EU:n ALV-oikaisu – missä tapauksissa se tulee toimittaa?

Palveluvero

Yhteisön sisäisiä liiketoimia eli tavaroiden tuontia ja vientiä sekä palvelujen vientiä suorittavien verovelvollisten on toimitettava ALV-EU-yhteenvetotiedot. Tiedot voidaan toimittaa sähköisenä versiona kuukausittain. Niiden sisältämien tietojen tulee kuvastaa todellisia tapahtumia. Joissain tilanteissa on tarpeen korjata toimitetut ALV-EU-tiedot. Yrittäjien puolelta herää kysymys, onko tällaisessa tilanteessa tarpeen antaa myös selityksiä EU:n arvonlisävero-oikaisun jättämisen syystä. Miten EU:n ALV-oikaisu tulee toimittaa? Löydät vastauksen artikkelistamme!

Yhteenveto ALV-EU- ja EU-alv-oikaisuista

Yhteisön sisäisiä liiketoimia eli EU:hun kuuluvien tahojen kanssa tekevien yrittäjien tulee muistaa dokumentoida tällainen liiketoimi asianmukaisesti ja osoittaa se verotuksellisesti. Yksi veronmaksajien perusvelvollisuuksista, jotka suorittavat:

  • yhteisön sisäinen tavaroiden luovutus (WDT),
  • yhteisön sisäinen palvelutarjonta (WŚU),
  • yhteisön sisäinen tavaroiden hankinta (WNT)

on ALV-EU-rekisteröinti. ALV-EU:n rekisteröinti tapahtuu osan C VAT-R-lomakkeella.

Art. 100 sek. ALV-lain 3 §:
Yhteenvetotiedot on toimitettava kuukausittain sähköisessä viestinnässä viimeistään sitä kuukautta seuraavan kuukauden 25. päivään mennessä, jonka aikana verovelvollisuus 1 momentissa tarkoitettujen liiketoimien osalta. 1.
ALV-lain 101 §
Jos toimitetuissa tiivistelmätiedoissa havaitaan virheitä, on tiivistelmän toimittanut taho velvollinen toimittamaan viipymättä korjauksen näihin tietoihin sähköisessä viestinnässä.

Lisää ALV-EU-rekisteröitymisvelvollisuudesta artikkelissa: EU:n ALV-tietojen rekisteröinti ja toimittaminen.

EU:n ALV-oikaisu – milloin se on tarpeen?

Näin ollen, jos toimitetuissa yhteenvetotiedoissa havaitaan virheitä, EU:n ALV-oikaisu on tarpeen. EU:n ALV-oikaisut tekee virheelliset yhteenvetotiedot toimittanut taho.

Se toimitetaan sähköisen viestinnän kautta. Yksityishenkilöiden osalta valtuutus voidaan tehdä tulon määrällä (alv-UEK-ilmoituksen lähettämisessä vuonna 2019 käytetään vuonna 2017 jätetyn vuosittaisen veroilmoituksen tulon määrää) tai pätevä allekirjoitus. Toisaalta taho, joka ei ole luonnollinen henkilö, voi toimittaa sen vain hyväksytyllä allekirjoituksella. EU:n ALV-oikaisu tehdään VAT-UEK-tietojen perusteella. EU:n ALV-oikaisulomakkeelle tulee täyttää vain tiedot, joissa muutos tapahtui. Toisin sanoen tiedon kohtaan "Oli" sisällytämme väärin syötetyt tiedot ja sitten "On" -kohtaan ilmoitamme tiedot, jotka tulisi sijoittaa tosiasioiden mukaisesti. Yhteenvetotietojen korjauksen toimittamisessa vuoden 2015 loppuun mennessä oli tarpeen antaa selvitykset korjauksen toimittamisen syistä. Vuoden 2016 alusta EU:n alv-oikaisun perustelut on kuitenkin poistettu.

Esimerkki 1.

P.EU:n verovelvollisen ALV-yhteenvetotiedot elokuulta 2019 osoittivat yhteisöhankinnan seuraavilla tiedoilla:

  • maakoodi: DE
  • Toimeksisaajan ALV-tunniste: DE 1111111111
  • Tapahtuman summa PLN - 5 000 PLN

Urakoitsijan EU-alv-numerossa oli virhe. Oikea numero on DE 1111234215. Siksi EU:n ALV-oikaisun tulisi sisältää seuraavat taulukossa näkyvät tiedot:

  Maatunnus Vastapuolen ALV-tunniste Tapahtuman summa PLN
"oli" DE DE 1111111111 5 000
"On" DE DE 1111234215 5 000

Siinä tapauksessa, että yhteenvetotiedot on toimitettu ja tapahtuma, esim. verotus, on kirjattu, EU:n ALV-oikaisu "Oli" -kohdassa ei sisällä tietoja, ja "On" -kohdassa tiedot kirjattu tapahtuma on ilmoitettava.

EU:n ALV-oikaisu wfirma.pl-ohjelmassa

Wfirma.pl-järjestelmässä "Online Accounting"- ja "Online Accounting + Warehouse" -paketeissa on mahdollista korjata EU:n ALV. Luo se siirtymällä välilehdelle: ALOITUS »VEROT» ALV-VERO »LISÄÄ ILMOITUS» EUK ALV-TIEDOT. Valitse näkyviin tulevasta ikkunasta EU:n ALV-oikaisujakso ja valitse SEURAAVA.

Sitten luotuun ikkunaan tulee manuaalisesti täydentää alkuperäisessä ALV-EU-ilmoituksessa ilmoitetut yhteisön sisäisten liiketoimien tiedot ("oli") ja nykyiset tiedot ("on"). Jos merkintä on korjattu tietueisiin aiemmin, järjestelmä lataa tiedot automaattisesti korjattavaksi.

Näin laaditun EU-arvonlisävero-oikaisun voi lähettää verotoimistolle. Lähetys voidaan tehdä järjestelmästä - merkitse vain korjaus ja käytä vaihtoehtoa LÄHETÄ / VIE »LÄHETÄ TOIMISTO. Positiivisen lähetyksen jälkeen EU-arvonlisäveroa korjattaessa tulee näkyviin vihreä kirjekuori ja UPO on mahdollista ladata.