Ketä se koskee ja milloin laskujen keskusrekisteri otetaan käyttöön?

Verkkosivusto

Valtiovarainministeriö on pitkään suunnitellut laskukeskusrekisterin (CRF) käyttöönottoa. CRF:ää koskevat säännökset sisältyivät ministeriön esittämään lakiehdotukseen tavaroiden ja palveluiden verosta annetun lain ja veroasetuksen muuttamisesta. Katsotaan, milloin Laskukeskusrekisteri tulee voimaan ja mitä muutoksia se tuo yrittäjille.

Mistä lähtien Laskukeskusrekisteri tulee voimaan?

Euroopan komissio suositteli ajatusta keskitetyn laskurekisterin luomisesta jo vuonna 2010 "ALV:n vihreässä kirjassa" ratkaisuna, joka tulisi ottaa käyttöön kaikkialla Euroopan unionissa.

Puolassa Keskuslaskurekisteri zviimeksi otettu käyttöön 1.7.2019 alkaen. Ensin päätettiin keskittyä yhtenäisten valvontatiedostojen (JPK) toiminnallisuuden kehittämiseen, sitten alettiin työskennellä arvonlisäveron jaetun maksun (split payment) ja STIR-maksun mallilla eli mekanismilla, jonka avulla voit tarkistaa veronmaksajien pankin. tilit, ja nyt on päätetty ottaa käyttöön CRF. 01.7.2019 alkaen luodaan Laskukeskusrekisteri ja otetaan käyttöön uusi yhtenäisen valvontatiedoston rakenne - JPK_VDEK, joka korvaa nykyisen JPK_VAT-tiedoston sekä ALV-7- ja VAT-7K-ilmoitukset.

Tarkoituksena ottaa käyttöön keskuslaskurekisteri

Kuten valtiovarainministeriö selittää, laskukeskuksen käyttöönoton tarkoituksena on analysoida ja valvoa laadittujen arvonlisäverolaskujen oikeellisuutta. CRF on suunniteltu auttamaan verorikosten ja tahallisten petosten, kuten arvonlisäveropetosten, havaitsemisessa. Päästymällä suoraan yrittäjien laskuihin veroviranomaiset voivat tehdä yksityiskohtaisia ​​analyyseja ja näin on mahdollista havaita nopeasti verorikokset - soveltamalla väärää arvonlisäverokantaa tarkoituksellisesti alentamalla tai myöntämällä ns. tyhjiä laskuja. Tämä tarkoittaa muun muassa yrittäjien osallistumien tarkastusten suhteellista vähentämistä - suurempaa automatisointia sekä tällaisten tarkastusten keston nopeuttamista.

Valtiovarainministeriö toivoo, että keskuslaskurekisterin käyttöönotto johtaa petollisen toiminnan poistamiseen, minkä ansiosta toiminnan asianmukaisen harjoittamisen edellytykset paranevat. Lähetettyjen tietueiden perusteella saadut kattavammat tiedot osana uusia toimitettuja JPK_VDEK-tiedostoja muodostavat perustan rekisterin tehokkaammalle käytölle.

Mitä tietoja Laskukeskusrekisteri sisältää?

Laskukeskusrekisteri sisältää yksityiskohtaiset tiedot arvonlisäverorekistereistä sekä nykyisestä arvonlisäveroilmoituksesta, jotka lähetetään uusien JPK_VDEK-tiedostojen perusteella yhdistäen nykyisen JPK_VAT:n tiedot arvonlisäveroilmoituksen tietoihin. Tästä syystä rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa. Jos JPK_VDEK-tiedostosta löytyy virheitä, esim. myyntilaskua ei näytetä tiedostossa, lähetetään tiedoston korjauspyyntö veronmaksajalle. Jos yrittäjä ei lähetä oikaisua tiedostoon 14 päivän kuluessa, hänelle määrätään päätöksellä 500 zlotyn sakko.

Keskuslaskurekisteri ja sähköisen laskutuksen vaatimus

CRF on siksi luotava veronmaksajien toimittamien yhtenäisten valvontatiedostojen perusteella, jotka lähetetään seuraavien kautta:

  • yrittäjien käyttämät online-kirjanpitojärjestelmät;

  • aiemmin luotu valtiovarainministeriön sovellus.

Velvollisuus lähettää tietueet yhdessä arvonlisäveroilmoituksen kanssa korvaa nykyisen JPK_VAT-tiedostojen lähetysvelvollisuuden. Näin ollen arvonlisäverorekisteri ei enää toimi vain VAT-7 (VAT-7K) -ilmoitukseen sisältyvien määrien laskentaperusteena, vaan se toimii valvonta- ja analyyttisiä tarkoituksia varten.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Sekä CRF-säännökset että erilliset PEF:n eli sähköisen laskutusalustan luomista säätelevät säännökset edellyttävät jopa sähköisten laskujen laatimista. Tällä hetkellä yritysten väliset asiakirjat ovat tyypillisesti PDF-tiedostoja, jotka sisältävät laskun kuvan, jota ei voi muokata - eikä tällaisia ​​tiedostoja lopulta pidetä verkkolaskuina. Siksi laskutusohjelmia valittaessa kannattaa analysoida, mahdollistaako ohjelma oikeiden e-laskujen eli sähköisten laskujen lähettämisen jäsennellyssä muodossa. Sähköisen laskutuksen käyttöönotto edistäisi tietotyön automatisointia ja olisi valtava ajansäästö sekä yrittäjille että kirjanpitäjille.