujen myynti. Myydessään käyttöomaisuutta eli verolliseen toimintaan käytetyn tavaran luovutuksen, yrittäjä on velvollinen verottamaan myyntiä kyseisen tavaran arvonlisäverokannan mukaan huolimatta siitä, ettei ajoneuvoa hankittaessa ole oikeutta arvonlisäveron täysimääräiseen vähennykseen. Autojen osalta arvonlisävero on 23 %.

Kun henkilöauto myydään, sen käyttötarkoitus muuttuu sekakäytöstä (yksityis- ja yrityskäyttö) yksinomaan yrityskäyttöön. Art. Arvonlisäverolain 90b §:n mukaan yrittäjällä on oikeus oikaista ostoihin sisältyvä vero jäljellä olevan oikaisuajan suhteessa. Korjausaika perustuu ajoneuvon arvoon. Autot, joilla on alkuarvo:

  • alle 15 000 zlotya korjausaika on 12 kuukautta;
  • yli 15 000 PLN, korjausaika on 60 kuukautta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verovelvollisella on myyntihetkellä mahdollisuus saada takaisin kokonaan tai osittain vähentämätön arvonlisävero suhteessa jäljellä olevaan oikaisujaksoon. Yksityiskohtaiset tiedot ostoihin sisältyvän veron oikaisun tekemisestä ajoneuvon käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi on kuvattu artikkelissa: Auton käyttötarkoituksen muutos ja ALV-oikaisu Toinen verollinen toiminta on auton myyjän leasingyhtiön leasingpalvelujen myynti. Vuokran kuukausieristä laaditaan lasku, jossa on arvonlisävero.

Tämä tapa dokumentoida takaisinvuokraustapahtumat saa aikaan sen, että verovelvollisella ja leasingyhtiöllä on oikeus vähentää arvonlisävero toistensa laskuista. Viime aikoihin asti tämä käytäntö oli laajalti käytössä ja veroviranomaisten hyväksymä.

Mahdollisia muutoksia takaisinvuokrauksen selvitykseen

Takaisinvuokrauksen selvitysmenetelmän läpimurto johtui Euroopan unionin tuomioistuimen 27.3.2019 antamasta tuomiosta laki C-201/18, joka kyseenalaistaa tähän mennessä sovelletut arvonlisäveron selvityskäytännöt tämäntyyppisissä liiketoimissa. . Tuomioistuimen näkemyksen mukaan takaisinvuokraus on liiketoimi, jonka tarkoituksena on yksinomaan lisätä yhtiön maksuvalmiutta ja jota tulee käsitellä yhtenä rahoituspalveluna. Tuomioistuimen näkemyksen mukaan tavaroita ei luovuteta arvonlisäveron alaisena, koska vuokralleottajalla, joka ostaa vuokratun omaisuuden yrittäjältä, ei ole täydellistä oikeutta määrätä siitä omistajana.

Tärkeää on, että rahoituspalvelut ovat arvonlisäverovapauden alaisia. Tästä syystä laskut, joissa tällaisia ​​liiketoimia dokumentoidaan, eivät anna oikeutta vähentää arvonlisäveroa.

Valtiovarainministeriö työstää parhaillaan takaisinvuokrausta koskevien sääntöjen yhtenäistämistä, jotta veronmaksajilla ei olisi epäilyksiä tällaisten liiketoimien verotustavasta. Pian voimme odottaa yleistä tulkintaa, joka selventää yllä olevat epäilykset.