Vähennyksetön summa - mikä se on ja miten se lasketaan?

Palvelus

Vähennyksetön määrä on mekanismi, joka suojaa työntekijän palkkaa liian suurilta palkan vähennyksiltä. Lue artikkeli ja opi siitä lisää.

Vähennyksetön summa – miten se lasketaan?

Vähennyksetön summa on voimassa seuraavissa tapauksissa:

 • elatusapumaksujen vähennykset,

 • työntekijälle myönnetyt ennakot,

 • työntekijälle tilausvastuusta määrätyt taloudelliset seuraamukset,

 • vapaaehtoiset vähennykset.

Vähennyksetön määrä lasketaan tiettynä vuonna sovellettavan vähimmäispalkan perusteella (vuonna 2019 se on 2 250 zlotya brutto). Vähennyksistä vapaa on palkkion määrä, jonka suuruus on:

 • kokoaikaisten työntekijöiden työstä maksettava vähimmäispalkka, josta on vähennetty sosiaaliturvamaksut ja tuloveron ennakot, kun vähennetään ulosottooikeudella perittävät määrät muiden velkojen kuin elatusmaksujen kattamiseksi;

 • 75 % edellä mainitusta palkasta - vähennettynä työntekijälle myönnetyt käteisennakot;

 • 90 % edellä mainitusta palkasta - vähennettynä työlain 8 §:n mukaisilla sakkoilla. 108.

Työntekijän kirjallisen suostumuksen perusteella tehdyissä vapaaehtoisissa vähennyksissä vähennyksetön määrä on määrä:

 • edellä tarkoitettu vähimmäispalkka työstä - vähennettäessä työnantajalle kuuluvia määriä,

 • 80 % tästä summasta - vähennettynä muut maksut.

Elatusmaksujen perusteella tehdyt vähennykset eivät saa tätä suojaa näiden etuuksien erityistarkoituksen vuoksi. Näiden saamisten ulosotossa vain vähennysten yläraja täyttää vakuustehtävän.

Vähennyksetön summa - lausunto 1.10.2019 alkaen

Toisena ja sitä seuraavana vuonna työskentelevälle kokopäiväiselle työntekijälle, joka ei maksa vakuutusmaksuja PPK:lle, vähennyskelpoisten kustannusten määrästä ja verovähennyssumman soveltamisesta aiheutuvat erot huomioon ottaen, maksuvapaat määrät vähennykset ovat seuraavat:

Perusveron vähennyskelpoiset kulut ja veronalennuksen määrä

Verovähennyskelpoiset peruskulut, ei verovähennyssummaa

Lisääntyneet vähennyskelpoiset kulut ja verovähennys

Lisääntyneet verovähennyskelpoiset kulut ja ei veronalennusta

100 % vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja tuloveron ennakkomaksujen jälkeen

1 673,78 PLN

1 629,78 PLN

1681,78 PLN

1 637,78 PLN

90 % vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja tuloveron ennakon jälkeen

1 506,40 PLN

1 466,80 PLN

1 513,60 PLN

1 474,00 PLN

80 % vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja luonnollisten henkilöiden tuloveron pidätyksen jälkeen

1 339,02 PLN

1 303,82 PLN

1 345,42 PLN

1 310,22 PLN

75 % vähimmäispalkasta sosiaaliturvamaksujen ja luonnollisten henkilöiden tuloveron pidätyksen jälkeen

1 255,34 PLN

1 222,34 PLN

1 261,34 PLN

1 228,34 PLN

Summa on ilman vähennyksiä ja osa-aikatyötä

On otettava huomioon, että taulukossa lueteltuja määriä vähennetään suhteellisesti, jos työntekijä työskentelee osa-aikaisesti. Työ- ja sosiaaliministeriön kanta 7.1.2014 kuvaa, että tässä tilanteessa tulee ensin laskea vähimmäispalkka osa-aikaisen työntekijän työaika huomioiden ja vasta seuraavassa vaiheessa vero- ja maksut on vähennettävä.

Esimerkki 1.

Työntekijä työskentelee puoliaikaisesti ja saa 1 200 zlotyn bruttopalkkiota. Työnantaja sai 24.10.2019 ulosottomieheltä kirjeen, joka koski 2 000 zlotyn suuruisia elatusapumaksuja. Työntekijä työskentelee asuinpaikan ulkopuolella, joten hänellä on oikeus korotettuihin verovähennyskelpoisiin kuluihin (300 zlotya). Lisäksi työnantaja ottaa palkassa huomioon verottoman määrän. Mikä on vähennysvapaa summa tälle työntekijälle?

 • sosiaaliturvamaksut:

  • eläkemaksu: 1 200 x 9,76 % = 117,12 PLN

  • työkyvyttömyyseläke: 1200 x 1,5 % = 18 PLN

  • sairausmaksu: 1 200 PLN x 2,45 % = 29,40 PLN

  • yhteensä - 164,52 PLN

 • terveydenhuoltomaksu:

  • sairausvakuutus 9 % perittävä: (1 200 PLN - 164,52 PLN) x 9 % = 93,19 PLN

  • verosta vähennettävä sairausvakuutusmaksu: (1 200 PLN - 164,52 PLN) x 7,75 % = 80,25 PLN

  • sairausvakuutusmaksu alennettu ennakkomaksun määrään: 735 * 17 % -43,76 = 81,19 PLN

 • tuloveron ennakkomaksu:

  • ennakkomaksun laskentaperuste: 1 200 PLN - (300 PLN + 164,52 PLN) = 735,48 PLN 735 PLN

  • tuloveroennakko: (735 PLN x 17 %) - 43,76 PLN = 81,19 PLN

  • ennakkomaksu sairausvakuutuksen vähentämisen jälkeen: 81,19 PLN - 80,25 PLN = 0,94 PLN - 1 PLN

 • nettopalkkio: 1 200 PLN – (164,52 PLN + 81,19 PLN + 1 PLN) = 953,29 PLN

Työstä maksettava vähimmäispalkkio on 2 250 zlotya brutto vuonna 2019. ½ kertaa - 1 125 zloty brutto. Sosiaaliturvamaksujen ja tuloveron ennakon jälkeen vähennyksetön määrä on 900,45 PLN. Työntekijän nettopalkka on 941,29 PLN.

953,29 PLN - 900,45 PLN = 52,84 PLN - tällainen vähennys voidaan tehdä palkasta.

Vuodesta 2017 alkaen säännökset, jotka mahdollistavat työntekijän palkan vahvistamisen ensimmäisenä työvuotena 80 %:ksi tietyn vuoden vähimmäispalkasta, ovat lakanneet olemasta voimassa.