Perintäkulut maksaa velallinen?

Palvelus

Voidaanko perintäkulut siirtää velalliselle?

Todennäköisesti jokainen velkoja haluaisi siirtää perintäkulut velalliselle. Varsinkin jos itsenäiset velan takaisinperintäyritykset eivät auta ja velkoja päättää käyttää ammattimaista perintäapua. Salliiko laki tällaisen mahdollisuuden? Tarkistetaan.

Perintäkulut - viivästyskorko

Laiminlyöneiden velallisten perussakko on viivästyskorko. Art. Siviililain (jäljempänä siviililaki) 481 1 §:n mukaan on todettava, että kun velallinen viivästyy maksun suorittamisessa, velkoja voi vaatia viivästyskorkoa, vaikka hänelle ei olisi aiheutunut vahinkoa ja viivästys on tapahtunut. seurausta olosuhteista, joista velallinen ei ole vastuussa.

Tärkeä!

Art. Siviililain 481 § 2 jos viivästyskorkoa ei ole ilmoitettu etukäteen, maksetaan lakisääteinen korko. Jos velalle kuitenkin sopimuksen mukaan maksetaan lakisääteistä korkoa korkeampaa korkoa, velkoja voi vaatia tätä korkeampaa viivästyskorkoa.

 

Lisäksi jos viivästys johtuu velallisesta, velkoja voi koron lisäksi vaatia korvausta maksuviivästyksestä aiheutuneesta vahingosta. Näihin periaatteisiin viitataan art. Siviililain 477 §:ssä

Myös Korkeimman oikeuden siviilijaosto puhui edellä mainitussa asiassa 21.6.2001 antamassaan tuomiossa, tiedostoviite. nro IV CKN 119/2001, jossa se totesi seuraavasti: "Jos velallinen viivästyy maksun suorittamisessa, velkoja voi vaatia viivästyskoron lisäksi myös vahingonkorvausta yleisin ehdoin. . prosentti".

Sopimussakko maksuviivästyksestä on laitonta

Taloudellisissa (kaupallisissa) sopimuksissa yleinen lauseke on se, että velkoja perii velalliselta sopimussakkoa, jos sopimus pannaan täytäntöön virheellisesti, jonka suuruus on määrätty tai prosentteina. Tämän ratkaisun soveltaminen sallitaan Art. Siviililain 483 §:ssä

Tärkeä!

Sopimussakkoa voidaan soveltaa vain ei-rahallisiin etuuksiin, joten viivästysmaksuista ei voida periä sopimussakkoa.

Perinnön kertakorvaus ja prosenttikorko siirretään velalliselle

On myös syytä mainita yleinen käytäntö periä velalliselta kerta- tai prosenttimaksu yksittäisistä perintätoimista.

Online-vinkkejä

Onko sinulla yritystä ja sinulla on kysyttävää?

Hyödynnä Yrittäjän oppaan asiantuntijaneuvoja

Verkkoneuvonta yrityksille

Tämän tyyppisen toiminnan perustana tulisi olla sopimuksessa oleva määräys ja kiinteähintainen hinnasto, jotka sisällytettäisiin sopimuksen liitteeseen tai tietyn yrittäjän määrittelemiin yleisiin sopimusehtoihin.

Tärkeä!

Perintäpalkkioiden kertasuoritus velalliselta on tehokasta, kun sopimuspuolet ovat vain yrittäjiä (yrityksiä) - se ei vaikuta kuluttajiin (yksityishenkilöihin).

 

Tässä asiassa tulee lukea Kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston pääjohtajan pitämään kiellettyjen säännösten rekisteristä säännökset nro 978, 1767, 1768, 1796, 1955 ja 1956. Kuluttajavirasto kyseenalaisti luotonantajien kuluttajavelallisilta perimien kertamaksujen laillisuuden.

Tuomioistuimen perintä saattaa olla velalliselle siirtyvä kustannus - mutta ei aina!

Yrittäjä voi vedota oikeuteensa velallisen laiminlyönnin vuoksi myös tuomioistuimeen. Velkoja voi nostaa maksukanteen. Saatuaan oikeudellisesti sitovan maksumääräyksen tai tuomion asia siirretään ulosottomiehen käsiteltäväksi, joka suorittaa täytäntöönpanon lain rajoissa. Suurin osa tuomioistuin- ja ulosottomieskuluista siirtyy velalliselle.

Perinnästä aiheutuvia kustannuksia ei aina voida siirtää velalliselle, mikä velkojan tulee ottaa huomioon velan perimiseksi.