Tilintarkastuskirja yrityksessä - onko se pakollinen?

Palveluvero

Luultavasti monet yrittäjät saavat sykensä nopeammin, kun he kuulevat kontrollista yrityksessä. Viranomaisten tarkastukset ovat yksi oman yrityksen johtamisen inhoisimmista hetkistä, joka liittyy usein halukkuuteen määrätä veronmaksajille sakkoja. Valvontasäännöt ja -menettely määräytyvät laissa, ja niihin liittyvät velvoitteet asetetaan myös suoraan verovelvollisille. Yksi niistä on yrityksen valvontakirja. Mitä se tarkalleen ottaen on ja mihin tarkoitukseen se pitäisi tehdä?

Mitkä säännöt ohjaavat valvontaa yrityksessä?

Tarkastuksia voivat tehdä useat laitokset, joista suosituimpia ovat tietysti verotoimistot, verovalvontavirastot, Kansaneläkelaitos tai työsuojelutarkastus. Monet tarkastukset riippuvat toimialasta, jolla yritys toimii, esimerkiksi katsastus, tiekuljetukset tai esimerkiksi kaupallinen tarkastus.

Taloudellisen toiminnan vapaa aloittaminen, suorittaminen ja lopettaminen Puolan alueella varmistetaan yrittäjälailla. Valtio on kuitenkin velvollinen hallitsemaan sitä. Siksi tarkastuksia tehdään - sen tarkistamiseksi, onko harjoitettu taloudellinen toiminta soveltuvan lain mukaista, ei aiheuta uhkaa hengelle tai terveydelle, ei aiheuta suuren aineellisen vahingon tai ympäristöloukkauksen uhkaa.

Yrittäjälaki antaa myös yleiset säännöt yrittäjän elinkeinotoiminnan valvonnasta. Näihin säännöksiin kuuluvat mm. Yrittäjän ja määräysvallan haltijan velvollisuudet ja oikeudet määräävät määräysvallan ajan ja tiheyden yhtiössä.

Tilintarkastuskirja yrityksessä - onko se pakollinen?

Art. 57 sek. Yrittäjälain 1 §:n mukaan verovelvollisten on suoritettava ns tarkastuskirjat sekä valtuutukset ja tarkastuspöytäkirjat. Tilintarkastuskirja on säilytettävä ja säilytettävä yrityksen pääkonttorissa, ja se voi olla asiakirjasarjan muodossa.

Valvontakirjaa voidaan pitää yrityksessä myös sähköisessä muodossa. Yrittäjän, joka päättää käyttää tätä lomaketta, tulee syöttää ja päivittää kirjassa olevat tiedot. Lisäksi oletetaan, että sähköisessä muodossa tehdyn tarkastuskirjan sisältämät tiedot vahvistetaan yrittäjän ylläpitämissä asiakirjoissa.

Huomio!

Yrittäjä käyttää yrityksen tarkastuskirjaa dokumentoidakseen toimintansa tarkastusten lukumäärän ja keston.

Merkinnät yhtiön tilintarkastuskirjaan

Itse tilintarkastuskirjassa yrityksessä ei ole erillistä mallia, mutta lainsäätäjä on määritellyt, mitkä merkinnät tekee tarkastuksen suorittava laitos ja mitkä yrittäjä itse.

Valvontaviranomaisen merkinnät sisältävät:

  • tarkastuslaitoksen nimeäminen;

  • tarkastusluvan nimeäminen;

  • suoritetun tarkastuksen aineellinen laajuus;

  • tarkastuksen alkamis- ja päättymispäivät.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Velvollisuus esittää tarkastuskirja tarkastuksen yhteydessä

Tarkastuksen vireillepanossa yrittäjä on velvollinen välittömästi esittämään tarkastajalle:

  • myös tarkastuskirja

  • jäljennökset sen asiaankuuluvista osista tai tulosteet tietojärjestelmästä, jossa valvontakirjaa säilytetään, ja jotka itse on varmentanut valvontakirjan merkinnän noudattamisesta.

Yrittäjälaissa säädetään kuitenkin yrittäjän vapautuksesta esittämisvelvollisuudesta, jos tarkastuskirjaa ei ole mahdollista esittää sen vuoksi, että se on luovutettu toisen valvovan laitoksen käyttöön. Tässä tapauksessa yrittäjän on esitettävä yrityksen valvontakirja valvontaviranomaisen toimipaikassa 3 työpäivän kuluessa siitä, kun valvontaviranomainen on palauttanut kirjan.

Mikä on tilintarkastuskirjan puuttumisen riski yrityksessä?

Seuraamukset tarkastuskirjan puuttumisesta yrityksessä on määritelty verorikoslaissa. Art. 83 § 1Kuka on valtuutettu suorittamaan tarkastustoimintaa, verotarkastusta, tulli- ja verotarkastusta tai tilintarkastustoimintaa virkatoiminnan estämiseksi tai estämiseksi, erityisesti joka ei vastoin tämän henkilön kehotusta esitä kirjaa tai muuta liiketoimintaan liittyvä asiakirja tai kirja tai muu asiakirja tuhoaa, vahingoittaa, tekee hyödyttömäksi, piilottaa tai poistaasiitä voidaan tuomita sakkoa 720 päivään asti

Huomio!

Päiväpalkka määräytyy tietyn vuoden työstä maksettavan vähimmäispalkan perusteella. Päiväpalkka ei saa olla pienempi kuin kolmaskymmenesosa vähimmäispalkasta eikä ylittää sitä (eli 1/30) neljä kertaa.