Tulojen oikaisu väärennetyn tilauksen yhteydessä

Palveluvero

Valitettavasti jokainen urakoitsija, jonka kanssa veronmaksaja on tekemisissä liiketoimissa, ei ole rehellinen kokonaisuus. On olemassa vaara, että kohdataan epäluotettava henkilö, joka voi tehdä väärän tilauksen. Ottaen huomioon tulonmuodostuksen erityispiirteet taloudellisen toiminnan alalla, pohditaan, kuinka tuloja tulisi korjata väärän tilauksen sattuessa?

Verotulon erityispiirteet yritystoiminnan tapauksessa

Yleisen määritelmän mukaan tulot ovat saamia tai verovelvollisen käyttöön asetettuja summia. Näin ollen emme voi puhua tuloista ennen kuin tämä tapahtuma tapahtuu.

Poikkeuksena tästä säännöstä on tapaus, jossa tuloa kertyy osana liiketoimintaa.

Art. 14 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan ei-maatalousalan tuloina pidetään erääntyviä määriä, vaikka niitä ei tosiasiallisesti olisi saatu, kun palautetun tavaran arvoa ei ole huomioitu, myönnetyt alennukset ja alennukset. Veronmaksajien, jotka myyvät tavaroista ja palveluista verollisia tavaroita ja palveluita, tästä myynnistä saatua tuloa pidetään tulona vähennettynä tavaroista ja palveluista maksettavalla verolla.

Lisäksi Art. 14 sek. Lain 1 c § siltä päivältä, jona momentissa tarkoitetut tulot. 1, katsotaan, jollei 2 kohdan määräyksistä muuta johdu. 1e, 1h-1j ja 1n-1p, tavaran toimituspäivä, omistusoikeuden myynti tai palvelun suorittaminen tai palvelun osittainen suorittaminen viimeistään päivänä:

  1. laskun laatiminen tai

  2. saamisten maksaminen.

Siksi huomauttakaamme, että yrityksen pyörittämisen yhteydessä tulot ovat erääntyviä summia, vaikka niitä ei todellakaan saatu

Erääntyvät tulot ovat verovelvollisen harjoittamasta liiketoiminnasta syntyviä saamisia, joita verovelvollinen voi vaatia toiselta sopimuspuolelta. Tässä mielessä termi "velkasi" tulisi ymmärtää "velkaa jollekin tai jollekin".

Elinkeinoelämän osalta ei siis varsinaisesti tarvitse saada korvausta tietystä palvelusta, jotta voidaan puhua verotettavasta tulosta.

Elinkeinotoiminnasta saatavat tulot voidaan ottaa huomioon, kun verovelvollisella on oikeus saada ne, eli kun on vaatimus. Erääntyvä tulo on toisin sanoen tilanne, jossa veronmaksaja saa maksuvaatimuksen ja siten mahdollisuuden velan periä.

Näin ollen, kun veronmaksaja vastaanottaa tilauksen asiakkaalta ja laatii siitä laskun, tulot syntyvät asiakirjan antopäivänä. Tässä tapauksessa ei ole väliä sillä, että veronmaksaja ei ole saanut korvausta, sillä tulot ovat erääntyviä summia.

Yritystoimintaa harjoittavien yksiköiden osalta verotettavana tulona eivät ole ainoastaan ​​verovelvollisen tosiasiallisesti saamia summia, vaan myös tosiasiallisesti saamattomia, mutta suoritetuista palveluista tai myydyistä tavaroista maksettavia määriä.

Säännöt tulojen mukauttamisesta

Tilanteessa, jossa veronmaksaja saa väärän toimeksiannon ja laskuttaa siitä, maksetaan tulot 100 artiklan mukaisesti. 14 sek. PIT-lain 1c §:n mukaan se syntyy laskun tekopäivänä.

Luonnollisesti tämäntyyppiset tulot on korjattava, koska väärän toimeksiannon tapauksessa ei voida puhua tulon "saatavan" ominaisuudesta.

Kuten olemme aiemmin ilmoittaneet, erääntyvät saatavat ovat ne, joista on syntynyt vaatimus, ja jotka voidaan nostaa tuomioistuimessa. Kuitenkin, kun mainitsemme väärän tilauksen, emme voi puhua oikeudellisesti toimivasta sopimuksesta. Se yksinkertaisesti katsotaan pätemättömäksi, eikä sen vuoksi ole mahdollista nostaa kannetta.

Näin ollen tällaisissa olosuhteissa ei voida puhua saatavasta tulosta, joka ymmärretään saatavana tai oikeutena vaatia ja saada korvausta.

Mitä tulee tulojen oikaisuun, katso Art. 14 sek. PIT-lain 1m ja 1n kohdat. Näissä määräyksissä säädetään, että jos tulon oikaisu ei johdu kirjanpitovirheestä tai muusta ilmeisestä virheestä, oikaisu tehdään vähentämällä tai lisäämällä sen tilikauden tuloja, jolloin korjauslasku on laadittu, tai laskun puuttuessa. , toinen asiakirja, joka vahvistaa korjauksen syyt.

Jos momentissa tarkoitetulla selvityskaudella 1 m, verovelvollinen ei ole saanut tuloja tai tulot ovat alennuksen määrää pienemmät, veronmaksaja on velvollinen korottamaan verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia määrällä, jolla tuloja ei ole vähennetty.

Siksi on ratkaisevan tärkeää määrittää, mikä aiheutti tulojen oikaisun. Jos kyseessä on laskutusvirhe tai muu ilmeinen virhe, oikaisut tulee tehdä takautuvasti tulon syntymispäivänä.

Jos korjaus kuitenkin johtui muista tapahtumista, korjaus tulee tehdä jatkuvasti lähettämällä korjauslasku.

Tulojen oikaisu väärennetyn tilauksen yhteydessä

ALV-laki ei sisällä laillista määritelmää laskentavirheelle tai ilmeiselle virheelle.

Kielellinen merkitys huomioon ottaen voidaan osoittaa, että kyseessä on tilanne, jossa tulot on kirjattu virheellisesti laskennan aikana tapahtuneen virheen vuoksi.

Toisaalta ilmeinen virhe on katsottava toiseksi virheeksi, joka ei myöskään ole laskentavirhe. Kyseessä on esimerkiksi virhe sen suhteen, jolle lasku on laadittu, mikä johti virheellisesti kirjattuihin tuloihin. "Virhe" liittyy myös virheeseen, joka koostuu joko kirjanpitosetelin virheellisestä myöntämisestä tai virheellisestä tunnustamisesta.

Jos edellä mainittu siirretään esitetyn ongelman perusteeseen, on syytä huomauttaa, että virheellisen tilauksen seurauksena syntyneen tuoton kirjaaminen ei ole kirjanpitovirhe eikä ilmeinen virhe.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tässä tapauksessa oikaisun syynä on virheellisesti kirjattu tuotto, jota ei itse asiassa syntynyt ollenkaan, koska väärällä tilauksella ei voida puhua pätevästä ja toimivasta sopimuksesta. Kuten olemme jo todenneet, tällaisessa tilanteessa ei ole maksettavia tuloja.

Osoittautuu kuitenkin, että veroviraston näkemyksen mukaan tulojen oikaisu tulisi tehdä kuitenkin takautuvasti, ei jatkuvasti.

KIS:n johtajan 3.11.2020 tulkinnasta (nro 0461-ITPB3.4510.648.2016.16.AD) voidaan lukea, että kun on kyse oikeudellisen toimen virheestä väärän määräyksen muodossa, Syy korjaukselle on ensisijainen. Tästä syystä oikaisujen yhteydessä tulee viitata virheellisesti kirjatun erääntyvän tuoton hetkeen.

Tästä syystä tulojen oikaisun tulisi tapahtua sillä kaudella, jonka aikana korjatut tulot syntyivät (takapäin korjaus), eikä jatkuvasti perusteettomien laskujen peruutus- ja korjauspäivänä.

Veroviraston näkemyksen mukaan silloin, kun kyseessä on virheellisen toimeksiannon perusteella kirjattu tuotto, joka on myöhemmin peruutettu, oikaisu tulee tehdä takautuvasti eli virheellisesti kirjatun erääntyvän tulon päivämääränä.

Yhteenvetona huomioistamme voidaan todeta, että määritettäessä liikevaihdon oikaisun tekohetkeä väärennetyn tilauksen tapauksessa tulee viitata ajanjaksoon, jolloin tulot kirjattiin. Tästä syystä tulojen mukautuksen pitäisi olla takautuva eikä jatkuva.