Lemmikkikaupan kassakone – onko se pakollinen?

Verkkosivusto

Lemmikkikauppa on paikka, jossa myydään kaikenlaisia ​​lemmikkejä. Nämä kaupat tarjoavat yleensä myös lemmikkieläinten ruokaa tai erilaisia ​​eläinaiheeseen liittyviä tarvikkeita. Tällaista toimintaa harjoittaessaan yrittäjän on täytettävä useita vaatimuksia. Onko lemmikkikaupan kassakone kuitenkin välttämätön? Me vastaamme!

Yleinen velvollisuus kirjata myynti kassalla

Art. 111 sek. arvonlisäverolain 1 §Elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille myyvät verovelvolliset ja kiinteämääräiset viljelijät ovat velvollisia pitämään kirjaa liikevaihdosta ja maksettavien verojen määristä kassakoneilla.

On kuitenkin syytä muistaa, että kehitys- ja valtiovarainministerin 16.12.2016 annettu asetus poikkeuksista kirjanpitovelvollisuudesta kassakoneella antaa mahdollisuuden hyödyntää vapautusta myynnin kirjaamisvelvollisuudesta. kassalla kiertorajan ylittämättä jättämisen vuoksi.

Lemmikkikaupan kassakone - onko se välttämätön?

Kuten edellä mainitun asetuksen 3 §:ssä todetaan, jos yhtiön liikevaihto edellisenä verovuonna ei ylittänyt 20 tuhatta euroa.PLN, tietyin edellytyksin yrittäjä voi hyödyntää vapautusta velvollisuudesta kirjata myynti kassakoneeseen.

Tärkeä!

Vapautunut kirjaamisvelvollisuudesta tiettynä verovuonna, kuitenkin enintään 31.12.2017 asti:

  • verovelvolliset, joiden liikevaihto liiketoimintaa harjoittamattomien luonnollisten henkilöiden ja kiinteämääräisten maanviljelijöiden osalta ei ylittänyt 20 000 zlotya edellisenä verovuonna, ja edellisenä verovuonna aloittaneiden verovelvollisten osalta tavaroiden luovutukset tai palvelujen luovutukset luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa ja kiinteämääräisiä viljelijöitä, jos tämän tilin liikevaihto ei ylittänyt 20 000 zlotya suhteessa näiden toimintojen harjoittamiseen edellisenä verovuonna;
  • verovelvolliset 31.12.2016 jälkeen alkavat tavaroiden luovutukset tai palvelujen luovutukset elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja kiinteämääräisille maanviljelijöille, jos verovelvollisen tällä tilillä odottama liikevaihto ei ylitä näiden suorittamisajan suhteessa verovuonna 20 000 zlotya.

On myös otettava huomioon, että mainitun asetuksen 4 §:ssä luetellaan ne toiminnot, jotka on kirjattava kassakoneeseen ensimmäisestä yksityishenkilölle tehdystä kaupasta alkaen. Lemmikkikaupan toimintaa ei kuitenkaan mainittu velvoittavana kirjaamaan myyntiä kassalla. Edellä mainitun yhteydessä eläinkauppaa pitävä ja yksityishenkilöille myyvä yrittäjä voi hyötyä kassavapautuksesta, kunnes liikevaihto on enintään 20 000. zloty. Mikäli tiettynä verovuonna liikevaihdon määrä kuitenkin ylittää tämän määrän, yrittäjä on velvollinen ostamaan kassakoneen ja kirjaamaan siihen myynnin. On kuitenkin muistettava, että jos toiminta on aloitettu verovuoden aikana, jotta voidaan selvittää, onko lemmikkikaupan kassakone pakollinen, rajamäärä on laskettava suhteessa näiden toimintojen suorittamisjaksoon tietyllä verovuosi.

Esimerkki 1.

Yrittäjä perusti lemmikkikaupan 1.7.2017 ja teki ensimmäisen myynnin yksityishenkilölle 7.7. Pitäisikö hänen kirjata myynti kassalla?

Ei, jos oletetaan liiketoiminnaksi, joka koostuu kiinteän lemmikkikaupan pitämisestä, yrittäjän ei tarvitse myydä kassakoneelle, jos sen myynti ei ylitä 9 753,42 PLN:n liikevaihtorajaa (määrä lasketaan suhteessa toiminta-aikaan kaavan mukaisesti:rajan kokonaismäärä x (vuoden loppuun jäljellä olevien myyntipäivien lukumäärä / verovuoden päivien lukumäärä)).

Verkkoeläinkauppa ja kassakone

Jokapaikan internetin aikakaudella lemmikkikaupan pitäminen voi tapahtua myös Internetin kautta. Onko yrittäjä tällaisessa tilanteessa velvollinen leikkaamaan myynti kassakoneeseen vai voiko hän käyttää vapautusta?

No, jotta voit vastata kysymykseen, tarvitaanko postimyynnin yhteydessä lemmikkikaupan kassakonetta, katso kohta Kehitys- ja valtiovarainministerin 16.12.2016 antaman asetuksen poikkeuksista kassakoneiden kirjanpitovelvollisuudesta liitteen 38, jonka mukaan: tavaroiden toimitus lähetysjärjestelmässä (posti- tai kuriiripalveluilla), jos tavaran toimittaja saa täyden maksun suorittamastaan ​​toiminnasta postin, pankin tai osuuskunnan säästö- ja luottoyhdistyksen välityksellä (vastaavasti verovelvollisen pankkitilille tai verovelvollisen tilille säästö- ja luotto-osuuskunnassa, jonka jäsen hän on) ja maksun dokumentoivista asiakirjoista ja todisteista käy selvästi ilmi, mihin toimintaan ja kenen puolesta se on liittynyt (ostajan tiedot, mukaan lukien hänen osoitteensa) voivat hyötyä kassasta vapautusta.

Edellä mainitun yhteydessä verkkoeläinkauppaa pitävän verovelvollisen on täytettävä seuraavat ehdot saadakseen kassavapautuksen:

  • tavaroiden toimitus tapahtuu lähetysjärjestelmässä (posti- tai kuriiripalveluilla);
  • tavaran toimittaja (veronmaksaja) saa suoritetusta toiminnasta maksun kokonaisuudessaan postin tai pankin kautta verovelvollisen pankkitilille;
  • tapahtumaa dokumentoivista asiakirjoista ja todisteista käy selvästi ilmi, mikä liiketoimi maksu suoritettiin ja kenen puolesta (ostajan tiedot, mukaan lukien sen osoite) ja
  • hakija ei toimita asetuksen 4 §:ssä tarkoitettuja tavaroita ja palveluita.

Jos edes yksi näistä ehdoista ei täyty, verovelvollinen ei voi hyödyntää vapautusta ja myynti on kirjattava kassakoneeseen.

Edellä olevan vahvistaa Varsovan verokamarin johtajan antama yksilöllinen tulkinta nro IPPP2 / 4512-161 / 16-4 / MT, josta luemme:

koskien hakijan tekemää verkkomyyntiä - josta maksu suoritetaan tilisiirrolla Hakijan pankkitilille (sekä asiakkaalta että kuriirilta), ja maksun dokumentoinnista käy selvästi ilmi, mitä toimintaa maksu koskee huolenaiheet - käyttöehdot, jotka oikeuttavat näiden palvelujen vapauttamiseen kirjanpidosta kassakoneen avulla (...). Tästä seuraa, että Hakijan verkkokaupan muodossa harjoittama myynti luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, ei edellytä hakijalta kassakoneen asentamista ja liikevaihdon kirjaamista siihen tilanteessa, jossa hakija on maksanut tavaroiden myynti verkkokaupassa tapahtuu kokonaisuudessaan Hakijalle pankkisiirrolla pankkitilille (asiakkaalta tai kuriiriyrityksen työntekijältä) ja hakijalla on hallussaan todisteet maksun kohteena olevan tapahtuman tunnistamiseksi .