Liikuntaklubin kassakone – onko se pakollinen?

Palveluliiketoiminta

Kassakone on laite, jolla yrittäjät kirjaavat kaupat, jotka on tehty liiketoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille tai kiinteämääräisille viljelijöille.

Yrittäjän velvollisuudet kirjata myynti kassakoneeseen

Kassakoneen omistamiseen liittyy useita velvoitteita. Alkuperäinen kuitti tulee luovuttaa tavaran tai palvelun ostajalle joka kerta välittömästi kauppatapahtuman jälkeen. Yrittäjän tulee tulostaa päiväraportti sen päivän lopussa, jolloin vähintään yksi myyntitapahtuma on tehty. Se on tehtävä ennen kaupan alkamista seuraavana päivänä. Kuukauden päätyttyä on kuitenkin tarpeen tulostaa kuukausittainen veroraportti, jossa on yhteenveto myynnistä yksityishenkilöille tai kiinteämääräisille viljelijöille koko ajanjaksolta. Kuukausittainen veroraportti näkyy ALV-myyntirekisterissä, JPK_V7M (kuukausiselvitys) tai JPK_V7K (kuukausiselvitys) sekä verotulo- ja kulureskontrassa.

JPK_V7-tiedoston kuukausittainen veroraportti tulee merkitä symbolilla "RO". JPK_V7-tiedostoon soveltuvien määräysten mukaisesti laadittujen kuittien laskut on merkitty tunnuksella "FP".

Kassayrittäjille voi olla ongelmallista säännös, jonka mukaan myyjällä ei ole oikeutta laskuttaa toisen yrityksen kuittia, jos ostajan NIP (verotunnus) ei näy kuitissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ennen jokaista myyntitapahtumaa on tiedettävä, onko ostaja elinkeinotoimintaa harjoittamaton luonnollinen henkilö vai muu taloudellinen yhteisö. Jos ostaja on toinen yritys ja kassakone on sovitettu sisältämään ostajan NIP-numero kuitissa, voit tarkistaa tapahtuman kassakoneelle ja laatia sen jälkeen laskun, muuten myyjän tulee välittömästi laatia arvonlisäverolasku, joka todistaa myynnin.

Kassakoneen käyttö tarkoittaa myös tarvetta tehdä säännöllisiä teknisiä tarkastuksia ja säilyttää asiakirjoja, kuten määräaikaisraportteja ja kuittikopioita sopivan ajan.

Siksi sinun tulee olla järjestelmällinen ja tarkka, kun kirjaat myyntiä kassalla. Verokassakoneen hankinta on elinkeinotoiminnassa lisämeno, jota säännösten vaatimusten täyttymisen jälkeen voidaan osittain pienentää soveltamalla verohelpotusta kassakoneen hankintaan, mutta osa yrittäjistä kuitenkin välttelee kassakoneen asentamista. kassakone yrityksessä eri syistä.

Vapautus kassakoneesta - sopiiko se kuntoklubille?

Valtiovarainministerin 28.12.2018 antamassa kirjanpitovelvollisuuden poikkeuksissa kassakoneen käyttövelvollisuudesta vapautumisesta on lueteltu aiheesta vapautettuja toimintoja sekä ehdot subjektiiviselle vapautukselle kassakoneen käyttövelvollisuudesta huolimatta. luonnollisille henkilöille tai kiinteämääräisille viljelijöille. Kohdevapautus kassasta on vain pienellä yrittäjäryhmällä, eikä liikuntakerhojen omistajia ole heidän joukossaan. Kuntoseuroa pitävät yrittäjät voivat siis analysoida mahdollisuutta käyttää muunlaisia ​​kassavapautuksia, kuten esimerkiksi subjektiivista vapautusta sopivan alhaisesta myyntiliikevaihtorajasta.

Vapautus myynnin kirjaamisesta kassakoneeseen saavutetun liikevaihdon perusteella

Suosituin yrittäjien käyttämä kassavapautusmuoto on luonnollisten henkilöiden tai kiinteämääräisten viljelijöiden kanssa tehtyjen liiketoimien liikevaihtoraja, joka on 20 000 zlotya vuodessa. Jos verovelvollinen aloitti elinkeinotoiminnan tiettynä vuonna, raja lasketaan suhteessa elinkeinopäivien määrään kyseisenä vuonna. On korostettava, että mainittu rajoitus koskee vain liiketoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille tai kiinteämääräisille viljelijöille tehtyä myyntiä. Näin ollen jos yrittäjä tekee kaupan toisen yrityksen kanssa, tämän myynnin arvo ei sisälly kassavapautuksen mahdollistavaan liikevaihdon summaan. Tällainen myynti tulee dokumentoida laskun perusteella.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Lisäksi on otettava huomioon, että jokainen yrittäjä ei voi hyötyä liikevaihdon rajoituksesta myönnettävästä vapautuksesta luonnollisille henkilöille tai kiinteämääräisille viljelijöille, koska lainsäätäjä on osoittanut useita toimintoja, joihin tällainen myynti on ehdottomasti kirjattava. kassalla ensimmäisestä tapahtumasta alkaen. On totta, että kuntoklubit eivät kuulu niille (yksityiskohtainen luettelo tavaroista ja palveluista, jotka eivät kuulu kassakoneen hallussapito- ja käyttövapautuksen piiriin, löytyy valtiovarainministerin asetuksen 4 §:stä, joka koskee poikkeuksia kassakoneen hallussapidosta ja käytöstä. velvollisuus pitää kirjaa kassakoneilla), mikä tarkoittaa, että heillä on mahdollisuus soveltaa vuotuiseen liikevaihtorajaan perustuvaa vapautusta kassasta myynnistä luonnollisille henkilöille tai kiinteämääräisille viljelijöille, kuitenkin erittäin alhaisen raja, käytännössä useimmat kuntoklubit kirjaavat myyntiä kassalla. Tämä johtuu siitä, että kuntoseurojen asiakkaat ovat suurelta osin luonnollisia henkilöitä, mikä tarkoittaa, että 20 000 zlotyn vuosiliikevaihtoraja saavutetaan suhteellisen nopeasti.

Maksut pankkitilillä ja kassavapautus kuntosaleilla

Puolan lainsäätäjät ovat suunnitelleet yrittäjille, jotka tarjoavat palveluja luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, tai kiinteämääräisille maanviljelijöille toisenlaista kassakonetta koskevaa vapautusta, jonka soveltaminen ei edellytä rajoittavan liikevaihtorajan noudattamista tiettynä vuonna. Vapautus myönnetään, kun palveluntarjoaja saa täyden maksun postitse, pankista tai luottoosuuskunnalla harjoittamastaan ​​toiminnasta (vastaavasti verovelvollisen pankkitilille tai verovelvollisen tilille luotto- ja säästökassa, jonka jäsen hän on) ja maksun dokumentoivista asiakirjoista ja todisteista on selvää, mihin maksu tarkalleen suoritettiin. Jos siis kuntoklubilla maksettaisiin vain edellä kuvatulla tavalla, kassakonetta ei tarvitsisi asentaa. On kuitenkin syytä muistaa, että tätä poikkeusta käytettäessä on välttämätöntä sulkea käteis- ja maksupäätemaksut kokonaan pois ja varmistaa, että asiakkaat kuvailevat tilisiirrot asianmukaisesti, mikä voi olla vaikea toteuttaa käytännössä.

Verkkokassat korvaavat kuntoklubien perinteiset kassakoneet - uusia velvoitteita ja kuluja kuntoklubien omistajille!

Sisäänpääsyn fyysistä kuntoa parantavien tilojen toimintaan liittyvien palvelujen tarjonnassa tulee pian, 1.7.2021 alkaen, ottaa huomioon tarve korvata perinteiset kassakoneet online-kassakoneilla. Pandemiasta vakavasti kärsineiden kuntoklubien on keskeytettävä toimintansa pitkäksi ajaksi, ja ne joutuvat maksamaan kassakoneiden uusimisesta aiheutuvat lisäkustannukset muutaman kuukauden kuluttua. Kassakoneiden verkkoyhteyttä koskevan velvoitteen käyttöönoton määräaikaa on siirretty koronaviruspandemian vuoksi, mutta ottaen huomioon jäljellä olevat rajoitukset ja tiedon puute niiden poistamisesta, kassakoneiden vaihdon määräaika 1.7.2021 uudentyyppisten laitteiden käyttö on toinen taakka kuntoklubien omistajille.

Online-kassakoneet lähettävät tiedot kaikista tehdyistä liiketoimista Kassakeskukseen. Tämän ansiosta verotoimistot tai tulli- ja verovirastot saavat uuden työkalun yrittäjien reaaliaikaiseen valvontaan. Yrittäjille tarve korvata perinteisiä laitteita online-kassakoneilla lisää kustannuksia ja muodollisuuksia, kun taas veroviranomaisten on helpompi valvoa yrittäjiä.