Kassakone graafiselle suunnittelijalle - onko se pakollinen?

Verkkosivusto

Arvonlisäverolain (111 §:n 1 momentti) mukaan elinkeinoelämää harjoittamattomille luonnollisille henkilöille myyvät yrittäjät ja kiinteämääräiset viljelijät ovat velvollisia pitämään myyntikirjanpitoa kassakoneella.Valtiovarainministerin asetuksessa säädetään kuitenkin poikkeuksista, joita verovelvolliset voivat käyttää (edellyttäen, että he eivät harjoita toimintaa, jota ei sovelleta). Lue artikkeli ja ota selvää, onko graafisen suunnittelijan kassa aina pakollinen!

Graafisen suunnittelijan kassakone ja subjektiivinen vapautus

Valtiovarain- ja kehitysministerin asetuksessa säädetään subjektiivisista poikkeuksista myynnin kirjaamisesta kassakoneeseen.

§ 3 sek. 1 vapautuu velvollisuudesta merkitä tiettynä verovuonna yksityishenkilöille ja kertaluontoisille viljelijöille tehty myynti kassakoneeseen, kuitenkin enintään 31.12.2018 asti:

 • verovelvolliset, joiden liikevaihto liiketoimintaa harjoittamattomien luonnollisten henkilöiden ja kiinteämääräisten maanviljelijöiden osalta ei ylittänyt 20 000 zlotya edellisenä verovuonna, ja edellisenä verovuonna aloittaneiden verovelvollisten osalta tavaroiden luovutukset tai palvelujen luovutukset luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa ja kiinteämääräisiä viljelijöitä, jos tämän tilin liikevaihto ei ylittänyt 20 000 zlotya suhteessa näiden toimintojen harjoittamiseen edellisenä verovuonna;

 • verovelvolliset 31.12.2017 jälkeen alkavat tavaroiden luovutukset tai palvelujen luovutukset elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja kiinteämääräisille maanviljelijöille, jos verovelvollisen tältä osin odottama liikevaihto ei ylitä näiden suorittamisajan suhteessa toiminta tiettynä verovuonna, 20 000 PLN zlotya;

 • verovelvolliset, jotka luovuttavat asetuksen liitteessä olevassa I osassa lueteltuja rekisteröintivelvollisuudesta vapautettuja tavaroita tai tarjoavat palveluja, jos asetuksen liitteessä olevassa I osassa lueteltu rekisteröintivelvollisuudesta vapautetun toiminnan osuus liikevaihdosta , taloudellista toimintaa harjoittamattomien luonnollisten henkilöiden ja kiinteämääräisten maanviljelijöiden hyväksi suorittaman verovelvollisen kokonaisliikevaihdossa, jäljempänä "prosenttiosuus liikevaihdosta", oli edellisenä verovuonna yli 80 prosenttia;

 • verovelvolliset, jotka aloittavat tavaroiden tai palvelujen toimittamisen elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja kiinteämääräiset viljelijät 31.12.2017 jälkeen, jos verovelvollisen odottama prosenttiosuus liikevaihdosta:

 • näiden toimintojen suorittamisen kuuden ensimmäisen kuukauden aikana,

 • kaudelta vuoden loppuun, jos näiden toimintojen suorittamisaika verovuonna on lyhyempi kuin kuusi kuukautta - on yli 80 %;

 • Paikallishallinnon yksiköt niiden organisaatioyksiköiden 13 §:ssä tarkoitetun toiminnan puitteissa. Euroopan unionin talousarviosta tai Euroopan unionin talousarviosta rahoitettujen hankkeiden toteuttamiseen myönnettyjen julkisten varojen palauttamista koskevista erityissäännöistä tavara- ja palveluveron selvittämisestä 5 päivänä syyskuuta 2016 annetun lain 2 momentin 1 momentti. Kauppayhdistys alueellisten paikallishallinnon yksiköiden mukaan (Lakilehti, kohta 1454 ja 1948):

 • joka 31.12.2016 hyötyi 31.12.2016 31.1.2016 tarkoitetun vapautuksen nojalla. 8 sek. 2 tämän lain tai

 • jos niiden organisaatioyksiköt olivat 31.12.2016 vapautettuja tästä velvoitteesta.

Tärkeä!

Lisätietoa kassavapautuksesta löytyy artikkelista: Vapautus kassasta liikevaihtorakenteen perusteella.

Graafisen suunnittelijan kassakone - objektiivinen vapautus

Joissain tapauksissa kassavapautta ei ole tarjottujen palvelujen tai tavaroiden luonteen vuoksi mahdollista hyödyntää liikevaihdosta riippumatta. § 4 sek. Kehitys- ja valtiovarainministerin 20.12.2017 antaman asetuksen poikkeuksista kirjanpitovelvollisuudesta kassakoneella, poikkeuksista kirjanpitovelvollisuudesta ei sovelleta, kun:

 • toimitus:

 • nestemäinen kaasu,
 • moottorin osat (PKWiU 28.11.4),
 • polttomoottorit, jollaisia ​​käytetään ajoneuvojen käyttövoimana (PKWiU 29.10.1),
 • moottoriajoneuvojen kori (PKWiU 29.20.1),
 • perävaunut ja puoliperävaunut; kontit (PKWiU 29.20.2),
 • perävaunujen, puoliperävaunujen ja muiden ajoneuvojen osat ilman mekaanista käyttövoimaa (PKWiU 29.20.30.0),
 • muualle luokittelemattomat moottoriajoneuvojen (paitsi moottoripyörien) osat ja tarvikkeet (PKWiU 29.32.30.0),
 • polttomäntämoottorit, jollaisia ​​käytetään moottoripyörissä (PKWiU 30.91.3),
 • radio-, televisio- ja tietoliikennelaitteet, ei kuitenkaan elektroniputket ja muut elektroniset komponentit sekä äänen ja kuvan käsittelyyn tarkoitettujen laitteiden ja laitteiden osat, antennit (PKWiU ex 26 ja ex 27.90),
 • valokuvauslaitteet, ei kuitenkaan valokuvauslaitteiden ja -tarvikkeiden osia ja tarvikkeita (PKWiU ex 26.70.1),
 • jalometalleista valmistettuja tai näitä metalleja sisältäviä tavaroita, joiden luovutuksiin ei voida soveltaa 1 §:ssä tarkoitettua vapautusta verosta. 113 kohta. Tavaroiden ja palveluiden verosta 11 päivänä maaliskuuta 2004 annetun lain 1 ja 9 §, jäljempänä "laki",
 • tallennetut ja tallentamattomat digitaaliset ja analogiset tietovälineet,
 • tuotteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi, tarjotaan myyntiin tai käytettäväksi moottoripolttoaineina tai moottoripolttoaineiden lisäaineina tai lisäaineina, riippumatta PKWiU-tunnuksesta, Lakilehti - 3 - Kohta 2454,
 • tupakkatuotteet (PKWiU 12.00), alkoholipitoiset juomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 1,2 %, sekä alkoholijuomat, jotka sisältävät oluen ja alkoholittomien juomien seosta, joiden alkoholipitoisuus on yli 0,5 % riippumatta PKWiU-tunnuksesta, ei kuitenkaan lentokoneisiin toimitettavat tavarat,
 • hajuvedet ja WC-vedet (PKWiU 20.42.11.0), ei kuitenkaan lentokoneisiin toimitettuja tavaroita;

 • palvelujen tarjoaminen:
 • henkilöliikenne tieliikenteessä, lukuun ottamatta kohdassa mainittuja kuljetuksia asetuksen liitteen 15 ja 16 kohta,
 • ihmisten ja heidän käsimatkatavaroidensa kuljettaminen takseilla,
 • moottoriajoneuvojen ja mopojen korjaus (mukaan lukien renkaiden korjaus, asennus, pinnoitus ja regenerointi),
 • moottoriajoneuvojen ja mopojen renkaiden tai pyörien vaihtoon,
 • ajoneuvojen testien ja teknisten tarkastusten alalla,
 • lääkäreiden ja hammaslääkäreiden tarjoaman sairaanhoidon alalla, lukuun ottamatta kohdassa lueteltujen henkilöiden tarjoamia palveluja asetuksen liitteen 51 kohta,
 • lailliset oikeudet, lukuun ottamatta kohdassa mainittuja palveluja asetuksen liitteen 28 kohta, h) veroneuvonta,
 • ruokailuun liittyvät (PKWiU 56), vain: - kiinteiden ravitsemislaitosten tarjoamat, myös kausiluonteisesti, ja - ruoanvalmistuspalvelut ulkopuolisille vastaanottajille (catering),
 • kampaamo, kosmetiikka ja kosmetologia,
 • kulttuuri ja viihde - vain sirkusesityksiin pääsyn puitteissa,
 • liittyvät viihteeseen ja virkistykseen - vain huvipuistoihin, huvipuistoihin, diskoihin, tanssisaleihin pääsyn alalla,
 • valuutanvaihdon alalla, lukuun ottamatta pankkien ja luotto-osuuskuntien tarjoamia palveluja.

Kuten edellä esitetystä ilmenee, graafisen suunnittelijan tarjoamia palveluita ei ole merkitty toiminnoiksi, joihin ei voida soveltaa kassavapautta. Siksi graafisen suunnittelijan kassakonetta ei tarvita, jos se ei ylitä 20 000 PLN:n vuotuista liikevaihtorajaa.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja tarjoaa osana liiketoimintaa graafisia palveluita. Edellisenä verovuonna liiketoimintaa harjoittamattomien luonnollisten henkilöiden ja kertaluontoisten viljelijöiden liikevaihto oli tälle yrittäjälle 15 000 zlotya. Voiko hän hyötyä kassavapautuksesta vuonna 2018?

Kyllä, koska 20 000 PLN:n liikevaihtorajaa ei ole ylitetty, veronmaksaja voi hyötyä kassavapautuksesta vuonna 2018.

Graafisen suunnittelijan kassakone - yhteenveto

Yhteenvetona - graafisen suunnittelijan kassakone ei aina ole välttämätön. Tilanteessa, jossa se ei ylitä 20 000 zlotyn liikevaihtorajaa yksityishenkilöiden ja kertakorvausviljelijöiden hyväksi, sen ei tarvitse rekisteröidä myyntiä kassakoneessa.