Milloin velkoja voi myydä velan lain mukaan?

Palvelus

Yksi velkojen perintämahdollisuuksista velallisilta perinteisen sovinto- ja tuomioistuinperinnän lisäksi on myydä velka ja päästä eroon hankalista velallisista. Voidaanko kaikki saamiset kuitenkin myydä? Milloin velkoja voi myydä velan?

Yleensä vastaus on kyllä. Sopimusvapauden periaatteesta olisi pääteltävä, että kaikilla saamisilla voidaan käydä kauppaa lain rajoissa. Tämä todetaan myös Art. Siviililain 509 §:"velkoja voi ilman velallisen suostumusta siirtää saatavan kolmannelle osapuolelle (siirto), jollei tämä ole lain, sopimukseen perustuvan varauman tai velvoitteen luonteen vastaista." Edellytykset saamisten luovutuksen tehokkuudelle (mukaan lukien saamisten myyntisopimus) eivät herätä epäilyksiä. Jos kuitenkin haluat myydä saatavasi, sinun tulee muistaa, minkä tyyppiset saamiset on lain mukaan jätetty oikeustoimien ulkopuolelle.Tällaisia ​​rajoituksia on kolme luokkaa: lakisääteiset, sopimusperusteiset ja vastuuseen liittyvät.

Milloin velkoja voi myydä velan? - lakisääteiset rajoitukset

Yleisin esimerkki ei-siirrettävistä vaateista ovat työsuhteesta johtuvat saamiset, jotka johtuvat 30.1. Työlain 84 § (mukaan lukien työkorvaukset, provisiot jne.). Lisäksi merkittävä joukko tällaisia ​​vaateita ovat oikeuksia, jotka eivät ole lain nojalla siirrettävissä mm. takaisinostooikeus (siviililaki 595 §), etuostooikeus (siviililaki 602 §), henkilörajattumus (siviililain 300 §) tai oikeus elinkautiseen vankeuteen (siviililaki 912 §). Ei-siirrettävä Art. Siviililain 449 §:ssä sisältää myös pykälässä tarkoitetut henkilövahinkovaatimukset. 444-448 siviililain, lukuun ottamatta niitä, jotka: jo vaaditaan ja jotka on tunnustettu kirjallisesti tai myönnetty lainvoimaisella tuomiolla.

Milloin velkoja voi myydä velan? - sopimusrajoitukset

Ne johtuvat suoraan velkojan ja velallisen välisestä oikeussuhteesta. Useimmiten se on lauseke, joka sulkee pois mahdollisuuden siirtää sopimuksesta johtuvia saamisia. Tässä tapauksessa on tarpeen viitata Art. Siviililain 514 §, jossa käsitellään ilman velallisen suostumusta tehtyä luovutussopimusta: "Jos vaatimus vahvistetaan kirjeellä, sopimusvaraus, jonka mukaan siirtoa ei voida tehdä ilman velallisen suostumusta, on voimassa ostajaa kohtaan vain, jos kirje sisältää huomautuksen tästä varauksesta, ellei ostaja tiennyt varauksesta siirtoajankohta."

Velvoitteen luonteesta johtuvat rajoitukset

Joissakin oikeussuhteissa on olennaista, että niistä johtuva suoritus toteutuu tietyn henkilön hyväksi. Näissä tapauksissa tämä erityinen subjektiivinen sitominen suljetaan pois Art. Siviililain 58 § mahdollisuus luovuttaa saamisia. Tällaisia ​​suhteita ovat ennen kaikkea elatusvelvollisuus tai oikeus eläkkeeseen (siviililain 903 §). Vastuun vastaisen toimeksiantosopimuksen tekeminen on pätemätön.