Kassakoneet kaikille – voivatko niistä tulla pakollisia?

Verkkosivusto

Kassakoneet yleistyvät yhä enemmän yrittäjien keskuudessa, mikä johtuu muuttuvista säännöksistä, jotka vähentävät niiden toimintojen luetteloa, joista voidaan vapauttaa.Jälkeenpäin katsottuna voidaan todeta, että myös vapautuksen liikevaihtoraja on laskenut vuosien varrella. Pyrkiikö Puolan hallitus poistamaan kokonaan kassakoneiden rekisteröintiä koskevat poikkeukset? Ota selvää, onko mahdollista, että kassakoneista tulee kaikkien askare!

Kenen on rekisteröitävä myynti kassakoneessa?

Myynnin kirjaamisvelvollisuudesta kassalla säädetään pykälässä. 111 sek. Tavaroiden ja palveluiden verosta annetun lain 1 §. Sen mukaan verovelvolliset, jotka myyvät liiketoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja kiinteämääräisille viljelijöille, ovat velvollisia rekisteröimään liikevaihtonsa kassakoneen avulla.

Art. 111 sek. arvonlisäverolain 1 §

Elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille myyvät verovelvolliset ja kiinteäkantaiset viljelijät ovat velvollisia pitämään kirjaa liikevaihdosta ja veronmääristä kassakoneiden avulla.

Toisaalta valtiovarainministerin asetus poikkeuksista kirjanpitovelvollisuudesta kassakoneiden käytön yhteydessä sisältää poikkeuksia tästä säännöstä, sillä se sisältää tietyn laajuuden sekä subjektiivisia että objektiivisia poikkeuksia.

Kassakoneet kaikille ja vapautusten laajuus vuosien varrella

Subjektiivinen vapautus kassasta johtuu liikevaihdon rajasta, jonka yhteisö saavuttaa vuoden aikana. Tämä raja on suhteellinen. Tämä tarkoittaa, että vuoden aikana myynnin aloittavan yrittäjän tulee laskea raja uudelleen suhteessa siihen, kuinka monta kuukautta myyntiä tehtiin. Vuoteen 2012 asti tämä raja oli 40 000 zlotya, mutta se alennettiin 20 000 zlotiin ja on edelleen voimassa.

Tavoitevapaus kattaa toiminnan, jonka suorittaminen oikeuttaa vapautukseen kassan tulokirjanpidosta. Luettelo vapautetuista toiminnoista on asetuksen liitteessä. Vuosien saatossa oikeus subjektiiviseen poikkeukseen on menetetty mm kuten:

 • oikeudelliset palvelut,

 • kirjanpito- ja kirjanpitopalvelut,

 • markkina- ja mielipidetutkimus,

 • liike- ja liikkeenjohdon konsultointi,

 • sihteeri- ja käännöspalvelut,

 • hautajaiset ja niihin liittyvät palvelut,

 • kotitalouspalvelut.

Myös niiden toimintojen piiri, joita ei vapauteta, vaikka liikevaihtorajaa ei ylitetä, on laajentunut. Niiden toimintojen alaa, joihin vapautus ei koske, on laajennettu mm. palveluista:

 • moottoriajoneuvojen ja mopojen korjaus;

 • ajoneuvojen testauksen ja teknisten tarkastusten alalla;

 • lääkäreiden ja hammaslääkäreiden tarjoaman sairaanhoidon alalla, lukuun ottamatta kohdassa lueteltujen henkilöiden tarjoamia palveluja asetuksen liitteen 51 kohta;

 • lakipalvelut, lukuun ottamatta kohdassa mainittuja palveluja asetuksen liitteen 28 kohta;

 • veroneuvonta;

 • kiinteiden ravitsemislaitosten tarjoama, myös kausiluonteisesti;

 • ateriapalvelu;

 • kampaamo, kauneus ja kosmetologia.

 • kulttuuri ja viihde - vain sirkusesityksiin pääsyn puitteissa,
 • liittyvät viihteeseen ja virkistykseen - vain huvipuistoihin, huvipuistoihin, diskoihin, tanssisaleihin pääsyn alalla,
 • valuutanvaihdon alalla, lukuun ottamatta pankkien ja luotto-osuuskuntien tarjoamia palveluja.

Kenelle kassakoneet ovat pakollisia vuonna 2018?

Valtiovarainministerin tällä hetkellä sitovassa asetuksessa poikkeuksista kassakirjanpitovelvollisuudesta lakkaavat poikkeukset 31.12.2017. Se korvataan kokonaan uudella 20.12.2017 annetulla määräyksellä vapautusvelvollisuudesta. kirjaaminen kassakoneiden käytöstä, mikä pienensi vapautusten soveltamisalaa useilla erillä. Hallitus todennäköisesti pyrkii tulevaisuudessa tekemään kassakoneista pakollisia kaikille.

Lopulta kaikki kassakoneet korvataan verkkokassakoneilla, jotka liitetään valtiovarainministeriöön ja niille kirjatut myyntit raportoidaan jatkuvasti Kassakeskukseen. Tällä hetkellä niiden odotetaan tulevan joillakin toimialoilla käyttöön vuoden 2018 alussa, mutta tätä tietoa ei ole vielä vahvistettu virallisesti.