Arvonlisäveron oikaisu ja arvonlisäverovapautuksesta luopuminen

Palveluvero

Usein arvonlisäverovapautukseen oikeutetut verovelvolliset eroavat siitä vapaaehtoisesti. Tämä päätös mahdollistaa arvonlisäveron tarkistuksen vapautuksesta hyötyvien ostojen osalta, mutta se on mahdollista vain tiukasti määritellyissä tilanteissa, joissa on aikarajoitus. Artikkelissa kuvataan, missä tapauksissa ostoihin sisältyvän veron oikaisu voidaan tehdä arvonlisäverovapautuksesta luopumisen jälkeen.

Ostoihin sisältyvän veron oikaisu arvonlisäverovapautuksesta luopumisen jälkeen

Mahdollisuus oikaista ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa arvonlisäverovapautuksesta luopumisen jälkeen on yrittäjälle suotuisa tilanne, koska arvonlisäverolain mukaan. 91 kohta. Arvonlisäverolain 7b pykälä mahdollistaa veron vähentämisen sellaisista ostoista, joina siihen ei ollut oikeutta, edellyttäen, että se harjoittaa vain verollista toimintaa.

Art. 91 sek. 7b yhteydessä vitsi. 91 kohta. arvonlisäverolain 1-6

1 kohdan säännökset. 1-6 sovelletaan soveltuvin osin siinä tapauksessa, että verovelvollisella oli oikeus alentaa maksettavan veron määrää käyttämänsä tavaran tai palvelun koko ostoihin sisältyvän veron määrällä ja hän on tehnyt tällaisen alennuksen tai hänellä ei ollut tällaista oikeutta. , ja sitten oikeus veron määrän alentamiseen on muuttunut tämän tavaran tai palvelun ostoihin sisältyvän veron määrällä.

Nämä määräykset koskevat kuitenkin valittuja omaisuutta, esim.:

  • käyttöomaisuus ja aineettomat hyödykkeet sekä maa ja oikeudet maan ikuiseen käyttö- ja käyttöoikeuteen, jos ne on luokiteltu ostajan käyttöomaisuudeksi tai aineettomaksi hyödykkeeksi, jonka alkuarvo on yli 15 000 zlotya;

  • käyttöomaisuus ja aineettomat hyödykkeet sekä maa ja oikeudet maan pysyvään käyttöoikeuteen, jos ne on luokiteltu ostajan käyttöomaisuudeksi tai aineettomaksi hyödykkeeksi, jonka alkuarvo on enintään 15 000 zlotya;

  • tavarat, materiaalit, kaupalliset raaka-aineet.

Käyttöomaisuuden ostoihin sisältyvän arvonlisäveron korjaus

Verovelvollisella, joka on ostanut käyttöomaisuuden sinä aikana, jona hänellä ei ollut oikeutta tuotantopanosten arvonlisäveron vähennykseen, ja saanut tämän oikeuden myöhemmin takaisin vapautuksen johdosta, on mahdollisuus oikaista arvonlisävero rekisteröityessään aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi. Se on mahdollista vain tilanteessa, jossa oikaisuaika ei ole kulunut ja käyttöomaisuutta käytetään vain verotettavaan toimintaan.

Ennen arvonlisäverovapautuksesta luopumista hankitun käyttöomaisuuden ostoihin sisältyvän arvonlisäveron oikaisutapa riippuu kahdesta tekijästä:

  • sen alkuarvo,

  • käyttöomaisuuden tyyppi.

Käyttöomaisuus, jonka alkuperäinen arvo on yli 15 000 PLN

Kun kyseessä on käyttöomaisuus, jonka arvo on yli 15 000 zlotya, käyttöomaisuuden käyttöönotosta kulunut aika ja sen tyyppi ovat tärkeitä. Oikaisu tehdään sitä verovuotta seuraavan vuoden ensimmäiseltä verokaudelta jätettyyn veroilmoitukseen, jolta oikaisu tehdään:

  • 5 vuotta, laskettuna siitä vuodesta, jolloin muu käyttöomaisuus kuin kiinteistö ja pysyvä käyttöoikeus maa-alueeseen otettiin käyttöön. Jokaisena seuraavana vuonna verovelvollisella on oikeus oikaista 1/5 ostoihin sisältyvästä arvonlisäverosta;

  • 10 vuotta siitä vuodesta, jolloin kiinteistö ja pysyvä maankäyttöoikeus otettiin käyttöön. Jokaisena seuraavana vuonna verovelvollinen voi oikaista 1/10 ostoihin sisältyvästä arvonlisäverosta.

Esimerkki 1.

Tammikuussa 2018 verovelvollinen luopui arvonlisäverovapautuksesta. Vuonna 2016 hän osti tuotantokoneen, jonka alkuperäinen arvo oli 42 478,26 zlotya netto + 10 000 zloty alv. Siksi se voi vuoden 2018 lopun jälkeen korottaa ostoihin sisältyvän veron arvoa 200 zlotylla (⅕ 10 000 zlotysta) tammikuun 2019 ALV-7-ilmoituksessa. Lisävähennyksiä tehdään myös vuoden 2020 lopun jälkeen. ja 2021.

Vähennettävä määrä on merkittävä kohtaan D.3. ALV-7-ilmoituksen kohdassa 47.

Käyttöomaisuus ja laitteet, joiden alkuarvo on alle 15 000 PLN

Ennen arvonlisäverovapautuksesta luopumista hankitun käyttöomaisuuden, jonka alkuarvo ei ylitä 15 000 zlotya, ostoihin sisältyvän arvonlisäveron oikaisut tehdään kerran ilmoituksessa subjektiivisen vapautuksen lakkauttamisen alkamisajankohdasta. Tämäntyyppisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonlisäveron vähennys on mahdollista vain, kun 12 kuukautta ei ole kulunut sen selvityskauden päättymisestä, jonka aikana ne on otettu käyttöön.

Esimerkki 2.

Tammikuussa 2018 verovelvollinen luopui arvonlisäverovapautuksesta. Heinäkuussa 2017 hän osti tulostimen, jonka arvo oli 1 500 PLN netto + 345 PLN ALV. Siksi hän voi vähentää arvonlisäveron koko arvon (345 zlotya) tammikuun 2018 ALV-7-ilmoituksessa.

Oikaisusta saatu summa on täydennettävä osaan D.3. ALV-7-ilmoituksen kohdassa 48.

Kaupalliset tavarat

Oikaisun kohteena ovat myös kaupalliset tavarat, perusaineet ja raaka-aineet, jotka on ostettu ennen arvonlisäverovapautta. Arvonlisäveron vähennys on tehtävä kokonaisuudessaan ensimmäisessä arvonlisäveroilmoituksessa, joka jätetään osan D.3 kohdan 48 vapautuksen jälkeen.