Luottokustannukset – mihin kannattaa kiinnittää huomiota?

Palveluliiketoiminta

BIK:n raportin mukaan puolalaiset ottavat yhä enemmän lainoja pankeista. Jokaisella taloudellisella velvoitteella on hintansa, joka on maksettava asteittain takaisin erien mukana. Mikä vaikuttaa lainan hintaan? Mitä maksuja meidän tulisi harkita?

Lainan hintaan vaikuttavat tekijät

Päätettäessä ottaa lainaa pankista, yksi tarjouksen valintaan vaikuttavista parametreista on kustannusten määrä. Riippuen siitä, mihin tarkoitukseen aiomme kohdentaa varoja, käytämme eri tuotetta ja siten myös kustannukset muuttuvat. Meidän tulee muistaa varmistaa saatavat asianmukaisesti. Jos kyseessä on laina kiinteistön ostamiseen tai talon rakentamiseen, se on asuntolaina.

Lisäksi kannattaa muistaa oma panoksesi. Vakuuden määrällä voi olla todellinen vaikutus mahdollisuuteen alentaa lainan kustannuksia. Jokainen pankki tarkistaa myös asiakkaidensa luottokelpoisuuden. Kvantitatiivisen analyysin aikana se ottaa huomioon tulon määrän. Kvalitatiivisen analyysin avulla hän puolestaan ​​voi arvioida, onko tietty tulolähde vakaa. Jos näin on, meillä on myös mahdollisuus houkuttelevampiin olosuhteisiin. On myös syytä kiinnittää huomiota siihen, minkä tyyppisiä lyhennyksiä päätämme maksaa. Laskevien maksuerien tapauksessa maksamme pienemmät kustannukset. Miksi?

Lainan kokonaiskustannukset

Jotta voimme vastata kysymykseen, miksi alenevat lyhennykset maksavat vähemmän kuin samat lyhennykset, meidän on tiedettävä, mistä lainan hinta koostuu. Kulutusluotosta 12.5.2011 annetun lain (Lakilehti 2011 nro 126, kohta 715) mukaan lainan kokonaiskustannukset ovat kaikki kulut, jotka kuluttajalle on velvollinen aiheutumaan lainasopimuksesta, lukuun ottamatta kustannuksia. notaarin palkkioista. Ne voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäiset niistä liittyvät lainan juoksemiseen eli korkoihin, palkkioihin, palkkioihin, veroihin ja marginaaleihin. Toinen puolestaan ​​sisältää lisäpalveluista, kuten vakuutuksista, aiheutuvat kulut tapauksissa, joissa on tarpeen saada lainaa tai saada se tarjotuin ehdoin.

Mitä lainan hintaan sisältyy?

Aloitetaan analysoida korkoa, jota pankki maksaa siitä, että se antaa pankille mahdollisuuden käyttää pääomaansa koko laina-ajan. Koron määrästä vastaava nimelliskorko ei saa olla suurempi kuin kaksinkertainen lakisääteisen koron määrä eli NBP-viitekoron ja 3,5 prosenttiyksikön summa. Tämä todetaan 23. huhtikuuta 1964 annetussa laissa, siviililaissa (Lakilehti 1964, nro 16, kohta 93). On syytä huomata, että pankit tarjoavat kiinteitä ja vaihtuvia korkoja. Jos teemme sopimuksen lyhyemmäksi ajaksi, se on pysyvä. Monivuotisissa sitoumuksissa tarjotaan kuitenkin vaihtuvaa korkoa tappioiden välttämiseksi.

Korko on yksi lainaerän komponenteista, kun taas toinen on pääomaa. Kun maksetaan alenevia eriä, jokainen niistä sisältää saman määrän pääomaa. Tämä tarkoittaa, että palautettavan lainan määrä pienenee asteittain ja siten myös erääntyvän koron määrä. Tasaerissä maksamme puolestaan ​​ensin koron ja sitten pääoman. Siksi sitoumuksen kokonaiskustannukset ovat korkeammat. On myös syytä kiinnittää huomiota palkkioon, joka ilmaistaan ​​prosentteina. Sen määrä riippuu pankin tarjouksesta ja voi olla jopa useita prosentteja. Voimme maksaa sen takaisin asteittain erissä, kerran sopimusta tehtäessä tai ensimmäisellä maksulla lainanantajan tilille. Peruspalkkiotyyppi on lainan myöntämisen provisio. Saatamme kuitenkin joutua maksamaan tietyn summan velan ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Aiheesta löytyy tietoa lainan myöntämisen ehdoista sopimuksessa ja pankin verkkosivuilta.