Vakuutus- ja rahoituspalvelujen kassakone – onko se pakollinen?

Verkkosivusto

Yrittäjän tulee yritystä perustaessaan päättää, mille asiakasryhmälle hän myy. Verotuksen kannalta on tärkeää, koskeeko myynti yrityksiä vai henkilöitä, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, koska verovelvollista voidaan vaatia valmistelemaan tarvittavat työkalut kaupan asianmukaiseen dokumentointiin, esimerkiksi kassakone. Katsotaan, vaatiiko myynti yksityishenkilöille aina kassakoneen ja onko kassa pakollinen vakuutus- ja rahoituspalveluissa?

Kassakone myytäessä henkilöille, jotka eivät harjoita yritystä

Art. 111 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan elinkeinotoimintaa harjoittamattomille henkilöille myyvien verovelvollisten ja kiinteämääräisten viljelijöiden on käytettävä kassakonetta ja rekisteröitävä siihen myynti. Tapahtuman dokumentoimiseksi asianmukaisesti tulee antaa asiakkaalle pakollinen verokuitti. Arvonlisäverolain 111. 1 §
"Yritystoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille myyvät veronmaksajat ja kiinteämääräiset viljelijät ovat velvollisia pitämään myyntikirjanpitoa kassakoneilla." Kassakoneen käyttöä koskevaan yleissääntöön on useita poikkeuksia. Vapautettuja myynnin kirjaamisesta kassakoneeseen ovat muun muassa yhteisöt, jotka harjoittavat valtiovarainministerin 28.12.2018 antaman asetuksen poikkeuksista kirjanpitovelvollisuudesta kassakoneella lueteltuja toimia. Tässä liitteessä luetellut poikkeukset ovat voimassa 31.12.2021 saakka. Subjektiivinen vapautus on mahdollista hyödyntää, koska myyntirajaa ei ole ylitetty edellisenä vuonna tai harjoitetun toiminnan lajiin liittyvistä poikkeuksista. Lisätietoja kassavapautuksista löytyy artikkelista: Kassakone. Tarkastellaan siis, pitääkö rahoitus- ja vakuutuspalvelujen tarjoamiseen liittyvä toiminta olla kassalla vai voiko se hyötyä vapautuksesta.

Rahoitus- ja vakuutuspalvelut – mitä ne sisältävät?

Rahoitus- ja vakuutuspalvelut kattavat monet rahoitukseen ja omaisuuden turvaamiseen liittyvät toiminnot sekä apu- ja välityspalvelut. Nämä toiminnot on määritelty Puolan tavara- ja palveluluokituksessa. Jotkut niistä ovat:

 • kulutus-, teollisuus- ja asuntolainalainojen ja -luottojen myöntäminen;
 • rahanvälitys;
 • säilytyspalvelut;
 • rahoitusleasingpalvelut;
 • investointipankkipalvelut;
 • luottokorttien myöntäminen,
 • sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutukset;
 • matkustajaajoneuvojen, rautatie-, lento- ja vesiliikenteen vakuutukset;
 • Kaikenlaisiin vakuutuksiin liittyvät jälleenvakuutuspalvelut;
 • Eläkerahastopalvelut;
 • arvopaperien välityspalvelut;
 • rahoitusmarkkinoiden operatiiviset palvelut;
 • investointipankkitoiminnan tukipalvelut;
 • Vakuutusagenttien ja -välittäjien palvelut;
 • rahoitusneuvontapalvelut;
 • Valuutanvaihto.

Vakuutus- ja rahoituspalvelujen kassakone

Yrityksille rahoitus- ja vakuutuspalveluja tarjoavien verovelvollisten on yleensä laadittava laskut tapahtuman dokumentoimiseksi. Kun kyseessä on myynti henkilöille, jotka eivät johda yrityksiä tai kiinteämääräisiä maanviljelijöitä, saattaa vaikuttaa siltä, ​​että kassakoneen ostaminen ja verokuitit voivat olla pakollisia. Vakuutus- ja rahoituspalvelujen kassakone ei kuitenkaan ole pakollinen, koska kassakoneiden kirjanpitovelvollisuuden vapautuksista annetun asetuksen liitteessä poikkeuksen piiriin kuuluvat rahoitus- ja vakuutuspalvelut. Huomaa, että vain palvelut PKWiU 64-66 ovat oikeutettuja vapautukseen. Veronmaksajan on päätettävä, kuuluvatko toiminnot edellä mainittuihin rajoihin. Jos verovelvollisen tarjoamat palvelut voivat saada vapautuksen kassalla ilmoittautumisvelvollisuudesta, verovelvollinen voi dokumentoida myynnin laskulla.

Vahvistus yllä olevalle on Varsovan verokamarin johtajan yksilöllinen tulkinta 21. huhtikuuta 2016 viitenumerolla: IPPP2 / 4512-252 / 16-2 / MT. Hakijan toiminnan kohteena on haltuunotettujen käytettyjen tavaroiden myynti (ns. panttilainausmyynti) ja rahoituspalvelut luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa. Verovelvollinen tiedusteli, onko hänellä rahoituspalvelujen myynnin johdosta oikeus vapautukseen tämän myynnin kirjaamisvelvollisuudesta kassakoneeseen. Verokamarin johtajan vastauksesta luemme:

"Hakija voi hakea vapautusta kirjaamisvelvollisuudesta panttamattomien lainojen (palkkapäivälainojen) myöntämiseen (...). Kuten tapauksen kuvauksesta käy ilmi, tämä toiminta sisältyy PKWiU 64-66 (64.94.Z), joten edellytys, joka mahdollistaa edellä mainitun käytön lomautuksia. Näin ollen liikevaihto, jonka hakija saavuttaa vapautetun toiminnan ansiosta (...) voidaan katsoa vapautettuna kassarekisteröintivelvollisuudesta, kun taas jäljelle jäävää liikevaihtoa, eli saatua sellaisten toimintojen suorittamisesta, jotka eivät kuulu kassajärjestelmään. poikkeuksesta, hakija on velvollinen tallentamaan kassakoneella (. ..)".

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1.

Angelika harjoittaa yritystä, jossa hän tarjoaa luottojen ja lainojen myöntämiseen liittyviä palveluita sekä yrityksille että yksityishenkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa. Voiko Angelika siis dokumentoida koko myynnin laskuilla, vai pitääkö ostaa kassakone ja kirjata myynti siihen?

Koska Angelika tarjoaa vapautusliitteessä lueteltuja rahoituspalveluita, yksityishenkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa ja jotka voivat dokumentoida kaiken myynnin laskuilla, ei ole velvollisuutta antaa verokuittia.

Esimerkki 2.

Mr. Robert johtaa yritystä ja tarjoaa vakuutuspalveluita. Myynti koskee vain luonnollisia henkilöitä, jotka eivät harjoita liiketoimintaa. Onko herra Robert velvollinen ostamaan kassakoneen?

Ei, herra Robert ei ole velvollinen ostamaan kassakonetta, koska PKWiU 64-66:ssa luetellut vakuutuspalvelut voivat olla vapautettuja kassasta. Siksi herra Robert voi tehdä kauppaa tehdessään laskun.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vakuutus- ja rahoituspalvelujen kassakone ei ole pakollinen, mikäli verovelvollisen harjoittama toiminta kuuluu PKWiU:n divisioonaan 64-66. Tällöin yrittäjä ei ole velvollinen ostamaan kassakonetta ja antamaan kuitteja, ja hän voi dokumentoida koko myynnin laskuilla.