Käyttöomaisuuden varkaus - verotus

Verkkosivusto

Yrittäjä altistuu yritystoimintaa harjoittaessaan erilaisille riskeille, mukaan lukien yrityksen omaisuuden varkausriski. Kannattaa tietää, miten tällainen tilanne otetaan verotuksellisesti huomioon ja milloin yrityksen käyttöomaisuuden varastaminen on verotuksessa vähennyskelpoista.

Miten käyttöomaisuuden varkaus tulee huomioida yrityksen kuluissa?

Art. 22 sek. Henkilöverolain 1 §:n mukaan vähennyskelpoisia kuluja ovat menot, jotka aiheutuvat tulon saamiseksi tai tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi, lukuun ottamatta 1 momentissa lueteltuja kustannuksia. 23.

Kuitenkin Art. 23 sek. ALV-lain 1 5 momentin mukaan käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden tappioita poistojen summan kattaman osan osalta ei kirjata verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Näin ollen, jos käyttöomaisuushyödykkeestä ei ole tehty täysimääräisiä poistoja, tämä poistamaton osa voi olla verotuksessa vähennyskelpoinen kustannus.

Jotta käyttöomaisuuden poistamaton arvo voidaan sisällyttää verokuluihin, verovelvollisella on oltava asianmukaiset asiakirjat. Laki ei säätele tätä, vaikka poliisin ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Tästä aiheutunut tappio voidaan dokumentoida millä tahansa muulla tavalla, mutta tämän väitteen uskottavuus voi tällöin kyseenalaistaa veroviranomaiset. Lisäksi verovelvollisen on täytettävä tietyt ehdot:

  • varkaus ei johtunut verovelvollisen laiminlyönnistä tai säännösten rikkomisesta,

  • varkaus johtui odottamattomista tapahtumista, joita veronmaksaja ei voi välttää,

  • varkaus ei syntynyt käyttöomaisuuden epäasianmukaisen turvaamisen seurauksena.

On myös syytä korostaa, että verovelvollinen ei kirjaa pois jo kirjattuja poistoja KPiR:stä.

Esimerkki 1.

Tammikuussa 2015 veronmaksaja osti koneen 10 000 zlotylla, joka oli yrityksen käyttöomaisuus, ja teki kuukausittaisia ​​poistoja. Elokuussa 2015 tapahtuneen murron seurauksena kone varastettiin. Veronmaksaja teki poistoja 1 750 PLN (10 000 x 30 %: 12 kuukautta) x 7 kuukautta.

Syyskuussa 2015 poliisi lopetti tutkinnan, joten tässä kuussa veronmaksaja saattoi sisällyttää lyhentämättömän osan verovähennyskelpoisiin kuluihin 8 250 zlotya (10 000 - 1 750 zlotya).

Jos käyttöomaisuuden varkaus koski omaisuutta, joka on jo poistettu kokonaan ja sen vuoksi sen arvo on kirjattu kokonaisuudessaan kuluihin, yrittäjä ei tässä tapauksessa kirjaa tätä tappiota verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin.

Esimerkki 2.

Murron seurauksena yhtiöltä anastettiin kannettava tietokone, joka poistettiin kertaluonteisesti yrityksen omaisuudeksi hyväksymispäivänä ja kirjattiin kokonaisuudessaan verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Tällöin verovelvollinen ei kirjaa varkauden aiheuttamaa tappiota uudelleen verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi.

Korvaus käyttöomaisuuden varkaudesta verotettavalla tulolla

Tilanteessa, jossa varastettu omaisuus oli vapaaehtoisen vakuutuksen piirissä, on tälle tilille saatu korvaus veronalaista tuloa. Veronmaksaja ei saa unohtaa, että tällaisen hyvityksen saaminen ei estä häneltä oikeutta kirjata kuluihin hallussa olevan käyttöomaisuuden jaksottamaton arvo.

On syytä muistaa, että se, että omaisuus ei kuulu vapaaehtoisen vakuutuksen piiriin, ei pääsääntöisesti tee mahdottomaksi sen menetyksestä johtuvien tappioiden yhdistämistä verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin.

Esimerkki 3.

Vakuutusyhtiö maksoi korvausta yhtiön omaisuuteen kuuluvan koneen varkaudesta. Korvauksen saamispäivänä yrittäjä on velvollinen sisällyttämään sen yhtiön tuloihin. Ne tulee kirjata KPiR:n sarakkeeseen 8 - Muut tulot.

Ainoa poikkeus yrityksen omaisuuteen, jossa käyttöomaisuudella on oltava vapaaehtoinen vaihtovirtavakuutus, ovat autot. Jos autolla on sekä vastuu- että liikennevakuutus, voi sen kuolematon arvo olla verotuksessa vähennyskelpoinen ja korvauksen saaminen on veronalaista tuloa.

Esimerkki 4.

Elokuussa 2015 yrittäjältä varastettiin henkilöauto, joka oli ollut yhtiön käyttöomaisuus tammikuusta 2015 lähtien, arvoltaan 12 000 zlotya. Ajoneuvolla on AC-lisävakuutus. Siksi poliisin suorittaman menettelyn päätyttyä veronmaksaja sisällyttää verokuluihin 9 200 zlotya {12 000 - [(12 000 x 40 %: 12 kuukautta) * 7 kuukautta]} poistamattoman osuutensa.

Vakuutusyhtiö maksoi marraskuussa korvauksen, jonka yrittäjä sisällyttää yhtiön tuloihin sen vastaanottopäivänä.

Joten jos varkaus koskee autoa ja sitä ei kattanut vapaaehtoinen AC-vakuutus, vahinko (poistoarvo) ei välttämättä ole verotuksessa vähennyskelpoinen kustannus. Tämä asema johtuu Art. 23 sek. Henkilön tuloverolain 1 §:n 48 momenttia, joka kuuluu seuraavasti:

Autojen katoamisesta tai purkamisesta aiheutuneita tappioita ja niiden onnettomuuden jälkeisten korjausten kustannuksia ei pidetä verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina, jos autot eivät olleet vapaaehtoisen vakuutuksen piirissä.

Esimerkki 5.

Käyttöomaisuuden varkaus - auto, jolla oli vain pakollinen vastuuvakuutus, verovelvollinen ei saa maksaa poistumatonta osuuttaan verokuluina, jos ajoneuvo oli yrityksen käyttöomaisuus ja varkaushetkellä se oli vielä veronalainen poistoihin.