Kopio asumistodistuksesta - milloin sitä voidaan käyttää?

Palveluvero

Verotusasuntotodistuksen kopion hallussapito on ollut useiden vuosien ajan kiistanalainen veroviranomaisten ja kansalaisten välillä. Tuloverolain säännösten muutos helpottaa verovelvollisen verotuspaikan kopion käyttöä. Mikä on verotuksellinen asuinpaikkatodistus? Milloin alkuperäisen käyttö on ehdottoman välttämätöntä ja milloin riittää kopio asuintodistuksesta? Ota selvää tästä artikkelista!

Verorekisteröintitodistuksen määritelmä

Asuinpaikkatodistus on ymmärrettävä verovelvollisen asuinvaltion toimivaltaisen veroviranomaisen myöntämäksi verotuksellisesta asuinpaikasta. Toisin sanoen se koskee hänen verotuksellisen kotimaansa maata. Veronmaksajien osalta yhteisöveron osalta asuinpaikkatodistuksella tarkoitetaan verovelvollisen kotipaikan valtion toimivaltaisen veroviranomaisen antamaa todistusta verovelvollisen verotuksellisesta kotipaikasta. asuinpaikka.
On huomattava, että yllä olevan määritelmän valossa asuintodistus on todistus siitä, että tämän asiakirjan toimittaja (tai toimittanut taho) on rajattomasti verovelvollinen tietyssä valtiossa.

Asumistodistukselle ei ole olemassa kansainvälistä mallia, eikä puolalaisella maksajalla ole vaikutusta saadun todistuksen sisältöön. On kuitenkin muistettava, että asumistodistuksen tarkoituksena on vahvistaa verotuksellinen asuinpaikka sillä hetkellä, kun ulkomailla asuva saa lähdeveroon johtavia tuloja.

Asumistodistuksen voimassaolo

Artiklan säännöksistä 26 sek. 1i – 1l PDOP / art. 41 sek. 9a-9d PDOF tästä seuraa, että jos:

 • määräajaksi myönnettyjen verotuksellisten kotipaikkatodistusten osalta se on voimassa vain verovelvollisen asuinvaltion toimivaltaisen veroviranomaisen vahvistaman ajan (se on voimassa tämän ajan riippumatta julkaisupäivä, samoin tulkinnassa 23.8.2016, IBPB-1-2 / 4510-737 / 16-1 / AP);
 • verovelvollisen (eli ulkomaisen yhteisön) verotuksellinen asuinpaikka on dokumentoitu asuinpaikkatodistuksella, joka ei sisällä sen voimassaoloaikaa, maksaja (eli puolalainen yhteisö) ottaa tämän todistuksen huomioon periessään veroa seuraavat 12 kuukautta sen myöntämispäivästä;
 • 12 kuukauden kuluessa asuintodistuksen antamisesta verovelvollisen verotuksellisen kotipaikan paikka on muuttunut, verovelvollisen on välittömästi osoitettava verotuksellinen kotipaikka uudella asuinpaikkatodistuksella. Uusi asumistodistus on voimassa 12 kuukautta, ellei sillä ole erilaista voimassaoloaikaa.

Esimerkki 1.

Ulkomainen urakoitsija lähetti puolalaiselle yritykselle todistuksen, joka vahvisti sen verotuksellisen asuinpaikan Isossa-Britanniassa. Se ei ilmoita ajanjaksoa, jonka aikana se vahvistaa ulkomaisen vastapuolen asuinpaikan. Ison-Britannian veroviranomainen antoi todistuksen 20. huhtikuuta 2019. Puolalainen yritys voi hakea asuinpaikkatodistusta tuloverotuksen alentamiseen tai veron perimättä jättämiseen 20. huhtikuuta alkaen ulkomaiselle urakoitsijalle suoritetuista maksuista. 2019 - 19.4.2020. Veroasuntoasiakirja voidaan tehdä sekä ennen maksua että sen jälkeen. Jos todistus kuitenkin hankitaan maksun jälkeen, sen tulee osoittaa verotuksellinen asuinpaikka maksun suorittamisajalta.

Kopio asuintodistuksesta tai alkuperäiskappale

Soveltuvien määräysten mukaan 31.12.2018 asti veroetuoikeuden tai verovapautuksen soveltamiseksi asiaa koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen määräysten mukaisesti edellytettiin alkuperäisen verovelvollisuuden todistusta. . Sähköisen veroasuntotodistuksen lomakkeen käyttö oli mahdollista edellyttäen, että ulkomaisen verovelvollisen kotimaan verohallinto on antanut todistuksen tässä muodossa.

Pääsääntöisesti puolalaisen maksajan tulee pyytää ulkomaalaiselta urakoitsijalta alkuperäinen asuintodistus. Asumistodistuksesta saa esittää oikeaksi todistetun apostille-leiman jäljennöksen, jos ulkomaisten asiakirjojen laillistamista koskevat määräykset niin edellyttävät. On huomattava, että jotkut veroviranomaiset kyseenalaistivat tämän käytännön (ks. KIS:n johtajan tulkinta 23.5.2018, nro 0114-KDIP2-1.4010.191.2018.1.J).

1.1.2019 alkaenMaksajalla on oikeus liittää mukaan kopio verovelvollisen verovelvollisen asumistodistuksesta periessään tietyntyyppisestä saatavasta lähdeveroa. Aiemmassa oikeusvaltiossa ei ollut mahdollista käyttää kopiota verotuksellisen asuinpaikan todistuksesta. Tämä oli ongelma ostettaessa vähäarvoisia palveluita suurilta yrityksiltä, ​​kuten Facebookilta ja Microsoftilta. Tämän seurauksena sen verkkosivuille lähetetyn ulkomaisen yksikön verotuksellisen asuinpaikan hankkiminen ei johtanut vapautukseen lähdeverosta tai alennetun lähdeverokannan soveltamisesta.

Luettelo palveluista, joihin voidaan soveltaa kopiota sertifikaatista

Käyttöön otettu mahdollisuus käyttää jäljennöstä verotuksellisen asuinpaikan todistuksesta koskee valikoituja tuloja, jotka Puolan tasavallan alueella maksavat yhteisöt, joiden kotipaikka tai johto ei ole Puolan tasavallan alueella. Yksinkertaistaminen koski kuitenkin vain 3 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä. 29 sek. PIT-lain 1 momentin 5 kohta ja 21 sek. Arvoverolain 1 momentin 2a kohta. Saatavilla on luettelo saamisista, joista on mahdollista jättää perimättä kiinteämääräistä tuloveroa tai periä se edullisemmin, jos sinulla on kopio verotusasuntotodistuksesta. Se sisältää saatavia etuuksista:

 • neuvoa-antava,
 • kirjanpitäjät,
 • markkinatutkimus,
 • oikeudelliset palvelut,
 • mainospalvelut,
 • hallinta ja valvonta,
 • tietojenkäsittely,
 • työntekijöiden rekrytointi- ja hankintapalvelut,
 • takuut ja vakuudet sekä
 • samankaltaisia ​​etuja.

Jos irrotat muista nimikkeistä, sinulla on oltava alkuperäinen verotuksellista asuinpaikkaa koskeva todistus.

Esimerkki 2.

Puolalainen yhtiö on solminut lainasopimuksen ulkomaisen lähiyhtiön kanssa. Toukokuun 2019 lainan takaisinmaksulle maksettava korko on 6 000 PLN. Koska korko ei mahdu lainsäätäjän veroasuntotodistuksen jäljennöksen käyttöä varten vahvistamaan luetteloon, yhtiö soveltaa asiaa koskevasta sopimuksesta johtuvaa etuuskohteluun perustuvaa kiinteämääräistä tuloverokantaa. kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi, hänellä on oltava alkuperäinen ulkomaisen urakoitsijan asuintodistus.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Rajoitus asuintodistuksen kopion käytölle

On huomattava, että lisäedellytyksenä verotusasuntotodistuksen jäljennöksen käytölle on valtio, jossa edellä mainitut saatavat ovat saaneet henkilöt, joilla ei ole kotipaikkaa tai kotipaikkaa Puolassa, ja samalle taholle suoritettujen maksujen määrä. saamiset eivät ylittäneet 10 000 zlotya kalenterivuodessa. Mahdollisuus käyttää jäljennöstä verotusasuntotodistuksesta on mahdollista tilanteessa, jossa toimitetusta veroasuntotodistuksesta johtuvat tiedot eivät herätä epäilyksiä tosiseikkojen noudattamisesta. Lisäksi 10 000 zlotyn rajan ylittäminen kalenterivuodessa johtaa siihen, että on hankittava alkuperäinen verotuksellista asuinpaikkaa koskeva todistus.

Esimerkki 3.

Puolalainen yritys maksaa ulkomaille saatavat ostetuista lakipalveluista. Tammi-maaliskuussa 2019 yritykselle aiheutui 8 000 zlotya vastaavat palvelujen ostokustannukset. Huhtikuussa ulkomaiselle urakoitsijalle suoritetuissa maksuissa yhtiöllä oli oikeus käyttää kopiota veroasuntotodistuksesta luopuakseen kiinteän tuloveron perimisestä. Toukokuussa 2019 yritys osti oikeudellisia palveluita samalta taholta 7 000 zlotylla. Maksu yllä mainitusta palvelusta ylittää 10 000 PLN rajan verotuksellisen asuinpaikan todistuksen kopion käytöstä. Jos alkuperäistä todistusta ulkomaisen yrityksen verotuksellisesta kotipaikasta ei ole, puolalainen verovelvollis on velvollinen soveltamaan Puolan tuloverolaista johtuvaa kiinteämääräistä tuloverokantaa, eli 20 prosenttia.