Velallisen kiinteistön ulosottomieshuutokauppa

Palvelus

Velallisen kiinteistön ulosottomieshuutokauppa on eräänlainen julkinen myynti, johon kuka tahansa voi osallistua. Tällaista huutokauppaa voidaan käyttää talojen, asuntojen (mukaan lukien osuuskuntaomistus) ja velkojalle kiinnitettyjen kiinteistöjen myymiseen. Pääsääntöisesti kiinteistö voidaan takavarikoida ja huutokaupata vain, jos se on velallisen omaisuutta. Tällaisen huutokaupan järjestää ulosottomies, jota valvoo kiinteistön toimivaltaan kuuluva tuomioistuin.

Velallisen kiinteistön ulosottomieshuutokauppa - valmistelu

Ennen kuin omaisuus voidaan myydä julkisessa huutokaupassa, omaisuus on ensin takavarikoitava. Tällaisen ulosmittauksen suorittaa ulosottomies kutsuen samalla velallisen maksamaan velan 2 viikon kuluessa haasteen vastaanottamisesta. Samaan aikaan kiinnitykseen tehdään merkintä täytäntöönpanon aloittamisesta.

Kuvaus- ja arviohakemus

Jos velallinen haasteesta huolimatta päättää olla maksamatta velkaa, velkojalla on oikeus hakea ulosottomieheltä kiinteistön kuvausta ja arviota. Arvioinnin tekee asiantuntija. Kuvattuaan ja arvioituaan ja täydennettyään kaikki tarvittavat asiakirjat ulosottomies ja menettelyä valvova tuomioistuin ilmoittavat huutokaupan päivämäärän. Edellytyksenä on, että tämä huutokauppa voidaan toteuttaa aikaisintaan 2 viikon kuluttua kiinteistön kuvauksen ja arvioinnin lopullisuudesta. Huutokaupasta tiedot on julkistettava viimeistään 2 viikkoa ennen huutokauppaa. Ilmoitus kiinteistön päivämäärästä, paikasta ja kuvauksesta on esillä oikeusrakennuksessa, kiinteistön sijaintipaikan kuntaviranomaisessa sekä paikallisessa päivälehdessä.

Maksa takuu ennen huutokauppaa

Ennen huutokauppaa jokaisen asianosaisen on maksettava vakuus, joka on 1/10 kiinteistön arvosta.Tämä takuu säilyy siinä tapauksessa, että tarjoaja vahvistetaan ja muut tarjoajat palautetaan takaajalle. Jos vahvistuksen vastaanottanut tarjoaja ei suorita hintaa, hän menettää peruuttamattomasti takuunsa, joka on tarkoitettu täytäntöönpanokustannuksiin ja ylijäämä sisältyy ulosotosta saatuun summaan ja lunastuksen yhteydessä. täytäntöönpanosta, se siirretään Valtiokonttoriin.

Velallisen kiinteistöjen ulosottohuutokauppa - kurssi

Ulosottomiehen huutokauppa velallisen kiinteistöstä on suullinen ja sen toteuttaa ulosottomies. Kiinteistöhuutokaupan ensimmäisenä suunniteltuna päivänä sen lähtöhinnan on oltava vähintään ¾ arvioidusta hinnasta. Jos kiinteistöä ei voida myydä, määrätään velkojan pyynnöstä toinen huutokauppapäivä. Toisella kaudella lähtöhinta laskee ja on 2/3 huutokaupan arvioidusta arvosta.
Velkoja voi tietysti ottaa kiinteistön omistukseensa lähtöhintaan, mutta jos se ei halua tehdä niin eikä ensimmäisellä ja toisella huutokaupalla ole toivottua vaikutusta, ulosottomenettely keskeytetään ja uusi ulosotto tätä omaisuutta vastaan ​​voi tapahtua vasta 6 kuukauden kuluttua.

Korkeimman tarjouksen tehnyt tarjoaja voittaa tarjouksen. Ulosottomies antaa takuun huutokaupatusta omaisuudesta korkeimman hinnan tarjonneelle henkilölle. Tällainen vahvistus myönnetään sen jälkeen, kun jäljellä olevia tarjoajia on kutsuttu kolme kertaa jatkotoimenpiteitä varten. Tarjouskilpailun tuloksena kiinteistö myydään eniten tarjoavalle.

Tuomioistuimen antaman ratkaisun tullessa lainvoimaiseksi kiinteistön ostaja on velvollinen 14 päivän kuluessa kutsun vastaanottamisesta maksamaan huutokaupatun määrän suorittamalla maksun tuomioistuimen sulkutilille vähennettynä maksetulla takuulla. Käteinen raha. Sitten tuomioistuin antaa määräyksen omistusoikeuden myöntämisestä, mikä on sama kuin omistusoikeuden siirtäminen uudelle omistajalle ja merkinnän tekeminen velkojalle. Uudella omistajalla on mahdollisuus pakottaa kiinteistön poistuminen olemassa olevien vuokralaisten toimesta ja tyhjentää se omaisuudestaan.