Online-kassakone - voiko sen sammuttaa, kun kuitteja ei anneta?

Verkkosivusto

Veronmaksajien on nyt siirryttävä verkkokassoihin. Yllä oleva ei koske kaikkia yrityksiä. Tällä varmistetaan, että budjettitulot ovat suuremmat ja että veronmaksajat kirjaavat kaikki tapahtumansa kassalla. Artikkelissa kerromme, kannattaako online-kassakone kytkeä päälle, jos myyntiä kirjataan satunnaisesti.

Kenen pitää kirjata myynti kassalla?

Art. 111 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille myyvät verovelvolliset ja kiinteämääräiset viljelijät ovat velvollisia pitämään kirjaa myynnistä kassakoneilla.

Edellä olevassa säännöksessä täsmennetään yleissääntönä, että kirjanpitovelvollisuus kassakoneella koskee kaikkia verovelvollisia, jotka myyvät siinä määritellyille vastaanottajille eli elinkeinotoimintaa harjoittamattomia luonnollisia henkilöitä ja kiinteämääräisiä viljelijöitä. Näin ollen yksi kassakoneiden rekisteröintivelvollisuutta määräävistä peruskriteereistä on verovelvollisen tarjoamien etujen ostajan asema.

Online kassa

Lainsäätäjä teki arvonlisäverolakiin merkittäviä muutoksia kassakoneiden alalla. Uudet määräykset edellyttävät mm. mahdollisuus (ja laissa määritellyillä herkillä aloilla liiketoimintaa harjoittaville verovelvollisille - velvollisuus) käyttää uudentyyppisiä kassakoneita, ns. online-kassakoneet myyntikirjanpidon säilyttämiseksi luonnollisista henkilöistä, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, ja kiinteämääräisiä viljelijöitä.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja tarjoaa rakennuspalveluita. Se suorittaa niitä luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa. Pitääkö hänen asentaa online-kassakone tässä tapauksessa?

Rakennusyritysten on 1.7.2021 alkaen rekisteröitävä myynti yksityishenkilöille verkkokassan avulla. Näin ollen verovelvollisella on tarkasteltavassa tapauksessa velvollisuus vaihtaa kassakone.

Veronmaksajalla on oikeus vähentää nettoarvosta 90 %, mutta enintään 700 zlotya vaihtaessaan kassakoneen verkkokassakoneeseen.

Tärkeää on, että verkkokassat on varustettu uusilla toiminnoilla, jotka mahdollistavat veromuistiin ja suojattuun kassakoneeseen tallennuksen lisäksi myös niillä rekisteröityjen tietojen jatkuvan, automatisoidun ja suoran siirron pidetyistä asiakirjoista ja tiedoista tärkeistä tapahtumista. kassakoneiden toiminnan ICT-järjestelmään Central Repository of Cash.

Verkkokassat kytkeytyvät kassakeskukseen tietoliikenneverkon kautta tavalla, joka varmistaa:

 1. lähettää kassakoneiden tietoja Kassojen keskustietovarastoon suoraan, jatkuvasti, automaattisesti tai Verohallinnon päällikön pyynnöstä sähköisessä muodossa, joka vastaa veroasetuksessa tarkoitettua loogista rakennetta;

 2. tilausten lähettäminen kassakeskuksesta kassoihin koskien kassakoneiden toimintaa ja niiden vastaanottamista näillä kassakoneilla:

 • liittyvät kassakoneen verotukseen,

 • mukaan lukien termi:

  • tiedonsiirtomenetelmä ja laajuus tästä kassakoneesta,

  • kassakoneen toimintatapa,

 • varmistaa kassakoneen oikean toiminnan.

Tärkeää on, että laissa määritellään ne vaatimukset ja toimintaperiaatteet, jotka verkkokassalaitteiden tulee täyttää (arvonlisäverolain 111 §:n 6a kohta). Edellä mainitun säännöksen mukaan kassakoneen on varmistettava tietojen asianmukainen tallentaminen, säilytys ja turvallinen siirto kassakoneesta ulkoisille tietovälineille sekä mahdollistettava yhteys ja tiedonsiirto kassakoneen ja Kassakeskuksen välillä.

Mitä teemme, kun verkkokassayhteyttä ei ole?

Jos edellä tarkoitettua yhteyttä ei verovelvollisesta riippumattomista syistä ole mahdollista tarjota:

 • tilapäisesti - veronmaksaja on velvollinen pitämään myyntikirjanpitoa ja varmistamaan tämän yhteyden heti, kun nämä syyt lakkaavat olemasta;

 • pysyvä - verovelvollinen on velvollinen pitämään myyntikirjanpitoa ja veroviraston päällikön suostumuksella varmistamaan tämän yhteyden verotoimiston päällikön kanssa sovituin väliajoin.

Siksi, kuten edellä mainitusta käy ilmi säännösten mukaan verovelvollisen ensisijaisena tehtävänä on varmistaa kassakoneen yhteys, joka mahdollistaa tiedonsiirron verkkokassan ja Kassakeskuksen välillä. Verkkokassan tulee tarjota yhteys ja tiedonsiirto kassakoneen ja Kassojen keskusvaraston välillä kassalla kirjaamista vaativien myynnin aikana, mikä tulee ymmärtää myös verovelvollisen valmiutena tällaiseen myyntiin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Verkkokassakone voidaan kytkeä pois päältä

Monilla veronmaksajilla on verkkokassakone, mutta he käyttävät sitä satunnaisesti liiketoimintansa erityisluonteen vuoksi.

Esimerkki 2.

Veronmaksaja johtaa rakennusyhtiötä. Pitää myyntikirjanpitoa luonnollisista henkilöistä, jotka eivät harjoita liiketoimintaa online-kassakoneella Internet-kortilla. Liiketoimintansa luonteesta johtuen - useiden viikkojen rakennuspalvelut - se antaa yhden tai kaksi kuittia kuukaudessa. Huolimatta siitä, että se tallentaa vain kerran tai kaksi kuukaudessa, se sisältää kassakoneen joka päivä.

Veronmaksaja uskoo, että hänellä on hänen tapauksessaan oikeus sammuttaa verkkokassakone. Hän haluaa ottaa sen käyttöön vain, kun hän antaa kuitin tai päivittäisen tai kuukausittaisen raportin. Se tarjoaa palvelujaan pysyvän toimipaikkansa ulkopuolella. Onko siis veronmaksaja oikeassa sulkeessaan pois verkkokassan?

Verkkokassan tulee tarjota yhteys ja tiedonsiirto kassakoneen ja Kassojen keskusvaraston välillä kassalla kirjaamista vaativien myynnin aikana, mikä tulee ymmärtää myös verovelvollisen valmiutena tällaiseen myyntiin.

Verkkokassakoneen tulee siis olla kytkettynä Internetiin pääsääntöisesti työaikana, eli palvelupisteen tai yrityksen avaamisen yhteydessä, eikä vain silloin, kun kyseessä on myyntitapahtuma. Esitetyissä olosuhteissa näin ei ole, koska verovelvollisen työ on palvelun tuottamista työmaalla, jossa tehdään korjaus- tai muuta rakennuspalvelua.

Yhteenvetona voidaan todeta, että liiketoiminnan luonteesta johtuen eli silloin, kun kauppa toteutetaan vasta rakennuspalvelun valmistumisen jälkeen, joka - kuten verovelvollisen tapauksessa on kuvattu - voi kestää useita viikkoja, verkkokassakone ei pitää olla päällä koko ajan.