Liiketoiminnan keskeyttäminen ja leasing

Palveluvero

Yrityksen pyörittämisessä on jaksoja, jolloin yrittäjät kirjaavat merkittävän tilausten tai myyntitason laskun. Tällaisissa tilanteissa yrittäjät päättävät usein keskeyttää toimintansa. On syytä muistaa, että toiminnan keskeyttämiseen ei liity puhelinliittymän keskeyttämistä, lainan takaisinmaksua tai leasingmaksuja. Lue artikkelimme ja selvitä, kuinka leasing selvitetään toiminnan keskeytymisen aikana.

Toiminnan keskeyttäminen

Yrittäjällä on oikeus keskeyttää toimintansa määräajaksi tai toistaiseksi vähintään 30 päiväksi. Sekä keskeyttämisen alkamispäivä että toiminnan jatkamisen alkamispäivä voivat olla aikaisemmin kuin hakemuksen jättöpäivä, koska sitä ei ole rajoitettu. Vain yrittäjä, joka ei työllistä työntekijöitä, saa keskeyttää elinkeinotoiminnan, kun taas pykälän mukaan 22 sek. Yrittäjälain 2 §:n mukaan poikkeuksellista toimintaa voi edistää myös yrittäjä, joka työllistää vain äitiys- tai vanhempainvapaalla olevia työntekijöitä.

Keskeytyksen aikana yrittäjä on vapautettu tuloveron ennakkomaksuista, JPK_V7:n toimittamisesta ja mahdollisten vakuutusmaksujen maksamisesta ZUS:lle. On kuitenkin muistettava, että 30 päivän kuluttua viimeisen vakuutusmaksun maksamisesta oikeus terveysetuuksiin menetetään ja että työskentelyn keskeytysaika ei sisälly työvuosiin, joiden perusteella lasketaan maksettava lomakausi. Jotta verovelvollinen vapautuisi tuloveron ennakon maksuvelvollisuudesta, hän ei saa elinkeinotoiminnan keskeytymisaikana harjoittaa taloudellista toimintaa eli tämän toiminnan kohteena olevien palveluiden tai tavaroiden myyntiä. Se voi kuitenkin suorittaa toimintoja, jotka ovat tarpeen tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi, ottaa vastaan ​​saamisia tai maksaa velkoja, jotka ovat syntyneet ennen toiminnan keskeyttämispäivää. Keskeytysjakson aikana yrittäjä voi saada vain kahdenlaisia ​​tuloja:

  • käyttöomaisuuden ja kaluston myynnistä,

  • rahoitus - nämä ovat korko- tai positiivisia valuuttakurssieroja

Lisäksi keskeyttämisen aikana syntyneet kiinteät maksut, kuten toimistovuokra, yrityksen puhelinliittymä, kiinteistöverot, nettisivumaksut tai leasingmaksut, voivat sisältyä yrityksen kuluihin, koska niiden maksuvelvollisuus on syntynyt ennen liiketoiminnan keskeyttämistä. Näiden kulujen katsotaan liittyvän välillisesti liiketoimintaan ja tulonlähteen ylläpitoon. Nämä kustannukset ovat välttämättömiä, jotta yrityksesi pysyy valmiina jatkamaan toimintaansa. Nämä kulut on kuitenkin mahdollista sisällyttää verokuluihin vasta ensimmäisellä selvityskaudella toiminnan jatkamisen jälkeen.

Jos yritys on edelleen jäädytettynä vuosittaisen veroilmoituksen jättämisen yhteydessä, nämä kulut voidaan sisällyttää vuosittaiseen veroilmoitukseesi siltä verovuodelta, jonka aikana ne ovat syntyneet.

Askel askeleelta toimintojen keskeyttäminen

Ilmoitus toiminnan keskeyttämisestä tehdään CEiDG-1-sovelluksella. Tätä sovellusta käytetään myös toiminnan ilmoittamiseen ja jos se koskee toiminnan keskeyttämistä, valitse ruutu 14: Tietoa taloudellisen toiminnan keskeyttämisestä:

Siviilioikeudellisen parisuhteen yhtiömiehistä on lisäksi täytettävä CEIDG-SC-lomake, lisäksi kumpikin osapuoli vaatii CEIDG-1-hakemuksen, jotta keskeytys astuisi voimaan. Toiminnan keskeyttämishakemuksen voi jättää:

  • henkilökohtaisesti kunnanvirastossa - vaaditaan henkilötodistus ja se on annettava virkailijalle tarkastettavaksi,

  • asianajajan avulla - valtakirjan palkkio on 17 zlotya, vain jos valtakirja on myönnetty puolisolle, ylenevälle tai jälkeläiselle, valtakirja on maksuton,

  • kirjeellä - tässä tapauksessa allekirjoitus tulee olla notaarin vahvistama ja asiakirja liitettävä hakemukseen,

  • sähköisesti - käyttämällä suojattua sähköistä allekirjoitusta.

Leasing - määritelmät

Leasing on palvelu, jota tarjoavat erikoistuneet yritykset, jotka rahoittavat käyttöomaisuuden oston asiakkaan - vuokralaisen pyynnöstä. Leasing mahdollistaa sijoitustavaroiden hankkimisen ja niiden käytön maksua vastaan. Kaikki vuokranantajan ja vuokralaisen väliset asiat on määrätty vuokrasopimuksessa.

Art. Siviililain 709 [1] mukaan vuokranantaja sitoutuu leasingsopimuksella ostamaan esineen nimetyltä myyjältä sopimuksessa määritellyin ehdoin ja palauttamaan tuotteen käyttäjälle käytettäväksi tai käytettäväksi ja saamaan etuja määrätyn ajan ajan kuluessa, ja vuokralainen sitoutuu maksamaan rahoittajalle sovituissa erissä rahallisen korvauksen, joka vastaa vähintään rahoittajan tavaran ostohintaa tai vastiketta.

Vuokrasopimuksella tarkoitetaan veromääritelmän mukaan siviililaissa nimettyä sopimusta sekä muuta sopimusta, jonka mukaan jompikumpi osapuolista, jäljempänä rahoittaja, luopuu maksullisesta käytöstä tai käytöstä ja perimisestä. etuuksia laissa säädetyin edellytyksin.

Leasingtyypit

Puolan markkinoilla on useita leasingtyyppejä. Yleisimmin valittuja ovat käyttö- ja rahoitusleasing. Käyttöleasingsopimuksessa vuokrakohde luokitellaan vuokranantajan omaisuudeksi ja vuokranantaja tekee poistot. Vuokralleottajan kulut ovat leasingmaksuerät sisältäen alkumaksun ja arvonlisäveron. Palkkioiden nettomäärän tulee vastata vuokratun esineen alkuarvoa. Vuokrasopimuksen päätyttyä vuokralaisella on mahdollisuus ostaa käytetty esine edulliseen hintaan.

Toisaalta rahoitusleasingsopimuksessa vuokrakohde luokitellaan vuokralleottajan omaisuudeksi, joten toisin kuin käyttöleasingsopimuksessa, se on velvollinen tekemään poistoja.

Yrityksen kulut sisältävät vain korkoosan leasingmaksusta. Arvonlisävero on kuitenkin maksettava kokonaisuudessaan etukäteen ensimmäisessä erässä heti tuotteen vastaanottamisen jälkeen. Viimeisen erän maksamisen jälkeen yrittäjästä tulee automaattisesti vuokrakohteen omistaja.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Leasing ja toiminnan keskeyttäminen

Yrittäjät, jotka ovat päättäneet keskeyttää toimintansa ja omistavat samalla vuokra-auton, voivat valita neljästä vaihtoehdosta.

Ensimmäinen on sopimuksen purkaminen leasingyhtiön kanssa. Yrittäjä on velvollinen maksamaan välityspalkkiot ja palauttamaan auton. Jos leasingyhtiö myy auton edullisesti, tuotto voidaan laskea osamaksuihin, jotka yrittäjän tulee maksaa.

Toinen on leasing-auton varhainen osto. Leasingsopimuksissa on pääsääntöisesti säännökset, jotka koskevat vähimmäisaikaa, jonka jälkeen lunastus on mahdollista.

Kolmas ratkaisu on leasingsopimuksen siirtäminen. Se koostuu henkilön löytämisestä, joka päättää ottaa haltuunsa leasingsopimuksemme ja jatkaa sen jatkamista tämän henkilön toimesta. Tämä ratkaisu edellyttää leasingyhtiön suostumusta.

On myös mahdollista jatkaa leasingmaksun maksamista ja syntyneiden kulujen luokittelua kuluiksi. Tämä on elinkeinonharjoittajan kannalta edullisin vaihtoehto. Toiminnan keskeytyksen aikana yrittäjällä on mahdollisuus vastata leasingmaksujen takaisinmaksusta aiheutuvista kustannuksista. Jokaisesta maksetusta leasingerästä on myös mahdollista vähentää arvonlisävero. Se on kuitenkin mahdollista vain ensimmäisellä selvitysjaksolla toiminnan keskeyttämisen jälkeen. Vain leasingmaksut voidaan sisällyttää kuluihin toiminnan keskeytysaikana. Niihin ei voida sisällyttää ajoneuvojen käyttöön liittyviä kuluja eli korjauksia tai polttoainehankintoja.

Käyttöleasingsopimuksessa toiminnan keskeyttämisen aikana ei ole velvollisuutta tehdä poistoja, koska vuokrakohde ei kuulu vuokralaisen omaisuuteen. Kulut voivat silti sisältää leasingmaksuihin liittyviä kuluja. Rahoitusleasingin toiminnan keskeyttämisen aikana tulee muistaa keskeyttää poistojen tekeminen.

Rahoitusleasingiin liittyvän toiminnan keskeyttäminen osoitteessa firma.pl

wFirma.pl-järjestelmässä voit keskeyttää poistojen kirjaamisen siirtymällä välilehdelle TIETOJA »KÄYTTÖOMAISUUDET, sitten siirtymällä käyttöomaisuuden tietoihin (napsauttamalla sen numeroa) ja alivälilehteen TYYHYN JOUSITUKSET» LISÄÄ TYYNY JOUSITUS.