Poistojen jatkaminen - erikoistapaukset, osa 1

Verkkosivusto

Yritystoiminnan harjoittamiseen liittyy joskus erityisiä olosuhteita, joissa verovelvollisella on monia epäilyksiä oikean ja edullisen tien löytämisestä verotustilanteesta. Yksi tällainen ongelma on poistojen jatkuminen erityisolosuhteiden vuoksi.

ZCP:n lahjoitus puolisolle ja poistojen jatkaminen

Aviomies haluaa lahjoittaa ravintolaliiketoimintansa veronmaksajille. Siirto tehdään notaarin vahvistamana asiakirjana. Avioliitossa on yhteisomaisuutta. Yrityksen tuloja verotetaan kiinteämääräisellä verolla ja verovelvollisen aviomies on aktiivinen arvonlisäveronmaksaja. Lahjoitus on järjestetty aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden kokonaisuus, joten vastaanottaja veronmaksaja saa kaikki yrityksen osat - käyttöomaisuuden, laitteet, tehdyistä sopimuksista johtuvat oikeudet jne. ZCP:n siirron jälkeen veronmaksajan aviomies lopettaa yrityksensä.

Yksi veronmaksajien epäilyistä on käyttöomaisuuden ZCP:n mukaisen lahjoituksen muodossa saatujen poistojen jatkaminen.

Art. 23 sek. 1 piste 45a lit. verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja ei ole verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia, eikä vastikkeetta hankitun käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden, paitsi perinnön tai lahjoituksen kautta hankitun, alkuperäisestä arvosta tehdyt poistot ole säädetty verotuksessa:

  1. tämä hankinta ei ole tuloa tavaroiden tai oikeuksien vastikkeetta vastaanottamisesta tai
  2. tämä tulo on vapautettu tuloverosta tai
  3. tämä hankinta on tuloa, josta on erillisten määräysten mukaisesti luovuttu veronkannosta.

Art. 22 g 1 kohdan. Henkilön tuloverolain 1 momentin 3 kohta käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden alkuarvon osalta ottaen huomioon 2-18, otetaan huomioon hankittaessa perinnöllä, lahjoituksella tai muuten vastikkeetta - hankintapäivän markkina-arvo, ellei lahjoitussopimuksessa tai ilmaissiirtosopimuksessa ole tätä arvoa määrätty pienemmäksi.

Toisaalta poistojen jatkaminen tapahtuisi oikeudellisen muodon muutoksen, jakautumisen tai sulautumisen yhteydessä tai kun omaisuutta siirretään yhtiöön luontoissuorituksena.

Lahjoituksella hankitun käyttöomaisuuden ja aineettoman hyödykkeen alkuarvo on kuitenkin tässä tapauksessa hankintapäivän markkina-arvo, ellei lahjoitussopimuksessa määrätä sitä pienemmäksi, jossa:

  1. markkina-arvo määritetään lahjoituksen ostopäivänä ottaen huomioon lahjoitussopimus, jos toisin määrätään,
  2. kiinteän omaisuuden alkuarvo ei saa kunkin yksittäisen omaisuuden osalta olla suurempi kuin lahjoituksena toimitetun omaisuuden markkina-arvo.

Asema näkyy myös Varsovan verokamarin johtajan 3.9.2015 antamassa yksilöllisessä tulkinnassa, viite nro. IPPB1 / 4511-699 / 15-2 / AM.

Vastuuyhtiön purkaminen ja hankitun omaisuuden poistot

Veronmaksaja harjoittaa liiketoimintaa, joka koostuu lainojen myöntämisestä, kiinteistöjen vuokraamisesta ja sairaanhoitopalveluista. Hän on myös osakas kahden hengen avoimessa yhtiössä, joka harjoittaa hänen toimintaansa vastaavaa toimintaa. Kuten kävi ilmi, sekä veronmaksaja että tämän yhtiön toinen osakkeenomistaja päättivät yhdessä purkaa sen. Veronmaksaja kuitenkin haluaisi jatkaa toimintaansa, mutta ottamalla sen haltuunsa selvitystilan yhteydessä. Vastuuyhtiön liiketoimintaan kuuluvat mm.rakennukset, maa-alueet, laitteet, saamiset ja velat, työntekijät, yhtiön velvollisuudet lähtevää kumppania kohtaan menojen ja hänelle kuuluvan omaisuuden palautuksesta, tehtyjen vuokra- ja leasingsopimusten mukaiset oikeudet ja velvollisuudet. Tässä tilanteessa veronmaksajalla oli epäilyjä mahdollisuudesta jatkaa poistoja siinä tapauksessa, että purkautuneen avoimen yhtiön yritys otettaisiin haltuun.

Tässä tapauksessa vain osa avoimen yhtiön varoista tulee verovelvollisen omistukseen yhtiön purkamisen seurauksena. Yhtiön purkaminen myötävaikuttaa saatavan syntymiseen toista yhtiömiestä vastaan ​​hänen osallistumisestaan ​​yhtiöön, joten osa omaisuudesta hankitaan yhtiön purkamisen jälkeen erillisellä hankinnalla yhtiön omaisuuden osaksi katsottavana. toiselle kumppanille. Näin ollen veronmaksaja hankkii seuraavat varat:

  1. kumppanilta maksua vastaan, jonka seurauksena hän voi määrittää niiden alkuperäisen arvon ostohinnalla,
  2. purkamalla avoin yhtiö sen alkuperäisen arvon mukaan, joka perustuu avoimen yhtiön käyttöomaisuus- ja aineettomien hyödykkeiden rekisteriin.

Tehdessään poistoja kohdassa 2 luetelluista omaisuuseristä verovelvollisella on velvollisuus jatkaa niiden poistomenetelmiä, joita on käytetty avoimessa yhtiössä, ottaen huomioon niiden alkuperäisestä arvosta jo tehdyt poistot.

Asema näkyy myös Katowicen verokamarin johtajan 29. maaliskuuta 2016 antamassa yksittäisessä tulkinnassa, viite nro. IBPB-1-1 / 4511-777 / 15 / BK

Yleisehtoisen yksityisen vuokrasopimuksen muutos liikeleasingsopimuksiksi ja poistoihin

Veronmaksaja harjoittaa liiketoimintaa, joka koostuu kiinteistöjen vuokraamisesta. Yhdessä vaimonsa kanssa hän osti 2 kiinteistöä, joita hän on vuokrannut yli 10 vuotta. Rakennukset vuokrataan yksityisellä vuokrasopimuksella yleisin ehdoin. Lukuisia modernisointi- ja peruskorjaustöitä on tehty yli 10 vuoden ajan. Vuokrasopimuksissa täsmennettiin poistot. Veronmaksaja päätti liittää nämä rakennukset vain toimintaansa ja maksaa rakennusten vuokratulot vain sen puitteissa. Hän ihmettelee, miltä poistojen jatkamisen pitäisi näyttää.

Tässä tapauksessa on korostettava, että verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja ei pidetä veron perusteesta vähennettyinä tai verovelvolliselle palautetuina missään muodossa, kun kumpikin puolisoista on jo alentanut veropohjaa poistoilla alkuperäisestä arvosta. näiden rakennusten käyttöomaisuudesta, kuten tässä tapauksessa. Toisaalta kun nämä rakennukset luovutettiin verovelvollisen elinkeinotoimintaa varten, kustannuksiin ei voida sisällyttää perusteesta laskettuja, jo tehtyjä poistoja.

Veronmaksaja, kun se on hyväksynyt edellä mainitun Aiemmin yksityisellä vuokrasopimuksella vuokratuista rakennuksista, jotka on verotettu yleisillä periaatteilla, on velvollinen jatkamaan näiden omaisuuserien nykyistä poistomenetelmää ottaen huomioon jo tehdyt (molempien puolisoiden) poistot. On syytä korostaa, että ennen poistojen aloittamista verovelvollisen tulee valita yksi poistotapa ja käyttää sitä, kunnes käyttöomaisuus on kokonaan poistettu.