Valtakunnallinen velallisrekisteri eli tiedot velallisista!

Palvelus

Parhaillaan ollaan luomassa Valtakunnallista velallisrekisteriä - avointa rekisteriä, joka sisältää tiedot velkaantuneista henkilöistä ja yrittäjistä. Se korvaa toisen valtion rekisterin - maksukyvyttömien velallisten rekisterin, joka ei toimi kunnolla ja jonka avulla urakoitsijaa ei voida helposti tarkistaa siinä. Mistä tarkistaa urakoitsijat nyt ja mitä velallisten valtakunnallinen rekisteri muuttuu helmikuusta 2019 alkaen?

Kansallinen velallisrekisteri eli mitä muutetaan?

Jos Sejm hyväksyy lain kansallisesta velallisten rekisteristä (KRZ), velallisia koskevien tietojen etsiminen helpottuu huomattavasti. Rekisteri on julkinen, saatavilla Internetissä ja haku siitä on maksutonta. Velallisten etsintäkriteerit tulee määritellä siten, että haku antaa tietyn tuloksen. Niitä tulee olla mm NIP-, REGON- ja PESEL-tunnistenumerot. Uuden rekisterin suunniteltu käyttöönottopäivä on 1.2.2019.

Kuka menee valtakunnalliseen velallisrekisteriin?

Valtakunnallisesta velallisrekisteristä löydämme tiedot niistä velallisista, joita vastaan ​​on vireillä konkurssimenettely tai epäonnistunut ulosotto. Rekisterin tiedot siirretään tuomioistuimista ja ulosottomiesten toimesta.

Velallisia, jotka ovat viivästyneitä maksusuorituksensa kanssa, ei kirjata valtakunnalliseen velallisrekisteriin (poikkeuksena on tilanne, kun tällaisen maksurästin vuoksi on aloitettu ulosottopäätös, joka on osoittautunut tehottomaksi). Yrittäjä ei voi jättää hakemusta velallisen merkitsemiseksi tähän rekisteriin. Muita taloustietotoimistojen ylläpitämiä rekistereitä (myöhemmin artikkelissa) käytetään kyseisten velallisten tietojen etsimiseen ja niiden syöttämiseen.

Valtakunnalliseen velallisrekisteriin merkitään tiedot seuraavista velallisista:

 • konkurssissa tai konkurssin uhatessa, toisin sanoen ne, joita vastaan ​​on tai on käynnistetty saneerausmenettely (saneerauslain mukainen) tai konkurssimenettely;

 • jota vastaan ​​täytäntöönpano suoritettiin, joka keskeytettiin tehottomuuden vuoksi;

 • elatusavun maksamisesta myöhässä yli 6 kuukauden ajalta, jota vastaan ​​elatusavun täytäntöönpano on vireillä;

 • konkurssiin menneiden henkilökohtaisten kaupallisten yhtiöiden osakkaat, jotka vastaavat yhtiön velvoitteista rajoituksetta kaikella omaisuudellaan, jos yrityksen konkurssi on julistettu, toissijainen konkurssimenettely on aloitettu tai yhtiön konkurssihakemus on hylätty 1999/2004 7 momentin mukaisesti. 13 sek. 28. helmikuuta 2003 annetun lain 1 tai 2 § - konkurssilaki;

 • jolle on meneillään tai on käynnistetty yritystoiminnan ja valvonta- ja johtoelinten tehtävien hoitamista koskeva kieltomenettely syyllisen konkurssihakemuksen jättämisen tai muun konkurssimenettelyyn liittyvän epäsäännöllisyyden vuoksi.

Merkintä valtakunnalliseen velallisrekisteriin enintään 10 vuotta

Valtakunnalliseen velallisrekisteriin merkitseminen voi vahingoittaa mainettasi useiksi vuosiksi. Merkintä poistetaan, kun:

 • 10 vuotta - ilmoituksen kohteena olevan konkurssi- tai saneerausmenettelyn lopullisen loppuun saattamisen tai lopettamisen jälkeen;

 • 3 vuotta - kun konkurssiin asetetun velallisen kanssa tehtiin järjestely tai takaisinmaksusuunnitelma, velkoja ja velallinen toteuttivat tämän järjestelyn tai takaisinmaksusuunnitelman; määräaika lasketaan järjestelyn hyväksymisestä tai takaisinmaksusuunnitelman vahvistamisesta;

 • 3 vuotta - sen ajanjakson päättymisestä, jolle on määrätty kielto harjoittaa liiketoimintaa tai suorittaa tiettyjä tehtäviä;

 • 7 vuotta - elatusvelvollisen tai sellaisen henkilön tulopäivästä, jota vastaan ​​ulosottomiehen täytäntöönpano oli tehoton.

Maksukyvyttömien velallisten rekisteri

Nykyään kansallisessa tuomioistuinrekisterissä toimii avoin ja julkinen maksukyvyttömien velallisten rekisteri (DAM). Ongelmana on, että potentiaalisen urakoitsijan tarkastaminen siinä on periaatteessa hyödytöntä ja se joutuu selvitystilaan Kansallisen velallisrekisterin luomisen jälkeen. Miksi?

Maksukyvyttömien velallisten rekisteristä ei voi hakea esimerkiksi urakoitsijan nimen, NIP-numeron, REGON-numeron, KRS-numeron tai PESEL-numeron perusteella. Saadaksesi tiedot tästä rekisteristä, syötä numero, jolla etsimäsi henkilö on syötetty DAM:iin. Jos joku tietää numeron, jolla urakoitsija on kirjattu DAM:iin, se tarkoittaa, että hän tietää jo olevansa tekemisissä velkaantuneen henkilön kanssa. Tarkistaminen vain vahvistaa tämän tosiasian. Ei kuitenkaan ole mahdollista etsiä, onko tietty henkilö merkitty tähän rekisteriin.

Näin ollen valtakunnallisen velallisrekisterin perustamisen yhteydessä siihen siirretään tiedot maksukyvyttömien velallisten rekisteristä. Jälkimmäinen likvidoidaan.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Taloustietotoimistot eli yksityiset velkarekisterit

Valtion rekistereissä (nykyinen maksukyvyttömien velallisten rekisteri ja tuleva valtakunnallinen velallisten rekisteri) ei ole tietoja yrityksistä ja kuluttajista, jotka ovat maksamatta urakoitsijoidensa kanssa, mutta joiden osalta ulosottoa ei ole vielä todettu tehottomana eikä konkurssimenettelyä ole aloitettu. suoritettu.

Tieto siitä, onko markkinoilla toimivalla yrityksellä velkoja ja mikä on sen taloudellinen tilanne, on erittäin tärkeä ennen sopimuksen solmimista sen kanssa - se voi riippua siitä, pystyykö se täyttämään sopimuksen. Tällaisia ​​tietoja tarjoavat yksityiset taloustietotoimistot (BIG:t).

Voit ilmoittaa tiedot urakoitsijasi velasta taloustietotoimistoille (tämä edellyttää ennakkosopimuksen tekemistä BIG:n kanssa). On syytä muistaa, että kun velka maksetaan takaisin, velkoja, joka on ilmoittanut velallisesta BIG:lle, on velvollinen poistamaan velkatiedot rekisteristä.

Sekä velallisen merkitseminen taloustietotoimiston pitämään rekisteriin että velallisen tarkistaminen tästä rekisteristä ovat maksullisia (tietyn toimiston hinnaston mukaan).

Puolassa toimivat taloustiedotustoimistot:

 • BIG Info Monitor S.A.

 • ERIF BIG S.A.

 • Valtionvelkarekisteri BIG S.A.

 • Kansallinen taloustietotoimisto S.A.

 • Kansalliset tiedot televiestintäveloista BIG S.A.

Edellytykset BIG:lle tiedon antamiselle sellaisen henkilön veloista, joka ei ole kuluttaja:

 • velvoite on syntynyt tietyn oikeussuhteen yhteydessä, erityisesti taloudellisen toiminnan harjoittamista koskevan sopimuksen perusteella;

 • muun kuin kuluttajavelallisen velkojalle maksettavien velkojen kokonaismäärä on vähintään 500 PLN;

 • velat erääntyvät vähintään 30 päivää;

 • vähintään kuukausi on kulunut siitä, kun luotonantaja on lähettänyt maksupyynnön, joka sisältää varoituksen aikomuksesta siirtää tietoja toimistolle ja jossa mainitaan toimiston toiminimi ja osoite.

Kuluttajavelkatietojen toimittamisen ehdot BIG:lle:

 • velvoite on syntynyt tietyn oikeussuhteen yhteydessä, erityisesti kulutusluottosopimuksen perusteella;

 • velallisen, joka on kuluttaja luotonantajaa kohtaan, erääntyvien velkojen kokonaismäärä on vähintään 200 PLN;

 • velat erääntyvät vähintään 30 päivää;

 • vähintään kuukausi on kulunut siitä, kun luotonantaja on lähettänyt maksupyynnön, joka sisältää varoituksen aikomuksesta siirtää tietoja toimistolle ja jossa mainitaan toimiston toiminimi ja osoite;

 • 10 vuotta ei ole kulunut velan erääntymispäivästä, ja tuomioistuimen tai välimiesoikeuden lainvoimaisella päätöksellä (tai tuomioistuimessa, välimiesoikeudessa tai sovittelijassa tehdyllä ja tuomioistuimen hyväksymällä sovinnolla) vahvistetuissa vaateissa - 10 vuotta ei ole kulunut kanteen päivämäärästä.