Käyttöomaisuuden poistojen oikaisu avustuksista ja PIT:stä

Verkkosivusto

Puolassa on monia tapoja tukea yrittäjyyden kehittämistä. Mahdollisuus saada erilaisia ​​tukia yksityisyrittäjille on suuri tuki pienyrityksille. Tällaista tukea käyttävien yrittäjien tulisi kuitenkin ottaa huomioon korvattujen kulujen asianmukainen selvitys. Jos käyttöomaisuuden hankintatuki saadaan sen jälkeen, kun omaisuus on otettu käyttöön ja sen poistot alkavat, tuen poistoihin on tehtävä oikaisu.

Yhteisrahoituksella ja verokuluilla ostettu käyttöomaisuus

Art. 23 sek. Tuloverolain 1 45 momentin mukaan vähennyskelpoisiin kuluihin ei saa sisältyä käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden kulutukseen liittyviä arvonalentumisia siitä osasta niiden arvoa, joka vastaa näiden omaisuuserien tai arvojen hankkimisesta tai valmistamisesta aiheutuneita menoja. ​omaa aineetonta, vähennettynä verokannasta tuloverolla tai palautettu veronmaksajalle missä tahansa muodossa. Tämä tarkoittaa, että tuilla rahoitetun käyttöomaisuuden poistot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja eivätkä siten vähennä maksettavaa tuloveroa. Jos osa käyttöomaisuuden hankintaan käytetystä rahasta kuuluu yrittäjälle, niin tässä osassa poistot voivat olla verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja.

Avustuksella ostetun käyttöomaisuuden selvitys

Jos käyttöomaisuuden hankintaan tarkoitetun avustuksen varat on saatu ennen sen käyttöön ottamista, omaisuuden selvitys on yksinkertainen. Yrittäjän tulee sitten sisällyttää se käyttöomaisuusrekisteriin, määrittää asianmukainen KŚT-symboli ja tehdä siitä poistot. Poistojen alaskirjauksia ei kuitenkaan tule ilmoittaa KPiR:ssä verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina.

Hyvitys saatu käyttöomaisuuden käyttöönoton jälkeen

Saattaa käydä niin, että yhteisrahoitus vaikuttaa verovelvollisen pankkitilille sen jälkeen, kun omaisuus on ostettu, otettu käyttöön yhtiössä ja ensimmäiset poistot on tehty. Tällaisessa tilanteessa ei ole epäilystäkään siitä, että edellä mainitun artiklan mukaisesti. 23 sek.Tuloverolain 1 45 momentin mukaan käyttöomaisuuden hankintaan avustusta saanut verovelvollinen ei saa sisällyttää yhteisrahoitettujen menojen poistoja verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin, mikä tarkoittaa, että tee sopiva säätö.

Milloin avustuksen omaisuuspoistoja on tarkistettava?

Ensinnäkin kannattaa tietää, että vasta avustuksen saamisen hetkellä yrittäjän pankkitilille syntyy velvollisuus tehdä kustannusten oikaisu poistokirjauksista. Kiistana on kuitenkin se, milloin yrittäjän tulee jättää korvatut kulut veropohjasta. Meillä on kaksi vaihtoehtoa:

  • tuen saamiskuukaudessa vähentämällä nykyisiä verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja,
  • oikaisujen tekeminen nykyisiin poistoihin eli palaamalla aikaisempiin tilikausiin.

Toinen vaihtoehto merkitsisi veron takaisinmaksuvelvollisuuden lisäksi myös viivästyskorkoa, mikä käytännössä tarkoittaisi sitä, että vasta kulujensa jälkeen käyttöomaisuuden hankintaan rahoitusta saava yrittäjä joutuisi maksamaan lisämaksua. viivästyskorkoa. Lisäksi jos poistot koskevat edellistä verovuotta ja vuosittainen PIT on jo toimitettu verovirastolle, yrittäjän olisi myös laadittava ja toimitettava toimivaltaiselle virastolle oikaisu tästä veroilmoituksesta.

Veroviranomaiset ovat vuosien varrella esittäneet, mikä on käyttöomaisuuden poistojen oikaisua avustuksista, ja nämä tapaukset joutuivat usein hallinto-oikeuteen, joka usein ratkaisi riidat veronmaksajien eduksi.

Nykyinen säännöstö ei jätä epäilyksen varaa, sillä vuonna 2016 tuloverolaissa otettiin käyttöön seuraavat säännökset: Art. 22 sek. Tuloverolain 7c
Jos vähennyskelpoisen kustannusten oikaisu, mukaan lukien poistojen poistot, ei johdu kirjanpitovirheestä tai muusta ilmeisestä virheestä, oikaisu tehdään vähentämällä tai lisäämällä verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja, jotka ovat aiheutuneet korjauslaskulla. on vastaanotettu tai laskun puuttuessa muu asiakirja, joka vahvistaa oikaisun syyt.
Art. 22 sek. Tuloverolain 7d
Jos momentissa tarkoitetulla selvityskaudella 7 c, jos verovelvolliselle ei ole aiheutunut vähennyskelpoisia kuluja tai aiheutuneiden verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten määrä on pienempi kuin vähennyksen määrä, verovelvollisella on velvollisuus lisätä tuloa määrällä, jolla vähennyskelpoisia kuluja ei ole vähennetty. Tämän perusteella voidaan päätellä, että jos yrittäjälle aiheutui käyttöomaisuuden hankinnasta menoja, jotka sisältyivät poistojen vuoksi verokuluihin, ja sitten sai ne korvauksena avustuksena, velvollisuus korjata Kustannukset syntyvät vähentämällä nykyisiä tulonhankintakustannuksia hyvityksen vastaanottamiskuukauden aikana. Tässä tapauksessa oikaisun syyn vahvistava asiakirja on tiliote, joka vahvistaa yhteisrahoituksen määrän vaikutuksen käyttöomaisuuden hankintaan.

Saattaa käydä niin, että tietyn kuukauden verokulujen alentamisvelvolliselle ei ole aiheutunut kuluja tänä aikana tai niiden arvo on pienempi kuin vaadittu oikaisun määrä. Tällöin tuloja on lisättävä määrällä, jolla verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja ei ole vähennetty.

Esimerkki 1.

Marraskuussa 2017 KPiR:n perusteella yksityisyrittäjänä toimiva yrittäjä osti käyttöomaisuuden, joka merkittiin rekisteriin saman kuukauden aikana. Joulukuussa 2017 tehtiin ensimmäinen poistokirjaus. Yrittäjä sai käyttöomaisuuden hankintatuen vasta maaliskuussa 2018. Tämänhetkisten poistojen summa joulukuun 2017 ja helmikuun 2018 välisenä aikana on yhteensä 9 000 zlotya ja maaliskuun verotuksessa vähennyskelpoiset kulut 4 000 zlotya. Miten verovelvollisen tulee mukauttaa aikaisemmista poistoista aiheutuvia kustannuksia?

Yrittäjä on velvollinen korjaamaan maaliskuussa tehdyt poistot (koska tässä kuussa avustuksen varat siirtyivät hänen pankkitilille) alentamalla kuluvan kuukauden verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa nykyisten verovähennyskelpoisten kustannusten määrä on pienempi kuin vaadittu vähennyksen määrä, joten kustannusten oikaisu tulisi tehdä kahdessa vaiheessa:

1. Verovähennyskelpoisten kustannusten vähentäminen - maaliskuussa 2018 tehtyjen kustannusten määrän oikaisu (4 000 zlotya) kirjataan miinusmerkillä varustetun sisäisen kustannusselvityksen perusteella (sarake 13 "Muut kulut").

2. Tuloja kasvatettaessa - korjauksen loppuosa (5 000 zlotya) kirjataan sisäisen tulokuitin kanssa, jossa on plusmerkki (sarake 8 "Muut kulut"). Sillä ei ole merkitystä, että yhteisrahoituksen kattaman käyttöomaisuuden hankintamenot on kirjattu osittain verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi edellisenä verovuonna, kulujen aleneminen / tulojen lisäys tulee tapahtua tilikaudella, jonka aikana tuki saatiin.