Asunnon ostaminen kaupungista - askel askeleelta!

Palveluliiketoiminta

Kiinteistön ostaminen edellyttää käyntiä notaarin toimistossa. Tämä koskee myös kuntien myymiä asuntoja. Kunnat järjestävät aika ajoin tarjouskilpailuja kohtuuhintaisten tilojen hankinnasta. Joten kuinka tehokkaasti ostaa tällainen asunto? Tarkista, mitä on asunnon ostaminen kaupungista!

Asunnon ostaminen kaupungista - tarjouksen etsiminen

Puolan kunnat tekevät usein tarjouksia omistamiensa kiinteistöjen myynnistä. Siksi kannattaa seurata ajankohtaista tietoa tältä osin - löydät ne Internetistä (pääasiassa tietyn kunnan verkkosivuilta) ja paikallisista lehdistä.

Mielenkiintoisen tarjouksen löytäminen on ensimmäinen askel kunnallisen asunnon hankinnassa. Toisaalta tällaisten kiinteistöjen hankinta tarjouskilpailulla ei ole ainoa vaihtoehto. Voimassa olevien määräysten avulla voit ohittaa tämän vaatimuksen ja hyödyntää ns ei-tarjoustila.

Kunnallinen kiinteistökilpailu

Yleisin tapa ostaa tiloja kunnalta on tarjouskilpailu, joka voi olla suullinen tai kirjallinen.

Ensimmäisessä tapauksessa hinnalla on ratkaiseva rooli - korkeimman hinnan tarjoava henkilö voittaa. Tarjouskilpailu tapahtuu täällä oikeudellisen tai ulosottomiehen huutokaupan perusteella.

Kirjallisen tarjouksen tarkoituksena on valita kunnan kannalta edullisin tarjous, joka ei aina tarkoita korkeimman hinnan saamista. Esimerkiksi kirjallisessa tarjouskilpailussa tuleva omistaja voi päättää voittaa myytävän kiinteistön ympäristön.

Kuntien tarjouskilpailut jaetaan myös:

  • rajoitettu - vain tietyt ehdot täyttävät ihmiset voivat osallistua niihin;

  • rajoittamaton - ovat kaikkien saatavilla.

Kun olet löytänyt kiinnostavan tarjouksen, sinun tulee tutkia se huolellisesti ja tarkistaa, täytämmekö mahdollisina ostajina kaikki julkistetun tarjouspyynnön ehdot. Kannattaa huomioida, että tilojen alkuhinta tulee myyntiilmoitukseen - se määräytyy kiinteistön sen hetkisen markkina-arvon perusteella. Mitä paremmassa kunnossa ja sijainnissa myytävät tilat ovat, sitä suurempi on sen arvo.

Tarjousvakuus kuntatilaa ostettaessa

Kaupungilta asunnon ostotarjoukseen osallistumisen pääehto on tarjousvakuuden maksaminen, jonka suuruus on joka kerta kunnan tarjouksessa määritelty.

Tapa ja tili, jolle tarjousvakuus maksetaan, on aina määritelty tarjouspyynnössä. On muistettava, että rahat on maksettava viimeistään 3 päivää ennen tarjouspäivää. Tarjousvakuus on kunnan vakuus ja takuu kiinnostuneiden osallistumisesta tarjouskilpailuun. Jos tarjousta ei voiteta, tarjousvakuus palautetaan kokonaisuudessaan (viimeistään 3 päivän kuluessa tarjouksen päättymisestä). Suhteessa tulevaan ostajaan se lasketaan tulevaan hintaan.

Suullisen tarjouksen säännöt

Suullinen tarjous näyttää huutokauppakamarissa toteutetuilta huutokaupoilta - kun osallistujien henkilöllisyys ja vaaditun takuumaksun maksaminen on tarkistettu, halukkaat pääsevät huoneeseen.

Ensin luetaan pöytäkirja, joka sisältää kaikki tiedot myytävistä toimitiloista (kunto, pinta-ala, sijainti, arvo ja lähtöhinta).

Kaikille osallistujille annetaan sitten äänestysnumerot ja tarjouskilpailu alkaa. Myytävästä kiinteistöstä korkeimman hinnan tarjonnut voittaa, eikä häntä ylitetä kolmen soittamisen jälkeen.

Kirjallisen tarjouksen säännöt

Kuntien kiinteistöjen myyntiä koskevat kirjalliset tarjouskilpailut ovat vähemmistössä. Ne toteutetaan täysin eri periaattein kuin suulliset huutokaupat. Kaupungilta tilojen ostamisesta kiinnostuneet jättävät tarjouksensa suljetuissa kirjekuorissa tarjouskilpailuilmoituksessa mainittuun päivään mennessä (tämän voi tehdä henkilökohtaisesti kunnanvirastossa tai postitse).

Tarjoukset käsitellään sitten tarjouskilpailussa - valitaan kunnan kannalta edullisin eli se, joka täyttää eniten tarjouskilpailuilmoituksessa esitetyt ehdot.

Tarjouskilpailun loppuun saattaminen

Tarjouskilpailun voittaja (riippumatta siitä, onko se suullinen vai kirjallinen) saa viralliset tiedot tarjouslautakunnalta - tämä on perusta myyntisopimuksen tekemiselle notaarin edessä.

Kunta on velvollinen ilmoittamaan tarjouksen voittajalle notaarin allekirjoituspaikan ja ajan - se tapahtuu viimeistään 21 päivän kuluessa tarjouksen päättymisestä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

On syytä muistaa, että jos tarjous päättyi negatiivisesti, eli edullisinta tarjousta ei valittu tai tarjouksen tekijöiltä ei saatu vähimmäishintaa, kunta suorittaa sen uudelleen. Toinen huutokauppa järjestetään vähintään 2 viikon ja enintään 6 kuukauden kuluessa ensimmäisen huutokaupan päättymisestä. Kunnalla on oikeus alentaa myytyjen tilojen hintaa, mutta enintään 50 % ensimmäisen tarjouksen hinnasta. Jos myös toinen tarjous epäonnistuu, kunta voi järjestää lisäyrityksiä kiinteistön myyntiin (edellä mainittujen määräaikojen mukaisesti).

Tilojen myynti notaarin vahvistamana asiakirjana

Kaupungilta ostettujen tilojen myynti edellyttää notaarin muodossa olevan sopimuksen tekemistä. Mikäli tarjouksen voittaja ei saavu sovittuun paikkaan ja ajankohtaan kauppaa saattamaan päätökseen, kunnalla on oikeus vetäytyä sopimuksesta ja pitää maksettu tarjousvakuus kokonaisuudessaan.

Suurin ero kunnalta hankitun kiinteistön ja kiinteistön myyntiä koskevien vakiosopimusten välillä on maksupäivä. Asunnon ostaminen kaupungilta edellyttää koko summan maksamista etukäteen ennen kauppasopimuksen allekirjoittamista. Jälki- tai ensimarkkinoilta ostettaessa hintaa säännellään vasta notaarin allekirjoittamisen jälkeen (voidaan jakaa myös eriin).

Kaupungilta kiinteistön ostohinnan maksu voidaan jakaa eriin, mutta ostajan hakemus on toimitettava kuntaan ennen kauppasopimuksen allekirjoituspäivää.

Kuntaa edustaa notaarin toimistossa käynnin aikana nimetty asianajaja. Ostajan tarvitsee vain saapua sovittuna päivänä ja esittää voimassa oleva henkilöllisyystodistus.

Tilojen osto kaupungilta - kustannukset

Kunnallisen kiinteistön myyntisopimuksen tekemiseen liittyy aina notaarikuluja. Notaarin palkkion lopullinen määrä riippuu tilojen arvosta.

Notaaripalkkio riippuu myyntikohteen arvosta ja on:
- jos tuotteen arvo on enintään 3 000 PLN - 100 PLN;
- yli 3 000 PLN - 10 000 PLN - 100 PLN + 3 % ylijäämästä yli 3 000 PLN;
- yli 10 000 PLN - 30 000 PLN - 310 PLN + 2 % yli 10 000 PLN:n ylijäämästä;
- yli 30 000 PLN - 60 000 PLN - 710 PLN + 1 prosentti yli 30 000 PLN:n ylijäämästä;
- yli 60 000 PLN - 1 000 000 PLN - 1 010 PLN + 0,4 % ylijäämästä yli 60 000 PLN;
- yli 1 000 000 PLN - 2 000 000 PLN - 4 770 PLN + 0,2 % ylijäämästä yli 1 000 000 PLN;
- yli 2 000 000 zlotya - 6 770 zlotya + 0,25 % ylijäämästä yli 2 000 000 zlotya, mutta enintään 10 000 zlotya, sekä perintöverolain säännösten mukaisesti veroryhmään I luokiteltujen henkilöiden välisissä liiketoimissa ja lahjoitukset enintään 7 500 PLN.
Asunnon myynnin yhteydessä notaari veloittaa puolet enimmäishinnasta”.
(Oikeusministerin asetus notaarin palkkioiden enimmäismääristä 3 ja 6 §)

Hyvä uutinen on kuitenkin se, että tilojen osto kaupungilta ei ole veronalaista siviilioikeudellisista liiketoimista (normaalissa kiinteistökaupassa se on 2 % kiinteistön arvosta).

Kaupungilta kiinteistön ostokustannukset sisältävät myös oikeudenkäyntimaksut (kiinteistö- ja kiinnitysrekisteriin merkitsemisestä) sekä notaarin asiakirjaotteen kulut (yksi otteen sivu on 6 zlotya + alv).

Tilojen ostaminen kaupungista - mahdollisuus ohittaa tarjous

Kunnallisen kiinteistön hankinta ei aina edellytä osallistumista tarjouskilpailuun. Säännöt sallivat tämän ehdon kiertämisen.

Kiinteistön ostajina ei-tarjouskilpailussa voivat olla kiinteistön aiemmat omistajat tai heidän perilliset. Tämä mahdollisuus syntyy myös seuraavissa tapauksissa:

  • kiinteistöjä ostavat pysyvät käyttö- ja tuotto-oikeuden käyttäjät;

  • kunnallisten asuntojen vuokralaiset, jos vuokrasopimus on tehty toistaiseksi.

Riippumatta siitä, missä muodossa tilat ostetaan kaupungilta, ostajan on otettava huomioon notaarikulut ja tarve vierailla toimistolla.