Koronavirus viivyttää PPK:n käyttöönottoa yrityksissä!

Co-Koko Muuttuu

Koronavirusepidemia vaikuttaa merkittävästi ihmisten elämään ja sitä kautta monien yritysten toimintaan. Vuonna 2020 50 työntekijää työllistävät yritykset joutuivat ottamaan käyttöön PPK:n. Mediassa ja sosiaalisessa mediassa ilmestyvän tiedon mukaan koronavirus kuitenkin viivästyttää PPK:n toimeenpanoa.

Koronavirus viivyttää PPK:n täytäntöönpanoa - vetoomus puolalaisilta yrittäjiltä

Puolalaiset yrittäjät vaativat Vuosi 2020 oli sääntelyn rauhan vuosi. Vetoomuksessaan he pyytävät, että enintään 50 henkilöä työllistävien työnantajien henkilöstöpääomasuunnitelman käyttöönottoa siirretään 1.1.2021 asti.

Kuten Konfederacja Lewiatan korostaa ilmoituksessaan: "Puolalaiset yrittäjät tarkkailevat huolestuneena koronaviruksen leviämistä Euroopassa. Viime aikoihin asti kaukaiselta tuntunut uhka on myös Puolassa nykyään."

Koronavirus hidastaa PPK - PFR -aseman toteuttamista

Tällaista vetoomusta tuki Puolan kehitysrahasto, eli henkilöstöpääomasuunnitelmien (PPK) täytäntöönpanosta vastaava instituutio. "Epidemiologisen uhan Covid_19 tilasta johtuen PPK-ohjelman toteuttajana pyysin valtiovarainministeriötä ja kehitysministeriötä pidentämään PPK:n II vaiheen täytäntöönpanon määräaikoja keskisuurille yrityksille, kunnes vaiheen III päivämäärät." Puolan kehitysrahaston puheenjohtaja Paweł Borys lisäsi tällaisen merkinnän Twitteriin

PFR haluaa, että hallinnointisopimuksen solmimisaikaa pidennetään 24.4.2020 27.10.2020 ja PPK-sopimuksen solmimisaikaa 11.5.2020 10.11.2020.

Nykyisessä COVID-19-tilanteessa yrittäjiä on tuettava. Joidenkin heidän tehtäviensä siirtäminen helpottaa varmasti heidän toimintaansa. Meidän on kuitenkin odotettava lopullista tietoa, viivästyttääkö koronavirus PPK:n toimeenpanoa.