Kassakone groomerille - onko se pakollinen?

Verkkosivusto

Hoidajan työ on työtä eläinten parissa - siihen kuuluu mm hiusten leikkaamiseen, irrottamiseen tai hoitoon. Tällaista palvelua tarjoavalla yrittäjällä saattaa olla epäilyksiä siitä, onko myyntikirjanpito tarpeellista kassakoneella. Lue artikkeli ja selvitä milloin trimmaajan kassakone on pakollinen!

Vapautus kassasta liikevaihdon vuoksi

Kassalaitteiden käyttövelvollisuus johtuu suoraan arvonlisäverolaista (111 §:n 1 momentti). Tämän säännöksen mukaan elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille myyvät verovelvolliset ja kiinteämääräiset viljelijät ovat velvollisia pitämään kirjaa liikevaihdosta ja maksettavista veroista kassakoneiden avulla.

Yrittäjillä on kuitenkin oikeus hyödyntää poikkeusta vähäisen liikevaihdon vuoksi. Vapautukset koskevat veronmaksajia, joiden liikevaihto ei ole yritystoimintaa harjoittavien luonnollisten henkilöiden ja kertakorvausmaksujen viljelijöiden osalta ylittänyt 20 000 zlotya viimeisen tilikauden aikana. Tämä säännös sisältyi kassakoneiden käytön kirjanpitovelvollisuudesta vapauttamista koskevaan asetukseen.

Jos myynti yksityishenkilöille ja tasakantaisille viljelijöille aloitettiin verovuoden aikana, myös verovelvollinen voi hyötyä vapautuksesta. Tässä tapauksessa raja lasketaan suhteellisesti - perustuen ajanjaksoon, jonka aikana mainitut myynnit on tehty. Huomio!
Vapautusasiaa käsitellään yksityiskohtaisesti artikkelissa: Vapautus kassasta liikevaihtorakenteen perusteella.

Kassakone trimmaajalle ja vapautuksen ulkopuolelle jäävät palvelut

Kehitys- ja valtiovarainministerin 16.12.2016 annetussa määräyksessä kirjanpitovelvollisuuden poikkeuksista kassakoneiden käytön yhteydessä säädetään myös sellaisista toiminnoista, joissa ei voida soveltaa poikkeuksia kassakoneesta liikevaihdon rajan vuoksi. . Heidän joukossaan oli mm kampaamo-, kosmetiikka- ja kosmetologiapalvelujen tarjoaminen (asetuksen 4 momentin 1 momentin 2 alakohdan j alakohta). Tärkeä!
Kassakoneen käyttö on pakollista kampaamo-, kauneus- ja kosmetologiapalvelujen tarjoamisessa. Tietyn verovuoden liikevaihdon määrällä ei ole tässä merkitystä.

On kuitenkin todettava, että kampaamo-, kosmetiikka- ja kosmetologiapalvelujen poissulkeminen koskee vain näiden palvelujen tarjoamista ihmisille, ei eläimille. Trimmerin kassakoneen ei tarvitse olla pakollinen - jos liikevaihtoraja ei ylity. Łódźin verokamarin johtaja esitti tällaisen lausunnon annetussa yksittäispäätöksessä.

Łódźin verokamarin johtajan yksilöllinen tulkinta 27. helmikuuta 2015, tiedostoviite. IPTPP4 / 4512-28 / 15-2 / UNR:
(...) Parturi-kampaamo-, kosmetiikka- ja kosmetologiapalvelujen poissulkemista arvioitaessa on todettava, että niihin eivät sisälly koirille ja kissoille tarjottavat kampaamo-, kosmetiikka- ja kosmetologipalvelut, koska tämän säännöksen systematiikka viittaa siihen, että edellä mainitut Asetuksen säännös kattaa henkilöille, ei eläimille, tarjottavat palvelut. Näin ollen edellä mainitun 4 §:n 2 momentin j alakohdassa tarkoitetun liikevaihdon kirjaamisvelvollisuudesta kassakäyttöön liittyvän vapautuksen poissulkeminen.Määräys ei koske koirille ja kissoille tarjottavia kampaamo-, kosmetiikka- ja kosmetologiapalveluita. (...)

Esimerkki 1.

Hoitopalveluita tarjoava verovelvollinen harjoittaa yksityistä yritystä. Edellisenä verovuonna liiketoimintaa harjoittamattomien luonnollisten henkilöiden ja kertaluontoisten viljelijöiden liikevaihto oli tälle yrittäjälle 15 000 zlotya. Näin ollen hänellä on oikeus hyödyntää vapautus kassavelvollisuudesta tiettynä verovuonna.

Kassakone groomerille - milloin se on pakollista?

Yhteenvetona voidaan todeta, että trimmaajan kassakoneen ei tarvitse olla pakollinen. Tässä tapauksessa ehtona ei ole ylittää 20 000 Puolan zlotya liikevaihdon rajaa yksityishenkilöiden ja kertakorvausta maksavien viljelijöiden hyväksi.