Kustannuskorjaus vuoden 2015 loppuun asti - käyttöomaisuuden poistot

Palveluvero

Kustannusoikaisu 2013-2015

16. marraskuuta 2012 annettu 3. sääntelyn purkamislaki tuo mukanaan muutoksia, nimittäin art. 24d verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten oikaisusta maksamattomien laskujen tapauksessa. Tämä momentti kattaa myös käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden hankinnan tai tuotannon.

Säännöt tulivat voimaan 1.1.2013 ja velvoittivat jättämään poistojen poistot verotuksessa vähennyskelpoisista kuluista siltä osin kuin se vastasi alkuarvon muodostavia maksamattomia maksuja.

Määräajat asetettiin samalla tavalla kuin muiden kustannusten osalta. Kertyneen poiston korjaukset oli tehtävä sinä kuukautena, jolloin:

  • 30 päivää laskussa mainitusta maksupäivästä on vanhentunut (koskee alle 60 päivän maksuehtoja);

  • 90 päivän määräaika niiden sisällyttämisestä vähennyskelpoisiin kuluihin on umpeutunut (koskee yli 60 päivän maksuehtoja).

Jos tämä määräaika päättyi seuraavina kuukausina ja koski koko velkaa, verovelvollisella oli oikeus sisällyttää kuluihin poistot edellyttäen, että velka on suoritettu mainituissa määräajoissa.

Kustannusoikaisu koski myös rakenteilla olevaa käyttöomaisuutta, jos osa laskuista jäi maksamatta käyttöönoton yhteydessä ja maksupäivästä on jo kulunut 30 päivää. Maksamattomien laskujen osan poistot eivät saa olla verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja. Myös siinä tapauksessa, että poistot ovat jo alkaneet ja korjauksen määräaika on mennyt umpeen, yrittäjä oli velvollinen oikaisemaan KPiR:ssä verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina näkyvät poistokirjaukset. Nämä määräykset olivat voimassa vuoden 2015 loppuun asti.

Kustannusten mukauttamisen siirtymäsäännökset

Tammikuussa 2016 ei enää sovelleta säännöksiä, jotka velvoittavat verovelvollisia oikaisemaan kustannuksia maksamattomien maksujen vuoksi.

Siirtymäsäännösten mukaan verovelvolliset, jotka ovat voimassa olevien sääntöjen perusteella vähentäneet vähennyskelpoisia kustannuksiaan tai lisänneet tulojaan, voivat lisätä vähennyskelpoisia kulujaan suoritettuaan velkansa urakoitsijalle. Tämä sääntö tulee kuitenkin voimaan vasta tammikuusta 2016 alkaen.

Esimerkki 1.

Kauppias osti kauppatavarat marraskuussa 2015. Hän sai tilatut tavarat ja laskun 16. marraskuuta. Maksu erääntyy 8.1.2016 (84 päivää). Yrittäjä maksoi laskun 30.1.2016. Kustannuskorjaus tapahtuu tammikuussa 2016. Tammikuussa voimaan tulleiden uusien säännösten vuoksi yrittäjä ei kirjaa laskua yrityksen kuluista.

Esimerkki 2.

Yrittäjä osti toimistotarvikkeet joulukuussa. Myöntämis- ja toimituspäivä on 15.12.2015, maksupäivä 22.12.2015. Yrittäjä on maksanut laskun 15.2.2016. Kustannusoikaisun määräaika on tammikuussa 2016. Uudet määräykset ovat olleet voimassa tammikuusta lähtien, joten yrittäjä ei poista laskua yrityksen kuluista.