Milloin arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen?

Palveluvero

Verovirastolle kuuluvan veron alentaminen ei ole sallittua, jos:

  1. majoitus- ja ateriapalvelut, lukuun ottamatta matkustajille tarkoitettujen valmisruokien ostoa henkilökuljetuspalveluja tarjoavien verovelvollisten toimesta,
  2. henkilöautojen ja muiden moottoriajoneuvojen kuljettamiseen käytettävät moottoripolttoaineet, dieselöljy ja kaasu, joiden kokonaispaino on enintään 3 500 kg, lukuun ottamatta 11.1. 86 sek. 4 pistettä arvonlisäverolain 1-7,
  3. palvelujen maahantuonti, jonka yhteydessä saatavien maksu suoritetaan suoraan tai välillisesti yhteisölle, jonka kotipaikka, kotipaikka tai johto on arvonlisäverolain liitteessä 5 lueteltujen maiden alueella,
  4. tavarat ja palvelut, joiden hankinta on todistettu laskuilla, jotka on vastaanotettu ennen subjektiivisen vapautuksen menettämistä tai ennen vapautusta irtisanoutumispäivää, paitsi jos kyseessä on fyysisen inventaarion laatiminen ja ilmoitus verotoimiston päällikölle tai jos se on tehty lahjoituksen tai ilmaisen palvelun seurauksena.