Milloin työntekijöille voidaan määrätä sakkoja?

Palvelus

Työlaissa määritellään sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Neljännessä luvussa kuvataan kaikki velvollisuudet, jotka työsuhteen molemmilla osapuolilla on täytettävä. Mutta mitä työnantaja voi tehdä tilanteessa, jossa työntekijä ei täytä velvollisuuksiaan tai rikkoo määräyksiä? Mitä tilaussakkoja se voi määrätä?

Määrää rangaistukset työlaissa

Työlain 108 §:ssä määritellään määräyssakkoja, joita työnantaja voi määrätä työntekijälle työntekijän velvoitteiden noudattamatta jättämisestä. Nämä määräykset sisältävät kolmenlaisia ​​seuraamuksia:

  • nuhtelu,

  • nuhteen rangaistus,

  • käteisrangaistus.

Säännöt kuvaavat yksityiskohtaisesti, missä tapauksissa edellä mainittuja määräyssakkoja voidaan soveltaa.

Työnantaja voi määrätä työntekijälle varoitus- ja varoitusrangaistuksen, jos työntekijä ei ole noudattanut työprosessin vakiintunutta organisaatiota ja järjestystä, työterveys- ja turvallisuusmääräyksiä, palomääräyksiä sekä hyväksyttyä saapumisen vahvistamistapaa. ja töissä oleminen ja työstä poissaolon perustelut.

Rahallinen sakko työntekijälle

Työntekijää puolestaan ​​voidaan sakottaa seuraavista syistä:

  • terveys- ja turvallisuusmääräysten tai palomääräysten noudattamatta jättäminen,

  • lähteä töistä ilman perusteita,

  • ilmestyy töihin humalassa,

  • alkoholin nauttiminen työn aikana.

Tärkeää on, että yhdestä rikkomuksesta, samoin kuin jokaisesta työntekijän perusteettomasta poissaolopäivästä, rangaistus ei voi olla suurempi kuin hänen yhden päivän palkka. Lisäksi kaikkien sakkojen summa ei saa ylittää 1/10 työntekijän tietyn kuukauden palkasta.

Tärkeä!

Työnantajan tulee kohdentaa kaikki työntekijöille määrätyistä sakkotuloista työterveys- ja työturvallisuusolojen parantamiseen.

Kurinpidollinen irtisanominen

Ankarin rangaistus, jonka työntekijä voi saada, on irtisanominen ilman irtisanomista, joka tunnetaan myös kurinpidollisena irtisanomisena. Tällainen irtisanominen on kuvattu yksityiskohtaisesti työlaissa ja sitä voidaan soveltaa vain, jos työntekijä on syyllistynyt.

52 § 1. Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa työntekijän tuottamuksesta, jos:

1) työntekijän perusvelvollisuuksien vakava rikkominen;

2) työntekijä tekee työsopimuksen voimassaoloaikana rikoksen, joka estää häntä ottamasta palvelukseen hänen asemaansa, jos rikos on ilmeinen tai lainvoimaisella tuomiolla vahvistettu;

3) työn suorittamiseen tarvittavien oikeuksien menettäminen työntekijän hoitamassa tehtävässä.

Kaikki edellä mainitut säännölliset rangaistukset on sisällytetty työlakiin auttaakseen työnantajia noudattamaan työlainsäädäntöä ja muita työpaikkamääräysten säännöksiä.