Milloin WNT:tä ei tarvitse selvittää?

Palveluvero

Pääsääntöisesti yrittäjät, jotka ostavat tavaroita muista EU-maista tulevilta urakoitsijoilta, ovat velvollisia selvittämään yhteisön sisäisen tavaran hankinnan. Joissakin tilanteissa tästä velvoitteesta on kuitenkin mahdollista luopua.

Milloin olemme tekemisissä WNT:n kanssa?

Tavara- ja palveluveroon kohdistuu mm. tavaroiden yhteisöhankinta vastikkeellisesti maan alueella.

Art. 97 sekuntia Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisvelvollisen verovelvollisen on ilmoitettava rekisteröintihakemuksessa veroviraston päällikölle aikomuksestaan ​​aloittaa kyseinen toiminta ennen ensimmäistä yhteisöluovutusta tai ensimmäinen yhteisön sisäinen hankinta.

9 artiklan 2 kohta Arvonlisäverolain 1 §:ssä kerrotaan, mikä on yhteisöhankinta. Puolan tasavallan alueella käsittelemme sitä edellyttäen, että tavaroiden ostaja on arvonlisäveron maksaja, ostettu tavara on tarkoitettu käytettäväksi hänen verovelvollisena suorittamaansa toimintaan ja tavaran toimittaja on arvonlisäveron maksaja.

WNT tapahtuu, kun:

 • tavarat ostetaan korvausta vastaan ​​maan alueelta,

 • ostaja saa oikeuden määrätä tavarasta omistajana,

 • suoritetun toimituksen seurauksena tavarat lähetetään tai kuljetetaan muun jäsenvaltion alueella kuin sen jäsenvaltion alueella, jossa lähetys tai kuljetus alkaa, tavaran toimittava henkilö, tavaroiden ostaja tai heidän puolestaan .

WNT-poikkeukset

Tietyissä tilanteissa ei kuitenkaan ole olemassa tavaroiden yhteisöhankintaa. Tämä tapahtuu, kun sen ovat tehneet tietyt säännöksessä määritellyt ostajaryhmät. 10 sek. arvonlisäverolain 1 momentin 2 kohta. Tämä poissulkeminen kattaa:

 • kiinteämääräiset viljelijät maataloustoiminnastaan,

 • verovelvolliset, jotka harjoittavat vain muuta kuin veronalaista toimintaa ja joilla ei ole oikeutta alentaa maksettavan veron määrää tavaroiden ja palvelujen hankinnasta perittävän veron määrällä,

 • verovelvolliset, joiden myynti on vapautettu verosta 11 artiklan mukaisesti. 113 kohta. arvonlisäverolain 1 ja 9 §

 • oikeushenkilöt, jotka eivät ole verovelvollisia.

Kuten tästä ilmenee, yhteisöhankinnoissa ei ole velvollisuutta selvittää, mm. pienyrittäjien osalta, joiden myynti on vapautettu tavaroiden ja palveluiden verosta §:n mukaisesti. 113 kohta. arvonlisäverolain 1 ja 9 §:n mukaan.

Tärkeää on, että edellä mainitun vapautuksen käyttö on mahdollista edellyttäen, että yhteisön sisäisten tavaroiden hankinnan yhteisarvo maan alueella mainittujen tahojen kanssa ei ylittänyt 50 000 zlotya verovuoden aikana.

Kuitenkin sen ylittymisen jälkeen Art. 10 sek. arvonlisäverolain 5 §. Edellä mainitun säännöksen mukaan katsotaan, että siitä hetkestä lähtien, kun ilmoitettu määrä ylittyy, tavaroiden yhteisöhankinta on jo tapahtunut. Lisäksi edellytetään, että maan alueella tapahtuvan yhteisöhankinnan kokonaisarvo ei ylitä 50 000 zlotya myös edellisenä verovuonna (lain 10 §:n 2 momentti).

Tietyn verovuoden raja-arvon ylityksestä ei seuraa ainoastaan ​​velvollisuutta selvittää yhteisöhankinta kyseisen vuoden loppuun mennessä, vaan myös seuraavana vuonna. Paluu verovapauteen sallitaan vasta tämän seuraavan verovuoden jälkeen, mikäli 50 000 zlotyn rajaa ei ylitetä.

Art. arvonlisäverolain 10 §:n 4 momenttia, kun lasketaan 50 000 zlotyn rajaa, art. 10 sek. Lain 4 §:

 • sen jäsenvaltion alueella maksettavan tai maksetun arvonlisäveron määrä, josta tavarat lähetetään tai kuljetetaan,

 • uusien kuljetusvälineiden ja valmisteveron alaisten tavaroiden yhteisöhankinnan arvot.

Edellä mainittu vapautus ei päde, jos oston kohde on:

 • uudet kulkuvälineet;

 • valmisteveron alaisia ​​tavaroita.

Rajan ylittäminen

Kun 50 000 zlotyn raja-arvo ylittyy, katsotaan, että yhteisöhankinta on jo tapahtunut. Tällöin verotetaan koko liiketoimen arvo, joka on johtanut tämän määrän ylitykseen. Näin ollen ei ole oikein jakaa tiettyä hankintaa ja verottaa vain ilmoitetun rajan ylittävää ylijäämää yhteisön sisäisenä tavaranhankintana.

Verohallinnon johtajan kanta yksittäispäätöksessä 18.4.2014, tiedostoviite. 3063-ILPP1-3.4512.73.2017.2.KB, on seuraava:

(...) artiklan mukaisesti. 97 sekuntia 1 §:ssä tarkoitetut verovelvolliset. 15, jollei rekisteröityä aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi velvoitettu, ennen ensimmäisen yhteisöluovutuksen tai ensimmäisen yhteisöhankinnan päivämäärää ilmoittamaan 2 §:ssä tarkoitetussa rekisteröinnissä veroviraston päällikölle. 96 aikomuksesta aloittaa näiden toimintojen suorittaminen.

Art. 97 sekuntia Lain 2 §:n säännös. 1 koskee myös 3 §:ssä tarkoitettuja verovelvollisia. 15 muut kuin kohdassa mainitut 1 §:ssä tarkoitettuja ei-verovelvollisia oikeushenkilöitä. 15, jos yhteisöhankinnan arvo ylitti 1 artiklassa tarkoitetun määrän. 10 sek. 1 piste 2, ja niille, jotka aikovat käyttää 11.1. 10 sek. 6.

Veroviraston päällikkö vahvistaa 1 momentissa tarkoitetun yhteisön rekisteröinnin. 1-3, EU:n arvonlisäverovelvollisena (lain 97 §:n 9 momentti).

Edellä mainitut määräykset huomioon ottaen on todettava, että hakijan tulee rekisteröityä arvonlisävero-EU:ksi rekisteröidessään Saksassa yleisten teiden kunnostukseen tarkoitettuja rakennustuotteita, joiden arvo ylittää 50 000 zlotya. veronmaksaja jättämällä rekisteröintihakemuksen (...) .

Arvonlisäverosta vapautuksen saavan verovelvollisen, joka on velvollinen verottamaan yhteisöhankintaa 50 000 zlotyn rajan ylittämisen vuoksi, on rekisteröidyttävä EU:n arvonlisäverovelvolliseksi. Tätä tarkoitusta varten hänen on toimitettava ALV-R-lomake.